МВР

ОД Габрово

 

 

     Министерството на вътрешните работи е едно от първите министерства, създадени след Освобождението на България от турско робство и възстановяването на българската държава с подписания на 3 март 1878 г. Сан Стефански мирен договор. То започва да функционира от 5 юли 1879 г. когато с указ № 1 на княз Александър Батенберг се формира първото българско правителство. Негов министър-председател и министър на вътрешните работи е роденият в Габрово Тодор Бурмов. Датата 5 юли е определена като професионален празник на служителите в МВР.

     В първите години след създаването на МВР негови сфери на действия са администрацията, народното здраве, ветеринарното дело, управлението на пощите и телеграфите. В съответствие с установеното по това време административно и териториално деление на страната, през есента на 1878 г. се създава Габровска околия и се учредява Габровско околийско управление.  От неговото основаване до 19.05.1934 г. то е подчинено на Окръжното управление на Министерството на вътрешните работи и народното здраве - гр.В.Търново. След това преминава на подчинение към Областното управление гр.Плевен. Дейността на Околийското управление се простирала в границите на околията, която първоначално обединявала 15 общини с население над 80 хил.души. Околийският управител съвместявал и длъжността началник на полицията и в това си качество се грижел за опазване на обществения ред и спокойствие, съгласно законите и наредбите за дейността на полицията. През септември 1883 г. се създава околийска полицейска служба под прякото ръководство на околийския управител.

     След 1934 г. дейността на околийския управител се подпомага от полицейски инспектор, а през 1937 г. със специална наредба, за пряк негов помощник се назначава околийски полицейски началник. В тяхна помощ се създава и полицейска стража, състояща се от следователи, агенти и стражари. Околийският управител бил задължен да упражнява контрол за спазване на законите и на правителствените наредби по опазване на обществения ред и безопасност, по издирване на закононарушители, по опазване на хигиената и чистотата в обществените заведения, да подпомага данъчните, финансовите и здравните органи при изпълнението на техните задачи.

 

     След 09.09.1944г. вътрешната сигурност на България се поверява на т.нар.народна милиция. През годините след 09.09.1944 година към околийските управления на милицията се създават милиционерски подучастъци на мястото на функциониралите за тогава полицейски подразделения. През 1948 г. регионалните управления на Народната милиция се преобразуват в оперативни сектори. Габровският оперативен сектор се ръководел от началник, като били структурирани и инспекции по криминална, стопанска, паспортна, охранителна дейност, както и държавна автомобилна инспекция.

     Като отделна от Народна милиция се изгражда и служба "Държавна сигурност". На 23.01.1959 година с Указ на Министерския съвет, Република България се разделя по нов териториален и административен принцип. Габровски окръг обхваща 2066 км.територия с население около 170 хил.жители. Формира се окръжно управление на МВР, ръководено от началник и заместник началници по държавна сигурност, милиция и противопожарна охрана. През 1990 година се създава регионална дирекция на вътрешните работи - Габрово, към която се включват районните полицейски управления в четирите общини на областта - Габрово, Трявна, Севлиево и Дряново. През 1991 г. според Закона за МВР към РДВР Габрово се създават нови органи - Регионални звена "Сигурност", "Полиция", "Пожарна и аварийна безопасност" и "Борба с организираната престъпност".

 

     На 05.07.1992 г. се открива новата сграда на РДВР, като на церемонията присъства министърът на вътрешните работи по това време Йордан Соколов.

         На 03.06.2000 г. бе открита и новата сграда на РПУ Габрово. Лентата бе прерязана от Емануил Йорданов - министър на вътрешните работи на Република България. Негово високопреосвещенство Великотърновският митрополит Григорий отслужи водосвет и молебен за здраве.

         През 1999 г. РДВР Габрово бе на първо място в България по разкриваемост на престъпността. Служителите на РДВР Габрово полагат системни усилия да запазят челните си позиции в противодействието на престъпността. Те разчитат на подкрепа и съдействие от страна на цялата общественост, на добър синхрон с местната власт и държавните и неправителствени институции. 

 

На 29.05.2001 г. бе открит новия социалнобитов корпус на РДВР, включващ Медицинска служба и хра-нителен блок. На церемонията присъс-тваха Министъра на вътрешните работи Емануил Йорданов, областния упра-вител Лиляна Христова- Петкова, кметът на Габрово инж. Богомил Белчев, зам-дир. на Дирекция МТСО Никола Касабов и др.

 

        Министърът  на вътрешните работи връчи на служителите на РДВР ключовете на седем нови автомобила - Опел Aстра и на два мотоциклета БМВ, които се използват изключително за нуждите на оперативните служби.

         
      

    На 18.04.2003г. бе официално открито тренировъчното стрелбище за полицейски служители. На тържествения водосвет присъстваха Министърът на вътрешните работи проф. Георги Петканов, Директорът на ДНСПАБ полк. Кирил Войнов, Директорът на СДВР ген. Румен Стоянов, Кметът на Габрово инж. Богомил Белчев и други.
    Съоръжението е разположено на най-ниското ниво в сградата на РДВР и разполага с три коридора, всеки с дължина 30 метра. Обектът се използва за стрелби с късо нарезно оръжие, но съвременното му оборудване дава възможност за провеждането на тренировки и с малокалибрено и пневматично късо и дълго оръжие. Съоръжението е снабдено с видеокамера и монитори, които дават възможност на стрелящия да следи всяко свое попадение и да коригира стрелбата си. 
    Ръководителят на стрелбата разполага с централен монитор с квадратиращо устройство, позволяващо му едновременно да следи трите мишени и всяка поотделно, като му осигурява възможност да дава указания на всеки стрелец и да отчита резултатите му.   Обектът е снабден с три мишенни устройства, върху които се проектират различните видове мишени, задавани от ръководителя на стрелбата. Тези устройства позволяват автоматична подмяна на мишените, като по този начин значително съкращават времетраенето на стрелковия процес.

    На 26.11.2004 г. бе открита многофункционална зала за съвещания, която разполага с повече от 200 места.

С въвеждането й в експлоатация приключва и цялостното изграждане на комплекса ОДМВР-РУП.