МВР

ОД Пазарджик

 

Новини

Полицията и пожарната предприемат действия за началото на учебната година

Стартира и Акция на полицията "Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя !"

     Започва новата учебна година ! Макар и с редуциране на тържественото откриване във връзка с противоепидемичните мерки децата с трепет очакват този ден. Заедно с тях в очакване и вълнение са родители, близки и преподаватели! От ОДМВР и РДПБЗН в Пазарджик предприемат комплекс от мерки за нормалния старт на новата учебна година още от началото на месец септември.

     Представители на двете структури проведоха срещи организирани от РУО-Пазарджик с директорите на училища и детски градини от целия регион. Инспекторите от звената „Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност“ съвместно с екипи на полицията са извършили проверки на сградите на училищата. Акцентът е върху обезпечеността с изправни уреди за пожарогасене, наличието на свободни подходи към изходите за евакуация, инструктаж на директори и преподаватели за действия при пожар и бедствени ситуации. С особено внимание полицейските и младши-полицейските инспектори от териториалната полиция подхождат към инструктажите за осъществяване на стриктен пропускателен режим, както и изправността на средствата за видеонаблюдение, там където са вече изградени. 

През цялата година са предвидени регулярни проверки на питейните и увеселителни заведения за недопускане на малолетни и непълнолетни без придружител след 22 часа, както и за нерегламентирана продажба на тютюневи изделия и алкохол на децата. В първите няколко седмици от учебната година присъствието униформени и цивилни полицаи ще бъде по-осезаемо с цел недопускане на инциденти с ученици, които идват или си отиват от училище. Личният състав на охранителна, пътна и криминална полиция ще вземе активно участие в тези мероприятия. 

 

     Стартира и традиционната акция на полицията „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя !”. Седмицата в периода от 16.09.2020г. до 22.09.2020г. е определена за „Седмица на превенцията на детската пътна безопасност”. За периода на провеждането й ще се осъществява засилен полицейски контрол в районите на училища с най-голямо натоварване на движението около тях, приоритетно в началото и края на учебния ден, за спазване ограниченията на скоростта и предимството на пешеходците от страна  водачите. Ще се извършва регулиране на движението на моторни превозни средства и пешеходци с цел осигуряване безопасно пресичане от децата и техните придружители. Съвместно с представителите на общините са инспектирани районите около школата и детските градини за изправността на пътната маркировка, наличието на обезопасителни парапети, осветеността на пешеходните пътеки. Там където е било необходимо са извършени или са в процес на извършване на дейности по освежаване на пътната маркировка, монтиране на допълнителни предпазни парапети, указателни табели или пътни знаци.

 

Решаваща роля за безопасността на децата все пак имат родителите, които да им припомнят основните правила за безопасно движение на децата , като пешеходци.

 

Ръководствата на ОДМВР и РДПБЗН-Пазарджик пожелават на всички ученици, родители и учители успешно начало на Новата учебна 2020-2021 година !

14 сеп 2020

Стартира Седмицата на пожарната безопасност 14-18 септември

За постигнати успехи са наградени служители от структурите на РДПБЗН-Пазарджик

В периода от 14-ти до 18-ти септември 2020 г. предстои традиционното провеждане на  „Седмица на пожарната безопасност”, както и честването на професионалния празник на служителите от ГДПБЗН – МВР – 14 септември.
Mероприятията по време на нейното провеждане  са насочени към повишаване културата и информираността на населението в областта на пожарната безопасност и защита на населението, издигане престижа на професията и доверието на хората и популяризиране на всички дейности, осъществявани от ГДПБЗН – МВР.

Днес по този повод се проведе брифинг в Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, в който взе участие директорът комисар Ангел Дудов.

Ние сме структура, която извършва широк спектър от дейности. През зимата нашите служители реагират на сигнали, свързани с виелици и снегонавявания, а през пролетта и есента извършват спасителни, аварийни и възстановителни дейности след наводнения. През лятото сме ангажирани с опазването на реколтата и на природата от пожари, а през отоплителния сезон превес вземат битовите пожари и инциденти. Ето защо, при тази богата палитра от дейности се налага пожарникарите да са с добра професионална подготовка – трябва да са готови да действат, както при тежка зимна обстановка или да оказват помощ при пътни произшествия, така и да гасят горски пожари и да спасяват човешки живот при битов или промишлен инцидент. Много са ситуациите, при които нашите служители, често с риск за живота си, са се справяли по блестящ начин. Това изрази в своето обръщение пред представителите на медиите комисар Дудов.

 

 За това по случай празника на българската противопожарна служба – 14 септември са наградени служители от РД”Пожарна безопасност и защита на населението” – Пазарджик :

  • „Писмена похвала“ от Министъра на вътрешните работи – 5 служители;
  • „Писмена похвала“ от Заместник министъра на вътрешните работи – 4 служители;
  • „Писмена похвала“ от Главния секретар на МВР – 5 служител;
  • „Писмена похвала“ от Директора на ГДПБЗН – 16 служители;
  • „Писмена похвала“ от Директора на РДПБЗН – 14 служители;
  • „Грамота“ от Административния секретар на МВР – 3 служители;

 

С чувство на благодарност за положените усилия, преодолените трудности и удовлетворение от постигнатите резултати поздравявам всички колеги с професионалния празник.

Уважаеми колеги от РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ''ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО'' - Пазарджик, признателен съм за вашата съпричастност и всеотдайност! Желая ви здраве, лично щастие и много успехи, завърши комисар Дудов.

 

 

 

По линия на оперативната дейност на територията на област Пазарджик за първите осем месеца на тази година – екипите на РДПБЗН-Пазарджик са реагирали на 1281 бр. произшествия, при които са спасени 5 човека. От възникналите произшествия най – голям е броят на пожарите – 997 бр. При 185 бр. са нанесени материални загуби. Пожарите без материални загуби са 812 бр. Регистрирани са и 66 бр. лъжливи повиквания. При горските пожари има спад на пожарите спрямо 2019 г., а именно 10 за тази година към 15 за 2019 г. В повечето случай причините са небрежност при боравене с открит огън - запалени сухи треви и храсти в близост до горски фонд, както и нерегламентирани сметища.За периода са загинали 5-ма и пострадалите 5 граждани, като се наблюдава запазване на бройката с тази от 2019 г.

            По време на жътвената кампания на територията на област Пазарджик са възникнали 5 бр. пожари, като са унищожени 553 дка пшеница, 90 дка ечемик и 1 бр. зърнокомбайн.

Проведените аварийно-спасителни дейности при пътнотранспортни произшествия са 44 бр., като има спад за същия период на 2019 г.

Съществува трайна тенденция най-много от общия брой произшествия да са пожарите без нанесени материални загуби. Те са предимно в сухи треви и отпадъци. Причините за това са предимно от субективен характер и намаляването на тези произшествия зависи основно от информационно - разяснителната дейност.

По линия на Държавния противопожарен контрол и превантивна дейност за същият период са извършени: 41 бр. комплексни проверки; 669 бр контролни проверки;  656 бр. тематични проверки; 89 бр. съвместно с други ведомства; 18 бр по сигнали и предложения; 185 по искания на заинтересовани лица.

Съставени са 36 бр. актове за установяване на административни нарушения, принудителните административни мерки са 4 бр., изготвени са 339 бр. констативни протоколи, връчени са  266 бр. разпореждания.

 

Състояние на доброволните формирования на територията на областта:

На база стандартите за численост на територията на областта следва да има 250 доброволеца, а към момента има регистрирани 143 доброволеца в 11 общини,

По общини числеността е следната:

Община Пазарджик- при стандарт 30 човека има регистрирани 29 доброволеца;

Община Велинград- при стандарт 20 човека има регистрирани 20 доброволеца;

Община Панагюрище- при стандарт 20 човека има регистрирани 19 доброволеца;

Община Лесичово- при стандарт 20 човека плюс 5 човека за отдалеченост има регистрирани 12 доброволеца;

Община Брацигово- при стандарт 20 човека има регистрирани 8 доброволеца;

Община Ракитово- при стандарт 20 човека има регистрирани 8 доброволеца;

Община Батак- при стандарт 20 човека има регистрирани 9 доброволеца;

Община Белово- при стандарт 20 човека има регистрирани 18 доброволеца;

Община Стрелча- при стандарт 15 човека има регистрирани 5 доброволеца;

Община Сърница –при стандарт 15 човека плюс 5 човека за отдалеченост има регистрирани 8 доброволеца;

Община Пещера- при стандарт 20 човека има регистрирани 7 доброволеца;

            Община Септември няма регистрирано доброволно формирование, а стандарта за общината е 20 доброволеца. Има решение на общинския съвет за създаване на доброволно формирование.

           

Темата за оборудването на доброволните формирования е особено актуална, защото при липсата на технически средства изпълнението на дейностите по защитата при бедствия е затруднена.

С лични предпазни средства са екипирани доброволните формирования на община Пазарджик, община Стрелча, община Панагюрище, община Белово, община Батак, община Пещера, община Ракитово, община Брацигово и община Сърница.

 

Доброволците могат да извършват следните основни дейности по защитата на населението, съобразно завършените курсове за обучение  и придобитата квалификация:

1. спасителни операции;

2. ограничаване и ликвидиране на пожари;

3. операции по издирване и спасяване;

4. извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи;

5. оказване на първа помощ на пострадалите при пожари, бедствия и извънредни ситуации;

6. други операции, свързани със защитата.

 

От месец декември 2017 г. стартира изпълнението на обществена поръчка с предмет „Организиране на мероприятия за подготовка и обучение на населението за реакция при наводнения и последващи кризи“ в рамките на проект на ГДПБЗН-МВР „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“ финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. В тази връзка РДПБЗН – Пазарджик може да се похвали с вече изграденият учебен център намиращ се в базата на дирекцията в с. Бошуля. Като от края на м. август започна и провеждането на теоретична и практическа подготовка на доброволците, за реакция при наводнения и последващи кризи.

 

11 сеп 2020

Четирима са задържани за кражби на автомобили и иманярство при съвместна акция на полицията в Пловдив и Пазарджик

Металотърсачи, незаконно притежавано оръжие и боеприпаси, мобилни апарати и  различни по вид обекти с белези на културно-исторически ценности  са иззети в хода на акция, проведена на територията на ОДМВР Пловдив и ОДМВР Пазарджик. Служители от двете дирекции са извършили комплекс от процесуално-следствени и оперативно-издирвателни действия в селата Цалапица,  Карабунар и Величково. Задържани са четирима мъже, двама от тях с криминални прояви по линия кражби на автомобили.  От имоти, обитавани от задържаните на територията на изброените села, са иззети и приспособления, с които са извършвали противозаконно отнемане на автомобили с марката "Мазда" в периода от ноември 2019 г. до месец март тази година. Работата по документиране на случая продължава под наблюдение на прокуратурата.

27 авг 2020

Криминалисти на ОДМВР - Пазарджик откриха оранжерия за отглеждане на марихуана

Специализираната операция по противодействие на производството и разпространението на наркотични вещества е проведена вчера от служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при ОДМВР-Пазарджик, под наблюдението на прокуратурата. В рамките на полицейските действия е  претърсен имот в местност край областния град, в който е открита оранжерия за отглеждане на марихуана. Иззети са 69 стръка канабис във фаза, готова за бране и последваща обработка - близо 80 килограма зелена листна маса. Съоръжението било добре прикрито далеч от преминаващия наблизо път, недалеч от голямо промишлено предприятие.
Задържани са  стопанинът на имота – 55- годишен от пазарджишкото село Синитово, и двама мъже на 33 и 21 години. В къщата на собственика, който е с криминални регистрации в полицията, са открити три полиетиленови пликчета с близо 51 грама суха листна маса, реагирала при наркотеста на марихуана.
По случаите са образувани досъдебни производства. Под наблюдението на прокуратурата в Пазарджик продължават процесуалните действия за документиране на престъпната им дейност.

18 авг 2020

Рецидивист е задържан благодарение на бързата реакция на служители на РУ – Пазарджик

С прокурорско постановление му е наложена 72 – часова мярка за задържане

В резултат на предприети незабавни действия служители от РУ-Пазарджик и сектор „Пътна полиция“ задържаха мъж от Тетевен,  нападнал собственик на шивашки цех и негова служителка. Сигналът в полицията бил подаден вчера сутринта. По първоначални данни непознат мъж нахлул в шивашки цех и предизвикал скандал с работничка, с която са имали лични отношения. Когато управителят на фирмата се намесил, за да предотврати спора, мъжът го нападнал и ранил с нож в областта на гърба. След престъплението нападателят напуснал цеха и избягал с лек автомобил в неизвестна посока. Пострадалият бил транспортиран и настанен в МБАЛ-Пазарджик,  без опасност за живота. Незабавно полицейски автопатрули блокирали целия периметър около областния град. Минути по-късно екип на магистрална полиция засякъл автомобила с ловешка регистрация, с който пътувал нападателят, заедно с трима мъже. Четиримата са задържани с полицейска мярка за срок до 24 часа. Установено е самоличността на извършителя на престъплението - 33-годишнен от Тетевен, с множество криминални регистрации в полицията, осъждан, включително и с ефективни присъди. С прокурорско постановление той е задържан за 72 часа.
По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава под наблюдението на прокуратурата. 

15 авг 2020

Възрастен столичанин бе открит, след като се загуби в гората край летовището „Атоука“, намиращо се в землището на брациговското село Равногор

Случката се разиграла в събота сутринта, когато възрастна двойка от столицата, притежаваща вила в летовището решили да се разходят в гората. Целта на пенсионерите била да се порадват на планината, да наберат гъби и билки. По време на разходката двамата се разделили , за да обхванат по-голям периметър. Когато се върнала на уреченото място обаче жената не открила своя 78-годишен съпруг. Минали няколко часа , а от него нямало вест. Тогава тя подала сигнал на телефона за спешни повиквания – 112. За издирването на мъжа били сформирани няколко групи, в които взели участие полицаи от РУ-Пещера и участъка в Брацигово, пожарникари от противопожарния участък в родопския град, лесничеи от ДГС-Пещера,  доброволци от вилната зона край „Атолука“ и село Равногор. В по-късен етап се включили и спасители-доброволци от група по пещерно спасяване в Пещера, а от другия край на планината тръгнали и няколко души от съседното село Нова махала. Някои били пеш, други с високопроходими автомобили, като издирвали мъжа почти до полунощ. С влошаването на времето започнал валеж от дъжд и в комбинация с непрогледния мрак наложило търсенето да бъде преустановено. Рано сутринта в неделя екипите отново влезли в действие и за радост около 09.00ч. възрастният столичанин бил открит невредим в гората. Той е транспортиран с линейка до Брацигово, където е прегледан от лекар и предаден на семейството му.

27 юли 2020

Предстои 67-ма Международна колоездачна обиколка на България

Предприети са мерки от страна на полицията в двата състезателни етапа на територията на региона

Предстои провеждането на 67-ма Международна колоездачна обиколка на България, която ще премине и през територията на Област-Пазарджик. В тази връзка се предприемат комплекс от мерки за осигуряване на нормалното и протичане, пътната безопасност и охраната на обществения ред в района по протежение на трасето и финала. Мобилизирани са екипи на ОДМВР, сектор „Пътна полиция”, районните управления в Септември, Пазарджик и Пещера. Мерките се налагат, за да се гарантира живота и здравето , както на участниците в надпреварата и техните екипи, така и на останалите граждани.  

 

На 28 юли /вторник/ и 29 юли /сряда/ състезателите ще преминат през следните трасета:

 

28 юли /вторник/ - Първи етап

Колоната от участниците ще навлезе на територията на областта през главен път I-8 в района между Костенец и Белово. От там движението ще се осъществи по главния път до входа на гр.Пазарджик. Цялата колона ще премине през моста на река Марица по булевард „България”, като финала е предвиден в района пред сградата на общината.

За времето от 16.30 до 18.00 часа указаното трасе ще бъде затворено за движение от екипите на полицията. По главните и второстепенните пътища трафикът ще бъде възстановен едва след преминаването на цялата колона от състезатели, спомагателни и служебни автомобили на отборите и съдийските екипи. От 14.00ч. ще се предприемат действия за ограничаване на паркирането в района на бул. „ България” от кръгово кръстовище при моста на река Марица до сградата на общинската администрация. Униформени полицейски служители ще бъдат разположени по целия булевард и ще указват на гражданите за наложените ограничения. Съветваме жителите и гостите на гр.Пазарджик във вторник от 14 часа до приключване на мероприятието да избягват движение и паркиране на МПС по бул.”България” и централната градска част.

 

29 юли /сряда/ - Втори етап

Колоната с велосипедисти, технически и съдийски екипи  ще стартира от булевард „България”, ще премине по моста на река Марица, изход към село Главиница - село Дебръщица – местността Добра вода – летовище Свети Константин- панорамен път около язовир „Батак” – местността Превала – гр.Батак – гр.Пещера –с.Радилово - с.Главиница – вход в гр.Пазарджик – кръгово кръстовище по бул. „Стефан Стамболов” – кръгово кръстовище при бензиностанция “OMV” – изхода на града по посока за гр.Пловдив – граница с Област-Пловдив.

За времето от 13.00ч. до напускане на колоната на територията на областта трасето през което преминава състезанието ще бъде поетапно затваряно. Движенето ще бъде възстановявано едва след преминаване на цялата колона.  

 

Молим гражданите да ни извинят за причинените неудобства от наложените ограничения на движение, престой и паркиране на МПС !

 

 

 

24 юли 2020

Двама мъже са задържани за грабеж от дома на 76-годишна жена в Белово

В работата за установяване и задържането им участваха полицаи от Белово, ОДМВР–Пазарджик ГД “Национална полиция“, СДВР и ОДМВР –София; повдигнати са им обвинения от Окръжна прокуратура – Пазарджик

Двама мъже, на 34 и 43 години са установени като извършители на грабеж на 3 юли, от дома на възрастна жителка на град Белово, област  Пазарджик.Те бяха разкрити в рамките на часове след извършеното престъпление, при което отнели от жилището на 76-годишната жена различни веши, включително и накити, а спрямо нея приложили сила и заплахи. Двамата са рецидивисти, повдигнато им е обвинение по по чл. 199 ал. 1 т. 4 във вр. чл. 198 ал. 1 във вр. чл. 20 ал. 2 и чл. 29 ал. 1 от НК.

Днес заместник директорът на ОДМВР – Пазарджик комисар Светослав Телбизов, началниците на РУ – Септември и Полицейския участък в Белово – гл. инспектор Стефан Божилов и ст. инспектор Лъчезар Павлов, заедно с  окръжния прокурор на Пазарджик Васил Малинов се срещнаха с пострадалата самотноживееща възрастна жена, като я запознаха близките й с хода на разследването и залавянето на извършителите.   

Двамата обвиняеми са с множество криминални и съдебни регистрации за извършени кражби, грабежи, престъпления против половата неприкосновеност. Те са осъждани и са изтърпявали ефективни присъди лишаване от свобода. Разследващият екип установил, че след нападението над възрастната жена обвиняемите се качили на влак за София. Преди това те изхвърлили част от дрехите си по улиците на Белово. С цел тяхното установяване и задържане, незабавно били информирани колегите им от ГДНП, СДВР и ОД на МВР-София. Действията на полицейските екипи били провеждани под наблюдението на прокурор от Окръжната прокуратура - Пазарджик.  Така в резултат на предприетите издирвателни действия и активната комуникация между различните дирекции, единият бил задържан встолицата, а другият - в Ботевград. По време процесуалните действия са иззети и доказателства за извършеното от тях тежко криминално престъпление.

Двамата обвиняеми са задържани за срок от 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Окръжна прокуратура – Пазарджик да внесе искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо тях.

Наказанието, предвидено от закона за престъплението, в което са обвинени двамата, е от 5 до 15 г. лишаване от свобода.

05 юли 2020