МВР

ОД Габрово

 

Полицейски инспектор Тихомир Георгев
Приемна в Дряново: понеделник – от 13.00 до 15.00 ч., сряда и петък – от 10.00 ч.  до 12.00 ч.

Приемни в кметствата:
с. Царева ливада – от 09.00 ч. до 10.30 ч. всеки първи вторник от месеца
с. Янтра – от 13.30 ч. до 15.30 ч. всеки първи петък от месеца       
с. Караиванца – от 09.00 ч. до 10.00 ч. петък
с. Скалско – от 10.15 ч.  до 12.00 ч. в петък
с. Гостилица – от 13.30 ч. до 16.00 ч. в сряда
с. Денчевци – от 10.30 ч. до 12.00 ч. – всяка втора сряда от месеца
с. Славейково – от 16.30 ч. до 17.30 ч. – всяка трета сряда от месеца 
с. Керека – от 13.00 ч. до 15. 00 ч. всеки трети четвъртък от месеца
с. Соколово – от 13.00 ч. до 14.00 ч. всеки втори вторник от месеца
с. Косарка, с. Маноя – от 14.30 ч. до 16.40 ч. всеки трети вторник от месеца
с. Ганчовец – от 09.30 ч. до 12.00 ч. всеки четвърти вторник от месеца
с. Длъгня – от 09.30 ч. до 10.50 ч. всеки четвърти четвъртък от месеца
с. Туркинча – от 11.00 ч. 12.00 ч. всеки четвърти четвъртък от месеца     

Младши полицейски инспектор Стефан Пенев
Приемна в Дряново: понеделник – от 10.30 ч. до 12.00 ч., петък – от 13.30 ч. до 16.30 ч.

Приемни в кметствата:
с. Ганчовец – от 09.30 ч. до 12.00 ч. вторник
с. Соколово – от 13.00 ч. до 14.00 ч. вторник
с. Косарка – от 14.30 ч. до 15.30 ч. вторник
с. Маноя – от 15.40 ч. до 16.40 ч. вторник
с. Длъгня – от 09.30 ч. до 11.00 ч. в четвъртък
с. Туркинча – от 11.00 ч. до 12.00 ч. в четвъртък
с. Керека – от 13.00 ч. до 15.00 ч. в четвъртък

Младши полицейски инспектор Иван Пенчев
Приемна в Дряново: понеделник и четвъртък – от 10.00 ч. до 12.00 ч., вторник – от 13.30 ч. до 16.30 ч.
Приемни в кметствата:
с. Царева ливада – от 13.00 ч. до 16.00 ч. в четвъртък
с. Радовци – от 16.30 ч. до 17.30 ч. в четвъртък

Младши полицейски инспектор Николай Ковачев
Приемна в Дряново: понеделник и четвъртък от 10.00 ч. до 12.00 ч., вторник – от 13.30 ч. до 16.30 ч.
Приемни в кметствата:
с. Денчевци – от 10.30 ч. до 12.00 ч. в сряда
с. Гостилица – от 13.30 ч. до 16.00 ч. в сряда
с. Славейково – от 16.30 ч. до 17.30 ч. в сряда
с. Караиванца – от 09.00 ч. до 10.00 ч. в петък
с. Скалско – от 10.15 ч. до 12.00 ч. в петък
с. Янтра – от 13.30 ч. до 15.30 ч.

МлПИ „КОС“  Илко Ризов
Обслужва населението на община Дряново.
Приемна в РУ – Дряново: понеделник, сряда и четвъртък от 09:00 до 12:00 ч.