МВР

ОД Габрово

 

Повече от 200 деца от Габровска област са членове на младежките отряди "Млад огнеборец" 

По инициатива на Национална служба "Пожарна и аварийна безопасност"-МВР и Министерството на образованието и науката с цел популяризиране професията на пожарникарите, през 1999 г. в цялата страна започва изграждането на младежки клубове “Млад огнеборец”. На територията на Габровска област днес те са 15 на брой – структурирани към училищата в четирите общини на областта, в които членуват повече от 200 деца. Организацията и дейността на отрядите се осъществява под ръководството на районните служби “Пожарна безопасност и защита на населението” – чрез обучаващ инспектор. В отрядите се приемат ученици на възраст от 12 до 16 години на доброволен принцип. Всеки клуб се състои най – малко от 10 деца. Обучението се извършва чрез теоретични и практически занятия. Общата теоретична подготовка се провежда под формата на лекции и семинари по тематика, разработена от НСПБЗН и одобрена от МОН. 

Практическата подготовка и спортно-състезателната дейност имат за цел повишаване на общата физическа дееспособност на младежите и развиване на практическите им умения за ефективни и правилни действия при пожари, стихийни бедствия и аварии.
Обучението на младежите се извършва в извън учебно време в училищата или в базата на съответната РСПБЗН.