МВР

Дирекция "УССД"

 

За контакт:

ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – МВР

Адрес: гр. София 1301, ул. „Княз Борис І” № 124 

Факс: 02/ 9813010

Електронна поща : [email protected]

Отдел „Почивно дело“
Началник отдел       02/9822101
Карти/Резервация  02/9823038, 02/9823031

Отдел „Обществено хранене“
Началник отдел      02/9822157

Отдел „Управление на държавната собственост и строителство“
Началник отдел      02/9822242