МВР

Дирекция "НС 112"

 

Районен център 112 - София

Адрес: гр. София, ул. “Никола Габровски” № 30.
Тел. 02/ 96010 250 

Началник – инж. Малвина Биримирска

Малвина Хайрабед Биримирска

Родена 1959 г.

Образование:

• 1977 г. - 1982 г. - Висш Машинно-Електротехнически Институт – София, магистър по радиоелектроника, специалност изчислителна техника.
• 1973 г. - 1977 г. - Математическа Гимназия, гр. Хасково.

Професионална кариера:

2018 г. – досега -   Началник на „Районен център 112”- София.
2017 г. – 2018 г. -  Началник Сектор ПСП отдел „Районен център 112” - София.

2013 г. – 2017 г. – ВНД Началник група „ОСП”  в отдел „Районен център 112” - София.

2012 г. – 2013 г. – Отдел „Районен център 112” - София.

2011 г. – 2012 г. – ВИВАКОМ, оператор в Сall Center.

2009 г. – 2011 г. – ИЗИПЕЙ, оператор.

1992 г. – 2009 г. – СИМЕКС ЕООД, ръководител отдел и зам. - управител.

1982 г. – 1992 г. – Институт по съобщителна промишленост – конструктор и научен сътрудник.

 

Чужди езици  - Английски и руски.