МВР

Дирекция "УССД"

 

Обща информация

Упълномощаване на длъжностно лице от МВР за изпращане на документи и информация до АОП - заповед № 8121з-837/11.07.2014 г. (pdf) - отменена със заповед № 8121з-575/19.05.2015 г.

Упълномощаване на длъжностно лице от МВР за изпращане на документи и информация до АОП - заповед № 8121з-575/19.05.2015 г. (pdf) - отменена със заповед № 8121з-788/06.07.2015 г.

Упълномощаване на длъжностно лице от МВР за изпращане на документи и информация до АОП - заповед № 8121з-788/06.07.2015 г. (pdf)

Упълномощаване на длъжностно лице от МВР за изпращане на документи и информация до АОП - заповед № 5785з-1944/09.07.2015 г. (pdf) -отменнена със заповед № 5785з-3647/23.12.2015 г.

01.12.2015

Упълномощаване на длъжностно лице от МВР за изпращане на документи и информация до АОП - заповед № 5785з-3647/23.12.2015 г. (pdf)

23.12.2015

 

Упълномощаване на длъжностно лице от МВР за организиране и провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки - заповед № 5785з-3614/21.12.2015 г. (pdf)

Упълномощаване на длъжностно лице от МВР за организиране и провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки - заповед № 5785з-3643/22.12.2015 г. (pdf)

11.01.2016

Споразумение за сътрудничество - УРИ 5785р-30757/09.12.2020 г.
                                                                                                                               
                                                                                                                                24.02.2021


 

 

02/9822284 - Лице за контакти - Христалина Неделчева, стая 515

 

Факс: 02/ 9813010

e-mail -[email protected]

 

Адрес: гр. София 1301, ул. „Княз Борис І” № 124