МВР

ОД Габрово

 

Обща структура

Областна дирекция на МВР-Габрово е териториална структура на МВР за оперативно-издирвателна и охранителна дейност и дейност по разследване.

Отдел “Криминална полиция”
Специализирана структура за оперативно-издирвателна, превантивна и информационно-аналитична дейност по предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления.
Включва:
-сектор "Противодействие на криминалната престъпност”
- сектор "Противодействие на икономическата престъпност"
- Научно-техническа лаборатория
- звено “Престъпления по пътищата”
- група “Оперативен анализ”
Началник: комисар Цветан Петков
Тел. 066/826-230

Отдел “Охранителна полиция”
Специализирана охранителна и контролна структура за опазване на обществения ред, превенция и противодействие на престъпността.
Включва:
- сектор "Охрана на обществения ред и териториална полиция
- сектор “Пътна полиция"
адрес: град Габрово, бул. "Трети Март",
Началник сектор "Пътна полиция" тел. 066/826-393
гише "Регистрация" тел. 066/826-385
гише "Квалификация" тел. 066/826-384
гише "Административно - наказателна дейност" 066/826-387; 066/826-426

 

Отдел “Досъдебно производство”
Специализирана структура, чиито служители осъществяват досъдебно разследване по наказателни дела и извършват предвидените в НПК процесуални действия за разкриване на престъпленията, документирани и доказване виновност на извършителите. Отделът е на пряко подчинение на Директора на ОДМВР.

 

“Оперативна дежурна част”
Осъществява денонощно управление на полицейските сили и средства на територията на Габровска област.
Получава, обработва, обобщава актуалната информация за оперативната обстановка:
-за нарушения на обществения ред;
-за пътната обстановка и пътната аварийност;
-за природни бедствия, аварии и катастрофи;
за сериозни инциденти, застрашаващи обществия ред и сигурността на региона.
Инициира и координира взаимодействието с други национални и териториални служби.
Тел. 066/800-865
Факс: 066/826-233

 

Група “Миграция”
Специализирана структура за регулиране и контрол на миграционните процеси на чужденците, пребиваващи в Република България, и за административно обслужване на гражданите на Европейския съюз, гражданите на държави-страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария, както и членовете на техните семейства, съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства.
Началник: гл. инспектор Георги Иванчев
тел. 066/826559

 

Група “Български документи за самоличност”
Специализирана структура за осъществяване на дейности, свързани с българските лични документи:
-издаване на български лични документи;
-контрол по използването им и тяхното съхранение;
-издаване на удостоверителни документи и справки, свързани с българските лични документи;
-налагане на принудителни административни мерки по ЗБЛД.
тел. 066/826528, 066/826268.

На обслужваната от ОДМВР-Габрово територия са структурирани и четири районни управления - в Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна.