МВР

Дирекция "УССД"

 

Съобщение за допълнителна смяна 03.09.2020 г.Отдел "Почивно дело"

Почивното дело в Министерство на вътрешните работи е изградено като централизирана структура в рамките на дирекция “Управление на собствеността и социални дейности”. Състои се от отдел, обособен на територията на град София и седем почивни бази – три на планина и четири на море, находящи се в районите на Велинград, Долна баня, Боровец, Варна, Несебър, Созопол и Китен.

Телефони за резервация и контакти
02/982 30 31
02/982 30 38


ПРАВИЛНИК ЗА ПОЧИВНОТО ДЕЛО В МВР

Правилник за вътрешния ред и организацията на отдиха в КК и БО на МВР

Заповед № 8121з-177/20.02.2019 г. на министъра на вътрешните работи


ПОЧИВНИ СТАНЦИИ

Курортен комплекс „Тилия” – Варна

Курортен комплекс „Лазур” – Несебър

База за отдих „Изгрев” – Созопол

База за отдих „Зеленика” – Китен

База за отдих „Орфей” – Велинград

База за отдих „Секвоя”- гр. Долна баня

База за отдих „Къпина”- Боровец


График - 2020 г

Ценоразпис на предлаганите услуги в КК и БО при Дирекция „УССД“ на МВР, считано от 01.06.2020 г.

Съобщение от Отдел „Почивно дело“:

Предписание от МИ-МВР относно функциониране на КК и БО - МВР

Съобщение за допълнителна смяна

Съобщение за допълнителна смяна 03 септември 2020 година

Допълнителна смяна Варна  08  септември 2020 година

Допълнителна смяна БО Изгрев Созопол - 10 септември 2020 г