МВР

Дирекция "УССД"

 

Отдел "Почивно дело"

Почивното дело в Министерство на вътрешните работи е изградено като централизирана структура в рамките на дирекция “Управление на собствеността и социални дейности”. Състои се от отдел, обособен на територията на град София и седем почивни бази – три на планина и четири на море, находящи се в районите на Велинград, Долна баня, Боровец, Варна, Несебър, Созопол и Китен.

Телефони за резервация и контакти
02/982 30 31
02/982 30 38


ПРАВИЛНИК ЗА ПОЧИВНОТО ДЕЛО В МВР

Правилник за вътрешния ред и организацията на отдиха в КК и БО на МВР

Заповед № 8121з-177/20.02.2019 г. на министъра на вътрешните работи


ПОЧИВНИ СТАНЦИИ

Курортен комплекс „Тилия” – Варна

Курортен комплекс „Лазур” – Несебър

База за отдих „Изгрев” – Созопол

База за отдих „Зеленика” – Китен

База за отдих „Орфей” – Велинград

База за отдих „Секвоя”- гр. Долна баня

База за отдих „Къпина”- Боровец


Ценоразпис  на предлаганите услуги в КК и БО при ДУССД на МВР с № УРИ 5785р-8031/26.03.2019 г.

График на смените в БО „Орфей“ - гр. Велинград за периода 02.01.2020 г. - 31.05.2020 г.

График - 2020 г

Обяви за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, представляващи части от бази за отдих на МВР

Съобщение от Отдел „Почивно дело“:

Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че във връзка с въведеното извънредно положение в страната база за отдих „Орфей“ – Велинград преустановява работата си до второ нареждане!