МВР

Дирекция "УССД"

 

Отдел "Обществено хранене"

 

Сектор "Доставки и обслужване"
Сектор "Столове и бюфети"
Сектор "Финансиране на храненето"


Обявления

Обявление относно: Избор на доставчици на хранителни продукти за столовете и бюфетите към отдел „Обществено хранене“ в ДУССД-МВР

Обявление - 19.11.2021 г.
Приложения към обявлението - 19.11.2021 г.

Протокол -15.04.2021 г.
Списък на фирмите представили оферти - 15.04.2021 г.

Обявление относно: Избор на доставчици на хранителни продукти за столовете и бюфетите към отдел „Обществено хранене“ в ДУССД-МВР

Обявление - 25.03.2021 г.


Обявление относно: Избор на доставчици на хранителни продукти за столовете и бюфетите към отдел „Обществено хранене“ в ДУССД-МВР


Обявление - 14.10.2020 г.

Протокол - 09.11.2020 г.


Писмо до Изпълнители по обществена поръчка с предмет:„Професионален измиващ препарат без фосфати за професионални миялни машини, Професионален изплакващ и полиращ препарат за професионални миялни машини за нуждите на отдел „Обществено хранене"

Писмо - 15.11.2019 г.

 Писмо до Изпълнители по обществена поръчка с предмет:„Доставка на Планетарен миксер 7 литра, Планетарен миксер 20 литра, Планетарен миксер 40 литра, Професионална миялна машина за чинии и чаши, за нуждите на отдел  „Обществено хранене”

Писмо - 11.11.2019 г.


Писмо до Изпълнители по обществена поръчка с предмет: „Доставка на Миксер планетарен, басан с обем 7 литра— 1 бр., Миксер планетарен, басан с обем 20 литра— бр., Миксер планетарен, басан с обем 40 литра — 1 бр., Тави GN 1/1-100 — 100 бр., Тави GN 1/1-65 — 5 бр., Тави GN 1/1-65 перфорирани — 10 бр., Тави сладкарски 60/40 — 50 ф. за нуждите на отдел „Обществено хранене”“


Писмо - 22.10.2019 г.

Писмо до Изпълнители по обществена поръчка с предмет: „Доставка на сейф пакети за нуждите на отдел „Обществено хранене“

Писмо за доставка на сейф пакети за нуждите на отдел “Обществено хранене“ - 10.10.2019 г.


Писмо до Изпълнители по обществена поръчка с предмет: „Доставка на хляб „Добруджа“, вафла „Боровец“, бутилирана вода 0,5 л.,  Дерби кола 0.500 л РЕТ, пликове за разфасовка и опаковане“  за нуждите на отдел „Обществено хранене"

Писмо за доставка на Дерби кола- 07.10.2019 г.


Писмо до Изпълнители по обществена поръчка с предмет: „Доставка на хляб „Добруджа“, вафла „Боровец“, бутилирана вода 0,5 л., енергийна напитка „TAFF“, пликове за разфасовка и опаковане“  за нуждите на отдел „Обществено хранене"

  
Писмо за доставка на вафла „Боровец“ - 04.10.2019 г.
  Писмо за доставка на енергийна напитка и бутилирана вода - 04.10.2019 г.
  Писмо за доставка на пликове - 04.10.2019 г.
  Писмо за доставка на хляб „Добруджа“ - 04.10.2019 г.

Обявление относно: Избор на доставчици на хранителни продукти за столовете и бюфетите към отдел „Обществено хранене“ в ДУССД – МВР

Обявление и образци на ценови предложения - 02.10.2019 г.
Декларация - Приложение № 1 - 02.10.2019 г.
Декларация - Приложение № 2 - 02.10.2019 г.
  Протокол - 23.10.2019 г.
  Списък на фирмите представили оферти - Приложения № 1 - № 3 - 23.10.2019 г.

Писмо до Изпълнители по обществена поръчка с предмет: „Авариен ремонт на дизелов електро-генератор APD 150 A“

Писмо - 26.09.2019

Срокът за подаване на оферти се удължава до 27.09.2019 г.

Писмо до Изпълнители по обществена поръчка с предмет: „Доставка на професионална готварска фурна с три камери  за нуждите на отдел „Обществено хранене"

 
Писмо - 20.09.2019

Писмо до Изпълнители по обществена поръчка с предмет: „Доставка на полиетиленови чували и пликове  за нуждите на отдел „Обществено хранене"


Писмо - 19.09.2019

Писмо до Изпълнители по обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на вентилационни системи в Стол 4 - Жандармерия и Бюфет 11 - Захарна фабрика за нуждите на отдел „Обществено хранене"

Писмо - 11.09.2019


Обявление относно: Избор на доставчици на хранителни продукти за столовете и бюфетите към отдел „Обществено хранене“ в ДУССД-МВР


Обявление - 01.04.2019
Приложение № 1 - 01.04.2019

Протокол - 22.04.2019


Обявление относно: Избор на доставчици на хранителни продукти за столовете и бюфетите към отдел „Обществено хранене“ в ДУССД-МВР


Обявление - 13.11.2018

Протокол - 06.12.2018

Обявление относно: Избор на доставчици на хранителни продукти за столовете и бюфетите към отдел „Обществено хранене“ в ДУССД-МВР

Обявление - 08.10.2018
Приложение № 1 - 08.10.2018

Протокол - 26.10.2018
Приложения - 26.10.2018


Обявление относно
: Проучване на пазара за търговия с хранителни продукти

Протокол - 18.05.2018

Обява - 24.04.2018Обявление относно: Проучване на пазара за търговия с хранителни продукти

Обявление  - 19.01.2018Обявление относно: Проучване на пазара за тьрговия и производство на текстилни изделия

Обявление - 01.12.2017Обявление относно: Проучване на пазара за търговия с минерална вода

Обявление - 21.11.2017Обявление относно: Извършване на пазарно проучване за доставка на хранителни продукти

Протокол - 21.11.2017

Обява - 31.10.2017Обявление относно: Извършване на пазарно проучване за кандидати за изкупуване на отработени мазнини

Обява - 31.10.2017


Обявление относно: Протокол за разглеждане и класиране подадените оферти във връзка с публикувано на 26.09.2017 г. обявление за проучване на пазара за търговия с хранителни продукти и определяне на доставчици на хранителни продукти за нуждите на отдел “Обществено хранене“


Протокол - 27.10.2017

Обявление относно: „Проучване на пазара за търговия с хранителни продукти“ - 26.09.2017

Приложение №1 - 26.09.2017


Обявление относно: „Прекратяване маркетинговото проучване на пазара за търговия с минерална вода“ - 30.08.2017


Обявление - 30.08.2017

Обявление относно: „Проучване на пазара за търговия с минерална вода“ - 22.08.2017


Покана за извършване на услуга - пране, гладене и химическо чистене на спално бельо, постелъчен инвентар и др.

Покана - 31.03.2017


Обявление относно:
"Проучване на пазара за търговия с хранителни продукти."

Обявление - 20.02.2017


Обявление относно: "Проучване на пазара за търговия с хляб."

Обявление - 25.10.2016


Обявление относно: "Проучване на пазара за търговия с хранителни продукти"

Обявление - 10.10.2016


Обявление относно: "Проучване на пазара за търговия с хранителни продукти"

Обявление

Приложение №1 - 25.08.2016