МВР

Дирекция "УССД"

 

Имоти - МВР

 

Списък на имотите държавна собственост, с отпаднала необходимост за МВР

Имоти

Списък на имоти държавна собственост с отпаднала необходимост за МВР 

Списък на ведомствени жилища с отпаднала необходимост за МВР към 31 05.2017г

                                                                                                                                      03.07.2017