МВР

ОД Габрово

 

Габровска област е разположена в централната част на България на площ от 2107.3 кв. км. Според преброяване от 2001 г. в региона живеят 145 410 души. Областта обхваща 4 общини – Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна, в които са обособени 5 града и 351 села.

Разположена в централната част на България, Габровска област заема важно стратегическо място по отношение на шосейния  и железопътен трафик. Общата дължина на пътната мрежа е 1106 км., като през областта минава една от най-важните пътни връзки, пресичащи България в направление север – юг - Трансевропейски транспортен коридор № 9 (Хелзинки - Санкт Петербург - Киев - Букурещ - Русе - Велико Търново - Габрово - Стара Загора - Димитровград с отклонения към Гърция и Турция).
Към ОДМВР-Габрово са структурирани четири районни управления "Полиция" в градовете Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна.
В същите населени места са и четирите районни служби “Пожарна безопасност и защита на населението”, изградени към ОУПБЗН-Габрово.