МВР

Дирекция "УССД"

 

Отдел "Обществено хранене"


Обявление относно: Проучване на пазара за търговия с хранителни продукти

Обявление  - 19.01.2018


Обявление относно: Проучване на пазара за тьрговия и производство на текстилни изделия

Обявление - 01.12.2017


Обявление относно: Проучване на пазара за търговия с минерална вода

Обявление - 21.11.2017


Обявление относно: Извършване на пазарно проучване за доставка на хранителни продукти

Протокол - 21.11.2017
Обява - 31.10.2017Обявление относно: Извършване на пазарно проучване за кандидати за изкупуване на отработени мазнини

Обява - 31.10.2017


 

Обявление относно: Протокол за разглеждане и класиране подадените оферти във връзка с публикувано на 26.09.2017 г. обявление за проучване на пазара за търговия с хранителни продукти и определяне на доставчици на хранителни продукти за нуждите на отдел “Обществено хранене“

Протокол - 27.10.2017

Обявление относно: „Проучване на пазара за търговия с хранителни продукти“ - 26.09.2017

Приложение №1 - 26.09.2017


Обявление относно: „Прекратяване маркетинговото проучване на пазара за търговия с минерална вода“ - 30.08.2017

Обявление - 30.08.2017


Обявление относно: „Проучване на пазара за търговия с минерална вода“ - 22.08.2017Покана за извършване на услуга - пране, гладене и химическо чистене на спално бельо, постелъчен инвентар и др.

Покана

31.03.2017

Обявление относно: "Проучване на пазара за търговия с хранителни продукти."

Обявление

20.02.2017

Обявление относно: "Проучване на пазара за търговия с хляб."

Обявление

25.10.2016

Обявление относно: "Проучване на пазара за търговия с хранителни продукти"

Обявление

10.10.2016

Обявление относно: "Проучване на пазара за търговия с хранителни продукти"

Обявление

Приложение №1

25.08.2016