МВР

ОД Габрово

 

Новини

ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА – 2018

Покана

Главна дирекция „Национална полиция“ – МВР

Областна дирекция на МВР – Габрово

Съюз на българските автомобилисти

Български червен кръст

Община Габрово

Ви канят да присъствате 

на официалното откриване на

Двадесет и шестия националния конкурс

„ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА – 2018“

 

29 сеп 2018

Данни за ПТП с деца и юноши на територията на Габровска област

През лятната ваканция /от 01.06.2018 г. до 10.09.2018 г./ на територията на ОДМВР-Габрово е настъпило едно пътнотранспортно произшествие /ПТП/ с тежки последици, при което е ранено 14-годишно дете като пешеходец, пресичащ платното за движение.  През същия период на миналата година, в Габровска област са настъпили три тежки ПТП с деца и юноши. В единия от случаите, при движение на заден ход, лек автомобил блъска и наранява 4-годишно дете, стоящо на платното за движение. При второто произшествие, лек автомобил напуска пътното плътно и се блъска в крайпътно съоръжение, в резултат на което е  ранен пътник на 10-годишна възраст. В третия случай велосипедист на 16 години се спуска по наклон на път III-552 /Трявна – Габрово/ и на десен за него завой губи контрол над велосипеда и пада на платното за движение. През 2016 г. е настъпило едно произшествие, при което е пострадало дете на 15 години, като пътник на задна седалка. През 2015 г. са възникнали пет пътни произшествия с деца. Едно от тях е загинало, а при останалите четири произшествия са били ранени две деца-пътници в автомобили, едно дете като велосипедист и едно като пешеходец.

 

През изминалата учебна година 2017-2018  /от 15.09.2017 г. до 31.05.2018 г./ са настъпили пет тежки пътнотранспортни произшествия, при които са ранени шест деца. В три от случаите пострадалите са били пешеходци, като при едното произшествие 5-годишно дете внезапно излязло на платното за движение и било блъснато от преминаващ автомобил, а в другите две ПТП 9 и 16 годишни деца са се движели в най-дясната част на платното за движение и са били блъснати от застигащо ги моторно превозно средство. При другите две ПТП са пострадали 3 деца като пътници в МПС. Двете от петте произшествия са настъпили през месец ноември 2017 г., а другите три през април 2018г. За сравнение, през учебната 2016-2017 година са регистрирани три ПТП, при които са ранени 3 деца. При едното ПТП е пострадал юноша на 15 години като пътник в МПС. В останалите два случая са пострадали деца до 12 годишна възраст - едното като велосипедист се блъснало само в паркиран автомобил, а другото пострадало, докато пресичало пътното платно. През учебната 2015-2016 година  са настъпили три тежки пътнотранспортни произшествия, при които са ранени трима младежи. И при трите случая пострадалите са били пешеходци, пресичащи по пешеходна пътека.  За  учебната 2014-2015 г. са регистрирани седем ПТП, при които са пострадали 7 деца и юноши. При едното ПТП е пострадал юноша на 17 години като пътник в МПС, при останалите шест случая са пострадали деца до 13 годишна възраст, като всичките са били пешеходци.

    

Данните показват, че през лятната ваканция на 2018 г. е настъпило 1 ПТП с пострадало дете – пешеходец, което подчертава тенденция за минимален брой пътнотранспортни произшествия с участие на деца в неучебно време. По време на учебния процес на 2017-2018 г. нивото на пътния травматизъм с деца бележи ръст спрямо предходните две години и по-ниско ниво спрямо 2014-2015 учебна година. Произшествията с участие на деца и юноши са 7% от общия брой тежки ПТП, настъпили на територията на област Габрово, като в периода на предходните години нивото е достигало 13%. Статистическите данни по възрастов критерий показват, че най-често участници в ПТП са малолетни лица на възраст от 6 до 12 години, които са пострадали като пешеходци или велосипедисти, и непълнолетни на 15-16 годишна възраст като пешеходци или пътници в МПС. Основни причини за настъпилите ПТП са недостатъчното внимание и предпазливост от страна на водачите на МПС към най-уязвимите участници в движението, каквито са децата и възрастните хора, както и заниженият родителски контрол над подрастващите, когато участват в пътното движение като пешеходци, велосипедисти или пътници в МПС.


12 сеп 2018

Пътна полиция провежда акция „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!

Във връзка с предстоящото откриване на новата учебна година, Пътна полиция провежда традиционната акция „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“. До края на месец октомври  униформени служители ще осъществяват засилен контрол в районите на учебните заведения, преди началото и в края на учебните занятия с цел ограничаване на предпоставките за възникване на пътни инциденти.

В районите на всички детски и учебни заведения, служители на „Пътна полиция” съвместно с представители на общините и кметствата, извършват оглед на сигнализацията с пътни знаци и маркировка, на уличното осветление, на предпазните огради на детските градини и училищата и пешеходните парапети от висок или нисък тип, които канализират пешеходните потоци и не позволяват пресичане на уличните платна на нерегламентирани места.

В началото на учебната година служители от „Пътна полиция”, съгласувано с РУО и училищните ръководства, ще изготвят графици за изнасяне на беседи по пътна безопасност. В даваните практически препоръки вниманието ще бъде насочено към рисковите пешеходни преходи, кръстовища, участъци и спирки на масовия градски транспорт, като ще бъдат очертани конкретни  безопасни маршрути от дома до училище и обратно.

 

В рамките на акцията ще бъде проведена и „Седмица за превенция на детската пътна безопасност“ – 24-30 септември, като денят 29 септември е обявен за Ден на превенцията.

 

За да бъдат ограничени пътните инциденти с деца и юноши, от Отдел „Пътна полиция“ –

Главна дирекция „Национална полиция“ отправят препоръки за безопасно поведение на пътя:

                       

 

Към учениците:

ВАЖНО!

Научи се да се пазиш сам на пътя!

 

 • Ако отиваш ПЕША на училище
 • Провери заедно с родителите си кой е най-безопасният и кратък маршрут до училище.
 • Припомни си правилата за пешеходци.
 • Винаги:
 • пресичай на зелено;
 • се движи по тротоара и използвай подлезите и надлезите за пешеходци;
 • върви по банкета, отляво, срещу автомобилното движение.
 • Използвай светлоотразителна жилетка или елементи, закрепени за облеклото или раницата.
 • Дори да закъсняваш за училище, не нарушавай правилата за движение на пътя, за да не станеш жертва на катастрофа.
 • На натоварено кръстовището пресечи с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.
 • Обсъди с родителите си кои са хората, към които може и трябва да се обърнеш за помощ, ако настъпи пътен инцидент. Запамети номерата им в телефона си.

   

 • Ако се придвижваш до училище с велосипед
 • Преди началото на учебната година заедно с родителите си провери изправността на колелото.
 • Припомнете си заедно най-безопасния маршрут до училище.
 • Преговорете заедно основните правила за движение на велосипедистите.

  Не забравяй, че:

 • велосипедът е пътно превозно средство, а
 • велосипедистът е водач и за него също важат правилата за движение;
 • до 12-годишна възраст велосипедистите трябва да се движат по троатара, а на платното за движение може да управляват колело само с придружител, навършил 16 години;
 • навършилият 12 години велосипедист трябва да кара колелото си възможно най-вдясно на платното за движение;
 • велосипедистът трябва да укаже с ръка накъде ще завие или ако иска да спре, но задължително трябва да се убеди, че не го застрашава друго превозно средство.
 • Винаги носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.
 • Дори да закъсняваш за училище, не преминавай на червено на светофара, защото лесно може да причиниш катастрофа и да пострадаш в нея.
 • JПомни, че при катастрофа трябва да позвъниш на родителите си, за да подадат те сигнал в полицията на телефон 112, или сам да направиш това.

   

  Към родителите:

  ВАЖНО!

  Децата не са възрастни.

  Най-важна е безопасността на твоето дете.

  Детето е уязвимо, когато е само на пътя, без наблюдение и контрол от възрастен.

 • Ако детето ти е първокласник
 • Преди началото на учебната година уточнете заедно най-безопасния и кратък маршрут до училище.
 • Преминете заедно неколкократно по маршрута.
 • Завършете прехода с тест дали пътят е запомнен.
 • В началото и в края на учебния ден се погрижи лично или чрез друг възрастен роднина или близък да изпратиш и посрещнеш дето си до/от училищния вход.
 • Винаги разговаряй с детето за правилата за безопасно поведение на пешеходците и пътниците.
 • Винаги бъди за пример и не прави компромиси на пешеходната пътека, когато светофарът свети червено.
 • При възможност купи светлоотразителна жилетка или елементи, които закрепи за облеклото или ученическата раница на детето.
 • Предварително се разберете към кого може и трябва да се обърне за помощ детето, ако не си наблизо. Запамети в телефона му номерàта на хората, на които може да се довери.

   

 • Ако ТИ возиш детето си до училище
 • Провери дали използваната обезопасителна система за деца е изправна.
 • Използвай обезопасителната система за деца дори училището да е близо и да ти се струва, че няма нужда от това. Инцидентите се случват за миг, който може да коства живота или здравето на собственото ти дете.
 • Докато пътувате, обсъждайте поведението на останалите участници в движението. Бъди за пример и не допускай компромиси, като нарушаваш правилата на пътя.
 • Ако детето ти ходи самò до училище
 • Преди началото на учебната година припомнете заедно най-безопасния и кратък маршрут до училище.
 • Припомнете си заедно правилата за движение на пешеходците:
 • Настоявай на светофара детето ти винаги да пресича на зелено.
 • Насърчавай го винаги да се движи по тротоара и да използва подлезите и надлезите за пешеходци.
 • Обърни внимание на детето си, че при движение по банкета пешеходецът трябва да е отляво, срещу автомобилното движение.
 • Настоявай убедително, че дори да закъснява за училище, детето трябва да спазва правилата на пътя, за да не попадне в катастрофа.
 • Препоръчай на детето си на натоварено кръстовище да пресече с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.
 • Коментирайте актуални събития, свързани с катастрофи и последиците от тях.
 • При възможност купи светлоотразителна жилетка или елементи, които се закрепват за облеклото или ученическата раница.
 • Актуализирай списъка на хората, към които може и трябва детето да се обърне за помощ, ако настъпи пътен инцидент. Предложи му да запамети в телефона си номерàта на хората, на които може да се довери.
 • Ако детето ти се придвижва до училище с велосипед зАЕДНО
 • Преди началото на учебната година прегледайте техническата изправност на колелото.
 • Уточнете най-безопасния маршрут до училище.
 • Преговорете основните правила за движение на велосипедистите. Припомни, че:
 • велосипедът е пътно превозно средство, а
 • велосипедистът е водач и за него важат правилата за движение;
 • до 12-годишна възраст велосипедистите трябва да се движат по тротоара, а на платното за движение може да управляват колело само с придружител, навършил 16 години;
 • когато са навършили 12 години, децата трябва да карат колелото си възможно най-вдясно на платното за движение;
 • за да предприемат маневра или да спрат, трябва да укажат с ръка посоката и задължително да се убедят, че не ги застрашава друго превозно средство.
 • Обсъждай с детето си случки, свързани с пътни инциденти с велосипедисти и последиците от тях.
 • Настоявай детето ти винаги да носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.
 • Напомняй на детето си, че при пътен инцидент трябва незабавно да ти позвъни, за да подадеш сигнал в полицията на телефон 112, или да направи това самò.

Към водачите:  
ВАЖНО
!

 • Децата са част от движението пътя и още се учат да се пазят сами.

 • Ако се движиш покрай детско или учебно заведение
 • Винаги спазвай ограниченията на пътя. Те са, за да предпазят децата и теб от пътен инцидент.
 • Винагибъди в готовност да спреш. Обикновено децата се движат на групи, но често някое от тях изостава, а после бърза да настигне другите и забравя, че е на пътя и че там има други правила.
 • Винаги помни, че децата не са възрастни. Тяхното поведение не е логично и не е адекватно.
 • Никога не спирай върху пешеходната пътека. Това кара децата да търсят друго място за пресичане на пътното платно и се оказват в риск от катастрофа.
 • Ако преминаваш покрай спирка на масовия градски транспорт в близост до УЧИЛИЩЕ
 • Винаги се движи с по-ниска скорост от разрешената. Децата се движат към или стоят на спирките на групи и разговарят, без да забелязват, че са слезли от тротоара и са опасно близо до автомобилния поток.
 • Винагибъди в готовност да спреш. Нерядко децата променят решението си в последния момент и неочаквано и изненадващо сменят посоката си на движение тичешком. В тези ситуации те не помнят правилата за безопасно поведение.
 • Винаги давай предимство на децата, които пресичат на пешеходна пътека. Ако зад теб има друг автомобил, подай разбираем за водача му знак, че също трябва да спре и да изчака преминаването на децата.
 • Винаги бъди толерантен към деца-велосипедисти. Никога не забравяй, че те нямат напълно изградени навици и може внезапно да предприемат маневра, без да укажат това с ръка.
 • Ако забележиш неправилно или рисково поведение, спри и обясни на детето до какви последици може да се стигне.

При катастрофа на пътя подай сигнал на телефон 112.12 сеп 2018