МВР

ОД Габрово

 

С лице към хората!
Български документи за самоличност

сектор "Български документи за самоличност" - Габрово
адрес: гр.Габрово, ул."Орловска" №50 (в сградата на ОДМВР)

РУ Севлиево
адрес:гр. Севлиево ул. "Стефан Пешев" №4 пощ. код:5400
Работно време на гишето за граждани от 07:30 - 17:30 часа

РУ Трявна
адрес:гр. Трявна ул. "Иван Йонков" №15 пощ. код:5360
Работно време на гишето за граждани от 08:30 - 17:30 часа

РУ Дряново
адрес:гр. Дряново ул. "Стефан Стамболов" №25 пощ. код:5370
Работно време на гишето за граждани от 08:30 - 17:30 часа

електронна поща: [email protected]
тел. (066) 826 268

сметка IBAN:BG94STSA93003110012301

Работно време на гишета за граждани в Габрово от 8:30 - 17:30 часа

Издавани документи от сектор "Български документи за самоличност" - ОДМВР Габрово:

Началник сектор "Български документи за самоличност"
          Приемно време - всеки работен ден от 09.00 до 11.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч.
          тел. (066) 826 355

адрес: гр.Габрово, ул."Орловска" №50 (в сградата на ОДМВР)
сметка IBAN:BG94STSA93003110012301