МВР

ОД Габрово

 

Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Дряново

п.к. 5370 Дряново

ул. Рачо Стоянов № 15

тел. 0676/7 20 22

Приемен ден на Началника на РСПБЗН: понеделник от 09.00 ч. до 12.00 ч.

При отсъствието му, приемът се извършва от служител, определен със заповед за негов заместник.

В случай, когато гражданите са от други населени места, приемането им става, при възможност, в деня на явяването им, в рамките на работното време.