МВР

Дирекция "УССД"

 

Отдел "Обществено хранене"

Обявление относно: Избор на доставчици на хранителни продукти за столовете и бюфетите към отдел „Обществено хранене“ в ДУССД-МВР

Обявление - 13.11.2018

Обявление относно: Избор на доставчици на хранителни продукти за столовете и бюфетите към отдел „Обществено хранене“ в ДУССД-МВР

Обявление - 08.10.2018
Приложение № 1 - 08.10.2018

Протокол - 26.10.2018
Приложения - 26.10.2018


Обявление относно
: Проучване на пазара за търговия с хранителни продукти

Протокол - 18.05.2018

Обява - 24.04.2018Обявление относно: Проучване на пазара за търговия с хранителни продукти

Обявление  - 19.01.2018Обявление относно: Проучване на пазара за тьрговия и производство на текстилни изделия

Обявление - 01.12.2017Обявление относно: Проучване на пазара за търговия с минерална вода

Обявление - 21.11.2017Обявление относно: Извършване на пазарно проучване за доставка на хранителни продукти

Протокол - 21.11.2017

Обява - 31.10.2017Обявление относно: Извършване на пазарно проучване за кандидати за изкупуване на отработени мазнини

Обява - 31.10.2017


Обявление относно: Протокол за разглеждане и класиране подадените оферти във връзка с публикувано на 26.09.2017 г. обявление за проучване на пазара за търговия с хранителни продукти и определяне на доставчици на хранителни продукти за нуждите на отдел “Обществено хранене“


Протокол - 27.10.2017

Обявление относно: „Проучване на пазара за търговия с хранителни продукти“ - 26.09.2017

Приложение №1 - 26.09.2017


Обявление относно: „Прекратяване маркетинговото проучване на пазара за търговия с минерална вода“ - 30.08.2017


Обявление - 30.08.2017

Обявление относно: „Проучване на пазара за търговия с минерална вода“ - 22.08.2017Покана за извършване на услуга - пране, гладене и химическо чистене на спално бельо, постелъчен инвентар и др.

Покана - 31.03.2017


Обявление относно:
"Проучване на пазара за търговия с хранителни продукти."

Обявление - 20.02.2017


Обявление относно: "Проучване на пазара за търговия с хляб."

Обявление - 25.10.2016


Обявление относно: "Проучване на пазара за търговия с хранителни продукти"

Обявление - 10.10.2016


Обявление относно: "Проучване на пазара за търговия с хранителни продукти"

Обявление

Приложение №1 - 25.08.2016