МВР

ОД Габрово

 

Административно обслужване


С лице към хората

Видове административни услуги по искане на заинтересовани лица


Приемен ден на директора на РДПБЗН и началниците на РСПБЗН


Заплащане на административните услуги


Правила и ред за достъп до обществена информация


Обратна връзка и изследване на удовлетвореността


Ред за подаване на сигнали, предложения и жалбиПравила за административно обслужване

Харта на клиента на МВР, утвърдена със заповед рег. № 8121з-760/23.07.2020 г.

Приложение към Харта на клиента на МВР, утвърдено със заповед рег. № 1983з-687/09.12.2020 г.Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Габрово

Адрес: гр. Габрово, пощ. код 5300, ул. "Антим І" № 1

Телефон: 066/800-160

Електронна поща: [email protected]

Web сайт: pbzn-gabrovo.net

Работно време на центъра за административно обслужване: от 08:30 ч. до 17:30 ч.


Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Габрово

Адрес: гр. Габрово, пощ. код: 5300, ул. "Антим І" № 1

Телефон: 066/800-160

Електронна поща: [email protected] 

Работно време на центъра за административно обслужване: от 08:30 ч. до 17:30 ч.


Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Севлиево

Адрес: гр. Севлиево, пощ. код: 5400, ул. "Верещагин" № 4

тел. 0675/3-31-35

Електронна поща: [email protected] 

Работно време на центъра за административно обслужване: от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:30 ч.


Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Дряново

Адрес: гр. Дряново, пощ. код: 5370, ул. "Рачо Стоянов" № 15

тел. 0676/7-20-22

Електронна поща: [email protected] 

Работно време на центъра за административно обслужване: от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:30 ч.


Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Трявна

Адрес: гр. Трявна, пощ. код: 5360, ул. "Проф. П. Н. Райков" № 15

тел. 0677/6-22-11 и 0677/6-22-16

Електронна поща: [email protected] 

Работно време на центъра за административно обслужване: от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:30 ч.