МВР

Дирекция "УССД"

 

За контакт:

ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – МВР

Адрес: гр. София 1301, ул. „Княз Борис І” № 124

Телефон: 02/ 9815929, 02/ 9822254

Факс: 02/ 9813010

Електронна поща : [email protected]