МВР

Дирекция "УССД"

 

Отдел "Обществено хранене"

 

Обявление относно: „Проучване на пазара за търговия с хранителни продукти“ - 26.09.2017

Приложение №1 - 26.09.2017


Обявление относно: „Прекратяване маркетинговото проучване на пазара за търговия с минерална вода“ - 30.08.2017

Обявление - 30.08.2017


Обявление относно: „Проучване на пазара за търговия с минерална вода“ - 22.08.2017Покана за извършване на услуга - пране, гладене и химическо чистене на спално бельо, постелъчен инвентар и др.

Покана

31.03.2017

Обявление относно: "Проучване на пазара за търговия с хранителни продукти."

Обявление

20.02.2017

Обявление относно: "Проучване на пазара за търговия с хляб."

Обявление

25.10.2016

Обявление относно: "Проучване на пазара за търговия с хранителни продукти"

Обявление

10.10.2016

Обявление относно: "Проучване на пазара за търговия с хранителни продукти"

Обявление

Приложение №1

25.08.2016