МВР

Дирекция "УССД"

 

Директно възлагане по чл.21,ал.6 от ЗОП