МВР

Дирекция "УССД"

 

Почивното дело в Министерство на вътрешните работи е изградено като централизирана структура в рамките на дирекция “Управление на собствеността и социални дейности”. Състои се от отдел, обособен на територията на град София и седем почивни бази – три на планина и четири на море, находящи се в районите на Велинград, Долна баня, Боровец, Варна, Несебър, Созопол и Китен.

Телефони за резервация и контакти
02/982 30 31
02/982 30 38


ПРАВИЛНИК ЗА ПОЧИВНОТО ДЕЛО В МВР

Правилник за вътрешния ред и организацията на отдиха в КК и БО на МВР

Заповед № 8121з-177/20.02.2019 г. на министъра на вътрешните работи


Сектор "Социален отдих"

Сектор "Курортен комплекс „Тилия” – Варна"

Сектор "Курортен комплекс „Лазур” – Несебър"

Сектор "База за отдих „Изгрев” – Созопол"

Сектор "База за отдих „Зеленика” – Китен"

Сектор "База за отдих „Орфей” – Велинград"

Сектор "База за отдих „Секвоя”- гр. Долна баня"

Сектор "База за отдих „Къпина”- Боровец"Ценоразпис на предлаганите услуги в КК и БО при Дирекция „УССД“ на МВР, считано от 01.06.2020 г.

Предписание от МИ-МВР относно функциониране на КК и БО - МВР

График - 2021 г

Заповед относно въвеждане на временни противоепидемични мерки в БО „Орфей" - Велинград

График смени за периода от 01.01.2022 г. - 31.05.2022 г. на БО Орфей - Велинград