МВР

Дирекция "УССД"

 

Нормативни актове и вътрешни правила

Заповед - относно определяне на приемно време на директора на ДУССД - МВР за граждани и служители