МВР

ОД Пазарджик

 

Новини

Допълнителни разяснения за гражданите при преминаване през контролно-пропускателен пункт

Бъдете здрави, отговорни, пазете себе си и останалите !

За улеснение на гражданите и за по-голямо пояснение относно пътуването и начините за преминаване през изградените контролно-пропускателни пунктове към и от областните центрове от ОДМВР-Пазарджик информираме:

 

През контролно-пропускателните пунктове се пропуска преминаването на лица само в случаите на неотложност на пътуването. То трябва да бъде свързано с :

 

1.       Полагане на труд в областния център – за целта е нужно да бъде издадена служебна бележка от работодателя, която се носи постоянно или служебен документ /карта/. Необходимо е да се представи предварително попълнена по образец декларация, която можете да изтеглите от тук.   Тя се предава на полицейските служители. Декларация не се попълва и не се предава в случаите, в които пътуването е към постоянния адрес, отразен в документа за самоличност.  Когато от работодателят е организирал групов транспорт към и от съответното предприятие се изисква водачът на превозното средство да представи документ за самоличност, служебна бележка от работодателя и издаден документ, в който е вписано, че превозното средство превозва само негови служители от постоянните/ настоящите им адреси до местоработата и обратно. Пътниците в организирания транспорт трябва да носят документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебна карта.

За организиран транспорт декларации не се попълват.

2.       Здравословни причини на пътуващия или на негови близки-  за целта е нужен медицински документ, документ за самоличност на всички пътуващи и предварително попълнена по образец декларация. Декларацията се оставя на контролно-пропускателния пункт.

3.       За връщане на настоящ или постоянен адрес- изисква се документ за самоличност, когато лицето пътува към постоянния адрес. Когато пътува към настоящия адрес трябва да представи и предварително попълнена декларация.

4.       Необходимост от полагане на грижи за техни роднини или близки. В тези случаи се изисква документ за самоличност и предварително попълнена декларация при пътуване към близките.

5.       Необходимост от снабдяване със стоки от първа необходимост на себе си или лица, за които полагат грижи, ако в населеното място няма хранителен магазин или аптека, от които да се снабдят. В този случай се изисква документ за самоличност и предварително попълнена по образец декларация.

 

Служители на държавни органи, органи за местно самоуправление и администрация ще се пропускат след представяне само на  служебна карта в случаите, в които пътуването е свързано с полагане на труд.

 

С приоритет през КПП ще се пропускат: превозни средства със специален режим на движение, автомобилите на спешна медицинска помощ и лица, които се нуждаят от спешна медицинска помощ, служители на хранителни вериги и аптеки, доставчици на хранителни стоки и медикаменти, на ВиК, на електроразпределителните и електроснабдителните дружества и тези, които извършват неотложни ремонти и /или аварийни дейности.

                  

 На всички земеделски стопани и животновъди в област Пазарджик е осигурен достъп до нивите, овощните градини, лозя, оранжерии и други земеделски земи, животновъдни обекти, пчелини и водни обекти за аквакултури, за да осъществят необходимите сезонни дейности, свързани със сеитба, пръскане, обработка на почвата, грижи за животните, рибата и др. За целта при преминаването през КПП, съгласно заповедта на здравния министър за разпоредените противоепидемични мерки, те трябва да представят един от посочените три документа:

  • удостоверение за регистрация като земеделски стопани /т.нар. зелено картонче/, като при липса на регистрация за 2020 г., ще важи регистрацията за 2019 г.;
  • служебна бележка, издадена от земеделски производител, която удостоверява, че преминаващото лице е негов служител;
  • удостоверение за регистрация на животновъден обект /ферма, рибовъден обект или пчелин/.

Удостоверенията и служебните бележки могат да бъдат поставени на предно стъкло или друго видно място в автомобила, като при нужда водачите осигурят възможност за съпоставка на данните с документите им за самоличност.

Разрешено е превозването на семена, посадъчен материал, торове, препарати, поливна техника и фуражи, които са необходими за извършването на селскостопанските дейности.

Няма наложени ограничения за посещенията на земеделците и животновъдите в ОД „Земеделие“, Държавен фонд „Земеделие“, общинските служби по земеделие, ОДБХ, агроаптеки, магазини за резервни части, техника и оборудване, както и до други ведомства и обекти, свързани с осъществяването на земеделската им дейност.

Областният кризисен щаб напомня, че всички селскостопански мероприятия следва да се извършват, като работниците и служителите спазват стриктно разпоредените санитарно-хигиенни мерки.

 

Бъдете здрави, пазете себе си и останалите !

26 мар 2020

Обновена бланка на декларация за преминаване през КПП в областните градове

Променя се формата на декларацията за пътуващите. Новата бланка е публикувана на сайта на МВР www.mvr.bg.

Промяната е относно преминаване през КПП във връзка с трудова дейност. В декларацията по новия образец отпада заверката от работодателя в т. 3.  Гражданите ще удостоверяват това обстоятелство със служебна бележка, издадена от работодателя или друг служебен документ /служебна карта, пропуск/, който носят в себе си. 

Попълнените декларации ще се събират от служителите на КПП с цел контрол на изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни.

Гражданите, които пътуват по други неотложни причини, представят лична карта и декларация. Декларацията и в този случай ще остава при служителите на КПП.

 

Припомняме, че в съответствие със заповедта на министъра на здравеопазването от 21 март 2020 г. за въвеждането на нови противоепидемични мерки, се допуска влизането и излизането на граждани през КПП само при възникнала неотложна необходимост.

24 мар 2020

Институтът по психология отваря възможност за постоянен контакт със служители на МВР и техните близки

Актуалната ситуация, в която социалната дистанция е най-важното условие за забавяне разпространението на вируса, поставя пречки пред директното общуване „лице в лице.

Това обстоятелство ни предизвиква да се адаптираме, като потърсим и предложим алтернативни начини за свързване и контакт помежду ни. Затова обявяваме телефони за връзка с нас – психолозите от сектор „Лаборатория Пловдив“ към ИП-МВР.
Създадена е фейсбук – група „Институт по психология - МВР“, където се предоставят материали, насочени към психологическото разбиране на това, което преживяваме в този контекст и някои идеи за справяне (виж линк  -
https://www.facebook.com/groups/213943819662875/).


Добре дошли сте да се обръщате към ВСЕКИ ЕДИН КОЛЕГА ОТ СПИСЪКА – както вие,

така и всеки от вашите близки. Оставаме заедно!

Телефони за психологична подкрепа на служители и членове на техните семейства:

Име

Телефон

Ивелина Дандовска

0894460480

 

20 мар 2020

По време на въведеното извънредно положение мислете трезво и спокойно !

Препоръки към гражданите за предпазване от правонарушения

Поставени в условията на извънредно положение, хората са склонни да действат прибързано, под влияние на силни емоции. Същевременно, тази ситуация е „добра среда” за развиване на престъпни намерения. 

МВР извежда основни насоки към гражданите, с цел да се предпазят от нежелани престъпни посегателства. 

ОСНОВНО ПРАВИЛО – винаги проверявайте достоверността на информацията, която може да се окаже заблуждаваща и използвана с цел извършване на престъпление. Сигнализирайте на телефон 112. Не давайте пари на непознати по никакъв повод!

 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ

ИЗМАМИ

Измамниците успешно използват желанието на хората да помагат на полицията, други ще се възползват от страха и несигурността около разпространението на коронавируса. Не им позволявайте да злоупотребяват с вашите емоции, бъдете бдителни! 

Бъдете много подозрителни към всяко телефонно обаждане или съобщение, с което организация или институция ви подтикват да предприемете незабавни действия за даване на пари по повод разпространението на коронавируса!

Имайте предвид, че измамливите обаждания могат да се случат по всяко време на денонощието, докато сте на работа или вкъщи!

Матрицата при телефонните измами е една - по телефона искат пари, схемите са различни. 

Използвайки ситуацията в момента, е възможно сценариите за телефонни измами да бъдат свързани с коронавируса.

 

ПРИМЕРИ:

Полицията търси съдействие от вас при провеждане на операция за задържане на телефонни измамници;

Обаждане от непознат, който се представя за лекар, твърди, че Ваш близък или роднина е заразен с коронавирус и е необходимо да заплатите определена сума за неговото лечение;

Плащане на пари за освобождаване на колетна пратка, съдържаща лекарства, ваксини, отвари и др. за лечение на коронавирус инфекция или медицински предпазни средства като маски, ръкавици и др.;

Даване на „капаро“ за закупуване на лекарства, ваксини срещу коронавирус, медицински предпазни средства и др. на по-изгодни цени. 

Не се доверявайте на обаждания от непознати или такива, представящи се за полицаи, лекари, ваши близки или роднини, особено, ако ви искат пари за лечение на коронавирус, закупуване на ваксина, лекарство и др.! Опитайте се да запазите самообладание! Подчертаваме - към момента няма ваксини, таблетки, отвари, лосиони или други продукти с рецепта или без рецепта, за „излекуване“ от covid-19 – онлайн или в магазин. 

Ако имате съмнения, че ваш близък или роднина е заразен с коронавирус потърсете информация от здравните власти или се свържете с тел. 112!

- игнорирайте онлайн оферти за ваксини, лекарства и др.! 

- в случай на  посещение на домашния Ви адрес от непознати, независимо дали са облечени в защитни медицински облекла, изисквайте задължителна легитимация за удостоверяване на принадлежността им към органите на МВР или здравните власти. 

При съмнение за опит за неправомерни действия,  позвънете на тел.112! 

 

КРАЖБИ И ГРАБЕЖИ

- Използвайте предимно електронни начини на плащане(банкови карти);

- Не носете в себе си големи парични суми;

- Не съхранявайте големи парични средства в домовете си; 

 

КЪМ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ФИРМИТЕ

- Не съхранявайте в офиси и търговски обекти големи парични суми - по възможност ги  депозирайте в банкови институции;

Вземете мерки за охраната на стоките, които остават в наличност в търговските обекти;

- Юридически лица, които ще продължат да работят (в частност хранителни магазини и аптеки), и към момента генерират значителен оборот – да създадат организация за ежедневно инкасиране на паричните средства, а при необходимост и по няколко пъти на ден, с оглед недопускане на събиране и пренасяне на големи парични суми;

- В работещи търговски обекти, при необходимост да бъдат наети допълнително лица за осъществяване на охрана, с цел контрол и създаване на организация при пазаруване на гражданите.

 

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

- Обръщайте  внимание на обявените цени на хранителните продукти и стоки от първа необходимост по стелажите на търговските обекти и стойността им при заплащането на каса;

- Не се предоверявайте на обяви в интернет сайтове, предлагащи хранителни продукти и стоки от първа необходимост от неизвестни източници, както и не пазарувайте от импровизирани пазари.

- Бъдете бдителни при теглене и разплащане с електронни платежни инструменти, с оглед неправомерно придобиване на данни от тях.

 

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

- Закупувайте лекарствени продукти и медикаменти единствено от лицензираните аптеки и дрогерии, които имат съответното разрешение; 

- Дрогериите и сайтовете за продажба на лекарствени продукти по интернет могат да предлагат само лекарства, които не се отпускат по лекарско предписание. уверете се, че тези сайтове имат разрешение за търговия на дребно по интернет, както и регистриран стационарен обект.

- Имайте предвид, че не всички предпазни маски, облекла и антибактериални гелове са медицински изделия. такива са само тези, закупени от лицензираните аптеки и дрогерии;

-  В случаи на установени завишени цени на предлагани лекарствени продукти и медикаменти, сезирайте компетентните органи – Изпълнителната агенция по лекарствата – /ИАЛ/, Комисията за защита на потребителите – /КЗП/, Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти – /НСЦРЛП/, или  подайте сигнал на тел.112.

16 мар 2020

Отговорни, разумни и единни във време на изпитание !!!

ПРепоръки към гражданите за предприетите мерки в ОДМВР за ограничаване разпространението на заболяването COVID-19

Уважаеми жители и гости на Област Пазарджик,

 

Живеем в бурно и динамично време, което подлага на изпитание нашата воля, търпение, задружност и съпричастност в условията на социална изолация. Във връзка с разразилата се в световен мащаб пандемия от разпространение на заболяването COVID-19, причинено от коронавирус в страната ни бе обявено извънредно положение, в рамките на един месец. В тази връзка структурите на Областната дирекция на МВР-Пазарджик в целия регион, като част от държавната власт имаща своите специфични задачи и ангажименти отправя следните препоръки:

  • Най-важно е да запазим спокойствие и самообладание, да не се поддаваме на слухове, на коментари от некомпетентни хора, да не се влияем от непроверени информации разпространявани в социалните мрежи. Нека да се уповаваме само на официалните информации предоставяни от Националния оперативен щаб, представителите на официалната държавна власт в столицата или по места във всяка област.
  • СТРИКТНО да спазваме препоръките на специалистите за задължителна изолация и непосещаване на обществени места, да ограничим пътуванията си ако не се налагат такива, да повишим драстично личната си хигиена, използването на индивидуални предпазни средства, социална дистанция при пазаруване, придвижване по улиците или използване на градския транспорт.
  • Съгласно последните въведени мерки от МВР валидността на българските лични документи се удължава с още 6 месеца. Ако не ви се налага да ги подменяте належащо изчакайте да премине заразата и го направете след това. Ако подмяната е наложителна се старайте да спазвате стриктно мерките за предотвратяване струпването на хора в закрити помещения, като изчакате реда си извън сградата.
  • Както вече съобщихме „Пътна полиция” информира, че собствениците на автомобили, които са ги преоборудвали с газови уредби, но не са отразили това обстоятелство в талоните, ще могат да го сторят безпроблемно до края на месец май. При установяване на пропуск на това обстоятелство на пътя, водачите ще бъдат съветвани да го сторят при първа възможност след отпадане на ограничителните мерки, наложени във връзка с опасността от коронавируса.
  • Служителите на полицията отчитат възможността извършители на телефонни измами да се възползват от страха на хората във връзка с епидемичната обстановка в страната. При засечените единични опити се злоупотребява с "информация" за здравословното състояние на близки до потенциалната жертва хора, „заболели от коронавирус“.Следва искане на пари за лечение. Отново припомняме, че хората могат да получат точна информация единствено от единния телефонен номер 112 или от Министерството на здравеопазването. За пореден път призоваваме гражданите да не се доверяват при получаване на телефонно обаждане, при което се искат пари, без значение от кой или по какъв повод!

Полицейските органи ще оказват съдействие на здравните органи – инспектори от РЗИ, медицински персонал от болнични заведения, ОДБХ,  при възникнала необходимост и в предвидените от правомощията им случаи. Осъществява се ежедневна комуникация и взаимодействие с органите на областната и общинските администрации, с гражданите по места. Ще се акцентира на наблюдението на обществения ред около големите търговски центрове, получаване на информация и наблюдение на самотноживеещите възрастни хора в отдалечените населени места, проверки на обекти относно спазване на наложените ограничения от Министерството на здравеопазването.  

Уважаеми Дами и Господа,

Приемете служителите от всички звена на ОДМВР-Пазарджик за хора, които са призвани и искат да ви помогнат при възникнала необходимост. Обръщайте се към полицаите за съдействие, когато се налага, но спазвайте необходимата дистанция от 1.5 - 2 метра при комуникацията си с тях. Това е необходимо за да защитите, както вашия, така и техния живот и здраве. Изпълнявайте безусловно техните разпореждания, когато извършват действията си по служба.

Когато сме заедно, като проявяваме своята съпричастност и ангажираност към обществено значими проблеми със сигурност ще успеем при постигане на общата цел !

 

 

            

15 мар 2020

Отчет - Анализ относно дейността на ОДМВР-Пазарджик

Отчетът обхваща периода на изминалата 2019 година

Предоставяме на вниманието на обществеността отчет за дейността на Областната дирекция на МВР в гр.Пазарджик.Периодът на направения отчет и същевременно анализ обхваща цялата 2019 година. Важно е да уточним, че в публикуваните данни са включени само основните направления на дейност на структурите на МВР в Пазарджик и областта.

ОДМВР - Пазарджик обслужва териториите на 12 общини с 5 Районни управления на МВР - Пазарджик, Велинград, Панагюрище, Пещера и Септември. От гледна точка на географското му разположение, региона е естествен кръстопът между двата най- големи града - София и Пловдив, като преминаващите през него ж.п. линия и Автомагистрала “Тракия“ са също фактори, които оказват пряко въздействие върху средата за сигурност.

 

През 2019 г. на територията обслужвана от ОДМВР - Пазарджик са регистрирани общо 3671 броя заявителски материала за извършени престъпления, срещу 3995 броя през  2018 г. – налице е намаление със 324 ЗМ. Заявителските материали по криминална линия са 2988 бр. за 2019 г. срещу 3051 бр. за 2018 г. – намаление със 63 бр.

 

Противодействие на конвенционалната престъпност

 

 

Престъпления против личността

Посегателствата против личността съставляват 7.64% от криминалните деяния за ОДМВР.

През 2019 година са регистрирани 2 убийства, като и двете са разкрити.

През 2019 г. са образувани 2 досъдебни производства за опит за убийство. Същите са разкрити. За същият период на 2018 г. има 1 регистрирано престъпление, което е разкрито.

Тенденциите на положителни промени по линията са запазването броя на деянията, тяхната разкриваемост в етапа на първоначалните и неотложни оперативно – издирвателни мероприятия и процесуално – следствени действия.

Регистрирани са 75 бр. престъпления за извършени телесни повреди при 62 бр. за 2018 г. Разкритите престъпления са 39 бр. за 2019 г. срещу 31 бр. за 2018 г.  – увеличение на разкриваемостта с  25.80 %.

 

Издирване на лица

През 2019 година в ОДМВР - Пазарджик е работено с натрупване от минали години по установяването на 767 лица, обявени за общодържавно издирване. През  отчетния период в ОДМВР - Пазарджик са обявени за общодържавно издирване 560 лица от различни категории. Снети от общодържавно издирване са 546 лица. От тях 181 са издирени от обявените през предишни периоди, а 379 от тези, които са обявени през 2019 година.

От направеното сравнение с предходния период – 2018 година е видно, че в ОДМВР - Пазарджик през 2019 година се наблюдава  нарастване на броя на обявените за общодържавно издирване.

 

Детска престъпност

В началото на 2019 г. в детска педагогическа стая при ОДМВР - Пазарджик са се водили  на отчет 244 лица, което е с 32 лица по-малко от 2018 г., като малолетните са били 64 - 58 момчета и 6 девойки, непълнолетните са били  218 - 187 момчета и 31 девойки.

Общо за изминалия период на 2019 г. в ОДМВР - Пазарджик са били водени на отчет 396 малолетни и непълнолетни лица. Горепосочената бройка е с 29 малолетни и непълнолетни повече от същия период на миналата година.

 

Престъпления против собсвеността

Броя на грабежите, извършени на  територията обслужвана от ОДМВР - Пазарджик през 2019 г. са 15 срещу 22 бр. през 2018 г. - намаление със 7 бр. През 2019 година са установени 16 извършители на грабежи. 

По отношение времето на осъществяване на престъпните деяния преобладават тези, които се извършват през тъмната част от денонощието, когато са налице по - благоприятни условия за подготовка и извършване на грабежи.

Кражби

През 2019 г. на територията на област Пазарджик са регистрирани 647 бр. престъпления срещу 697 бр. през 2018 г. - намаление със 50 бр. За 2019 година кражбите съставляват 28.24 % от общия брой регистрирани криминални престъпления за ОДМВР и 67.18% от всички престъпления против собствеността. През 2019 г. са регистрирани 92 бр. взломни кражби срещу 102 бр. за 2018 г. - намаление с 9.80 %.

При домовите кражби има регистрирани 110 бр. престъпления за отчетния период при  147 бр. за 2018 г. - намаление с 25.17 %.

Регистрираните кражби от магазини през 2019 г. са 80 бр. при 89 бр. през 2018 г. - намаление с 10.11 %.

Джебчийските кражби общо за ОДМВР – Пазарджик през отчетния период са 8 бр. срещу 18 бр. за 2018 г. - намаление с 55.55 %.

Общо на територията на ОДМВР - Пазарджик през 2019 г. са извършени 36 бр. кражби на черни и цветни метали. Кражбите от електропреносната система са 11 бр.

 

 

През 2019 година кражбите на селскостопанска продукция и домашни животни съставляват 3.27 % от общорегистрираните криминални престъпления  за ОДМВР. Регистрирани кражби на селскостопанска продукция и животни за 2019 г. са 75 бр. при 68 бр. за 2018 г. – увеличение с 10.29 %.

През 2019 г. измамите съставляват 2.00% от общия брой регистрирани криминални престъпления за ОДМВР. Регистрираните измами за отчетния период са 46 бр. спрямо 39 бр. за 2018 г. След реализациите на ГДБОП и Специализираната прокуратура с разбиване на организирани на престъпни групи свързани с телефонни измами се наблюдава и тенденция за намаляване на броя на регистрирани случаи на  телефонните измами.

За отчетния период на 2019 г. в ОДМВР – Пазарджик няма регистрирани престъпления за изнудване.

Следва да се отбележи, че за шеста поредна година ОДМВР – Пазарджик отчита спад на престъпленията против собствеността.

 

 

Престъпления против стопанството, финасовата данъчната и осигурителната системи

Регистрираните  престъпления против стопанството общо за ОДМВР – Пазарджик за 2019 г. са 323 бр. при 505 бр. за 2018 г. – намаление с 36.04 %. Престъпленията против данъчната система са 18 бр. за 2019 г. при 8 бр. за 2018 г.

 

Пред 2019 година служители от структурните звена на ОДМВР-Пазарджик са открили и иззели общо 11.5 килограма злато, немаркирано по надлежния ред, внесено нелегално на територията на страната ни без документи за произход. В хода на полицейски операции за открити и иззети 37 000 литра енергиен продукт – гориво без платен акциз.

 

Общоопасни престъпления

 

На територията на ОДМВР – Пазарджик са регистрирани следните видове престъпления по отношение на МПС:

“Посегателства спрямо МПС”

2019 г. – 15 бр.                               2018 г. - 21 бр. – намаление с 28.57 %.

“Противозаконно отнемане на МПС”

2019 г. – 14 бр.                               2018 г. - 16 бр. – намаление с 12.50 %.

“Кражба на  МПС”

2019 г. - 1 бр.                                  2018 г. - 5 бр. – намаление с 80.00 %.

“Кражби на части и вещи от МПС”

2019 г. – 65 бр.                               2018 г. - 35 бр.  -  увеличение с 85.71 %.

 

При престъпленията свързани с разпространение и употреба на наркотични вещества има увеличение на регистрираните престъпления – 232 бр. за 2019 г. срещу 191 бр. за 2018 г. – увеличение с 21.47 %. И през 2019 година продължава тенденцията за сравнително голям брой на регистрираните и разкритите престъпления по чл.354а от НК, което дава основание да отбележим още по-голямата ефективност на противодействието на деянията, свързани с придобиване, държане и разпространение на наркотици.

 

 

Противодействие на престъпленията, свързани с културно – историческото наследство на страната.

 

Броя на извършените престъпления, свързани с културно – историческото наследство за 2019 г. са 8 бр., същия брой регистрирани престъпления има и през 2018 година.

 

 

 

Охранителна дейност, свързана с опазването на обществения ред и противодействието на престъпността:

 

Периодът се характеризира с изключително голямо натоварване на охранителния състав, който освен за изпълнение на ежедневните си служебни задължения бе ангажиран допълнително по опазване на обществения ред и безопасността на движението при провеждане на множество масови мероприятия, охрана на обществения ред и обезпечаване на сигурността при произвеждане на изборите членове на Европейския парламент от Република България и изборите за общински съветници и кметове в Република България. Силите от ОДМВР – Пазарджик обезпечиха сигурността и охраната на реда при провеждането на много масови и спортни мероприятия, църковни празници, граждански протести и др. През изминалата година съставът от охранителна полиция е участвал в охраната на общо 805 масови мероприятия. Проведени са общо 1143 специализирани полицейски операции с участие на служителите от охранителна полиция.

През 2019 г. служители от охранителна полиция при ОДМВР – Пазарджик са участвали в разкриването на 345 бр. престъпления с неизвестен извършител

 

Осигуряване на безопасността на движението по пътищата

                                                                            

         През 2019 г. на територията обслужвана от ОДМВР-Пазарджик са регистрирани общо 751 ПТП, като от  тях 247 са тежки с 23 загинали и 329 ранени участници в движението. В сравнение със същия период на  2018 г. отчитаме намаление на общият брой станали ПТП с 49 бр. настъпилите тежки ПТП, са с 10 бр. по-малко, броя на загиналите участници в движението е с 8 повече, няма изменение на броя на ранените участници.

Данните сочат, че с най-голям травматизъм от тежките пътно транспортни произшествия е блъскането на пешеходец  и велосипедист.

При тези ПТП са загинали 5 човека, което е 22% от общия брой загинали участници в движението.

При 90 % от тежките  ПТП причината за тяхното настъпване е скорост и отнемане на предимство. Основно тези ПТП са вследствие загуба на управлението на МПС от страна на водача поради превишаване на скоростта, отклоняване на вниманието и др. Това са ПТП, при които се нарушава устойчивостта на системата водач - автомобил - път, в резултат на което автомобилът се преобръща или се блъска в различни препятствия и прегради извън пътното платно и които са пряко свързани със знанията и уменията на водача, неговото състояние и възможности да избере правилната скорост.

През изминалата година са установени общо 68679 административни нарушения, срещу 55587 за 2018 г. Съставени са 12 925 актове за установено административно нарушение при 12385 за 2018 г. или увеличение с 540 бр. Констатираните нарушения с фиш са 52529 бр. при 40219 бр. за 2018 г. или увеличение с 12310 бр.

По отношение на нарушенията водещи до най-висок пътно транспортен травматизъм, превишаване на максимално допустимата скорост, употреба на алкохол или упойващи вещества, неспазване на предимство  и  неправоспособност, са отчетени следните резултати:

- Нарушения свързани с превишаване на максимално допустимата разрешена за 2019г. са установени 33395  броя нарушения за превишена скорост;

- Управление след употреба на алкохол. За управление на МПС след употреба на алкохол  са санкционирани 390 водачи, като следва:

  • до 1,2 промила са санкционирани 131 водачи;
  • над 1,2 промила 217 водачи;

На  територията облужвана от ОДМВР-Пазарджик през 2019 г. е извършван контрол  с техническо Dreger drug test 5000 и Dreger Drug test 3000, за установяване на употреба на наркотични вещества или техните аналози от водачи на МПС, като в 70 от случаите е установено управление на МПС под въздействие на наркотични вещества

- Неправоспособност - през разглеждания период са установени общо 514 водачи да управляват МПС, без необходимата правоспособност.

 

 

Контрол на оръжията, взривните вещества и пиротехническите изделия

През отчетния период са извършени 2279 проверки по линия на контрол над общоопасните средства. От началото на годината са съставени 47 броя акта за установяване на административните нарушения спрямо лица, нарушили ЗОБВВПИ. Най-активна е административно - наказателната дейност по линия КОС в РУ-Панагюрище, където са съставени 20 акта.

За 2019 година от 25 лица са иззети 32 единици оръжие /7 късо нарезно и 24 ловно огнестрелно оръжие и 1 брой дългоцевно огнестрелно оръжие с нарезна цев/ с влезли в сила решения по чл. 155 и 184 от ЗОБВВПИ. Началниците на районни управления са отказали издаване на разрешения за дейности с огнестрелни оръжия и боеприпаси на 23 лица, от които 21 - за придобиване на късо нарезно оръжие за самоотбрана и 2 за ловни цели.

 

Превантивна дейност:

Съвместни дейности със структури на изпълнителната и местната власт, бизнес и нестопански организации:

Изготвен е план за дейността на ОДМВР през 2019 г. по противодействие на закононарушенията, свързани с горските, дивечовите и рибните ресурси, възпроизводството, ползването и експлоатацията на горите, както и провеждането на съвместни мероприятия с РДГ-Пазарджик и ИАРА-Пазарджик.

Във връзка с дейността по опазване на селскостопанската продукция, беше изготвен план за съвместни дейности между ОДМВР и ОУПБЗН по противодействие на престъпността, опазването на обществения ред и пожарната безопасност, при прибирането на селскостопанската продукция - реколта 2019 г.

По линия на безопасността на движението се организират и провеждат съвместни мероприятия с Областно пътно управление и РД“Автомобилна администрация. С цел недопускане на нарушения на обществения ред и престъпления по време на провеждане на спортни мероприятия са проведени срещи с представители и президенти на футболните  клубове.

Изпълнени са мерки в посока подобряване на достъпа до полицейското обслужване, като са публикувани материали на интернет сайта на ОДМВР.

Утвърди се традиционната дейност по линия на пътна полиция съвместно с РУО, се изготвиха ежегодни графици и провеждани беседи и лекции в учебните заведения от 1-4 клас (общо 39 бр. учебни заведения).

Превантивната дейност се осъществява в пряко взаимодействие с МОН и всички РУ, като на база ежегодни графици бяха проведени 49 бр. беседи и лекции в учебните заведения на територията на цялата област. Служители на сектор „Пътна полиция” взеха участие в 5 викторини и състезания с  деца по безопасност на движението.

 

Досъдебно производство

През отчетния период в ОДМВР – Пазарджик са разследвани общо 4448 наказателни производства, в сравнение с 2018 г., когато общо разследвани са били 4321 дела, т.е. били са разследвани 127 наказателни производства повече.

От общо разследваните през 2019 г. останали от минал период са 1081 бр., а новообразуваните са 3367 бр.

Приключени са общо 3226 наказателни производства (за същия период на 2018 г. са били приключени 3211 дела т.е. броят им е увеличен с 15 производства).

От общо приключените през 2019 г. с мнение за повдигане на обвинение са приключени 1198 дела, от които 891 дела по общия ред, 301 бързи производства.

Всички дела са приключени в законоустановения срок и няма просрочени такива.

Общ брой върнати дела за събиране на нови доказателства – 50 броя, в сравнение с 2018 г. – 44 броя. Няма върнати дела за отстраняване на съществени процесуални нарушения.

 

Пресцентър ОДМВР-Пазарджик

09 мар 2020