МВР

Дирекция "УССД"

 

Обществени поръчки до 22.11.2016 г. Избор на изпълнител по чл.14, ал.4 и ал.5 от ЗОП