МВР

Дирекция "УССД"

 

Вътрешни правила

Вътрешни правила МВР (pdf) - Отменени със заповед 8121з-556/31.05.2016 г.

Приложения 1, 2, 3 и 4 (pdf) - Отменени със заповед 8121з-556/31.05.2016 г.

 

Вътрешни правила МВР (pdf) - Отменени със заповед 8121з-979/11.12.2014 г.

Приложения 1, 2, 3 и 4 (xls) - Отменени със заповед 8121з-979/11.12.2014 г.

 

Вътрешни правила (pdf) - ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – МВР - Приети със Заповед №1675/30.07.2014г.

Вътрешни правила (pdf)  - /Приети със заповед 8121з-556/31.05.2016 г./; Отменени със Заповед №8121з-1355/14.11.2016 г.

03.06.2016

Вътрешни правила МВР (pdf) - Приети със Заповед №8121з-1355/14.11.2016 г.

15.11.2016

 
Вътрешни правила  - МВР - Приети със Заповед № 297/13.03.2020 г 
                                                                                                                                        
                                                                                                                                      1
9.03.2020