МВР

ОД Габрово

 

Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Габрово

п.к. 5300 Габрово

ул. Антим І №1

тел. 066/800-160

 

Приемен ден на Началника на РСПБЗН: понеделник от 09.00 ч. до 12.00 ч.

При отсъствието му, приемът се извършва от служител, определен със заповед за негов заместник.

В случай, когато гражданите са от други населени места, приемането им става, при възможност, в деня на явяването им, в рамките на работното време.