МВР

ОД Габрово

 

ДРЯНОВО
І-ви район
Територията на община Дряново при граници:

Градска част

От ул. „Горнич“, ПП – 5, ул. „Ген. Цончев“, ул. „Ген. Ф. Радецки“, площад „Съединение“, ул. „Опълченска“, площад „Независимост“, р. Дряновска – срещу течението до ул. „Христо Дряновски“, път за с. Царева ливада до помпена станция, обиколния път зад ЖП гара – Дряново, района на Стопански двор – Дряново в посока на с. Българени преди с. Гърня. Кварталите „Марча“ и „Крънча“, пл. „Независимост“, р. Дряновска срещу течението до ул. „Хр. Дряновски“, стар път за с. Царева ливада, ул. „Ангел Кънчев“, обиколен път на квартала зад ЖП–гара Дряново, ул. „Железничарска“, ул. „М. Иванов“, ул. „Д. Крусев“, ж.к. „Априлци“, ж.к. „Успех“, кварталите „Никоевци“, кв. „Крачунка“, кв. „Цинга“, и комплекс „Дряновски манастир“, ПП-5 от 115км+300м до 133км+565м.

Селска част:

Село Ганчовец, с. Зая, с. Руня, с. Саласука, с. Геня, с. Маноя, с. Косарка, с. Соколово, с. Катранджии, с. Гоздейка, с. Длъгня, с. Туркинча, с. Балванци, с. Керека, с. Еленци, с. Каломен, с. Плачка и прилежащите им махали. Село Геша, с. Балалея, с. Ритя, с. Караиванца, с. Скалско, с. Янтра, с. Славейково, с. Гостилица, с. Чуково, с. Пейна, с. Денчевци, с. Гърня, с. Муця, с. Пърша, с. Българени, с. Раданчето, с. Банари, с. Глушка, с. Петковци, с. Игнатовци, с. Билкини, с. Кукля, с. Русиновци, с. Сухолоевци, с. Радовци, с. Дурча, с. Драгойча, с. Шушня, с. Искра, с. Косилка, с. Сяровци, с. Горни и Долни Драгойча, с. Куманите, с. Бочуковци, с. Царева ливада, с. Горни и Долни Върпища, с. Нейчовци, с. Добрените, с. Доча. Третокласна и общинска пътна мрежа.

1-ви микрорайон:
Градска част при граници: гр. Дряново - ул. “Горнич” , ПП – 5, ул. “Ген. Цончев” (нечетни номера), ул. “Ген. Ф. Радецки” (нечетни номера), пл. “Съединение, ул. “Опълченска” (нечетни номера), пл. “Независимост” и кварталите “Марча” и “Крънча”.
Селска част: с. Ганчовец, с. Зая, с. Руня, с. Саласука, с. Геня. ПП-5, третокласна и общинска пътна мрежа.

2-ри микрорайон:
Градска част при граници: гр. Дряново ПП –5, ул. “Ген. Цончев” (четни номера), ул. „Ген. Ф. Радецки” (четни номера), пл. “Съединение”, ул. “Опълченска” (четни номера), пл. “Независимост”.
Селска част: с. Маноя, с. Косарка, с. Соколово, с. Катранджии, с. Гоздейка, с. Длъгня, с. Туркинча, с. Балванци, с. Керека, с. Еленци, с. Каломен, с. Плачка и прилежащите им махали. ПП-5, третокласна и общинска пътна мрежа пътна мрежа.

3-ти микрорайон:

Градска част при граници: гр. Дряново - р. Дряновска срещу течението до ул. “Хр. Дряновски”, път за с. Царева ливада до помпена станция, обиколния път зад ЖП – гара Дряново, района на Стопански двор – Дряново в посока на с. Българени преди с. Гърня. 

Селска част: с. Гърня, с. Муця, с. Пърша, с. Българени, с. Раданчето,с. Банари, с. Глушка, с. Петковци,  с. Игнатовци, с. Билкини, с. Кукля, с. Русиновци, с. Сухолоевци, с. Радовци, с. Дурча, с. Драгойча, с. Шушня. Третокласна и общинска пътна мрежа

4-ти микрорайон:

Градска част при граници: Гр. Дряново - обиколния път зад ЖП – гара Дряново, района на Стопански двор – Дряново в посока на с. Българени преди с. Гърня, ул. „Железничарска”, ул. „М. Иванов”, ул. „Д. Крусев”, 

Селска част: с. Искра, с. Косилка, с. Сяровци, с. Горни и Долни Драгойча, с. Куманите, с. Бочуковци, с. Царева ливада, с. Горни и Долни Върпища, с. Нейчовци, с. Добрените и с. Доча. Третокласна и общинска пътна мрежа

5-ти микрорайон:

Градска част при граници: Гр. Дряново - ж.к. „Априлци”, ж.к. „Успех”. Кварталите “Никоевци”, кв. ”Крачунка”, кв. ”Цинга” и к-с Дряновски манастир.

Селска част: с. Геша, с. Балалея, с. Ритя, с. Караиванца, с. Скалско, с. Янтра, с. Славейково, с. Гостилица, с. Чуково, с. Пейна, с. Денчевци, Третокласна и общинска пътна мрежа

МЛ.ПИ Мартин Калинов Кирилов обслужва територията на 1-ви микрорайон, 3-ти микрорайон и 4-ти микрорайон

Приемна в гр. Дряново: 
 - от 10:00 до 12:00 часа в понеделник и четвъртък.
- от 13:30 до 16:30 часа във вторник        

В кметства:
с. Радовци     от 16.30ч. до 17.30ч. в четвъртък
с. Българени  от 15.30ч до 16.30ч  в сряда.

 

 

Мл. ПИ –  Николай Стефанов Ковачев обслужва 2-ри и 5-ти микрорайон

Приемна в гр. Дряново:

                           - в понеделник и четвъртък от 10:00 до 12:00 часа
                          
- във вторник от 13:30 до 16:30 часа

 

В кметства:

с. Денчевци в сряда от 10:30 до 12:00 часа

с. Гостилица в сряда от 13:30 до 16:00 часа

с. Славейково в сряда от 16:30 до 17:30 часа

с. Караиванца в  петък от 09:00 до 10:00 часа

с. Скалско в петък от 10:15 до 12:00 часа

с. Янтра в петък от 13:30 до 15:30 часа