МВР

Дирекция "НС 112"

 

Районен център 112 - Монтана

Адрес: гр. Монтана, площад “Жеравица” № 1
Тел. 096/38 12 00,  Е-mail: [email protected]
Началник – Калин Вазонов

Калин Вазонов
Роден 1973 г.

Образование:
1994 г. – 1999 г. С.А. „Д.А.Ценов” гр.Свищов
1985 г. – 1991 г. ЕСПУ-СП  „Георги Бенковски” – Плевен

Специализирани курсове:
2000 г. – БТК АД – Локални компютърни мрежи
2000 г. – Tehnologika -  Oracle 8: Backup & Recovery
2000 г. – Tehnologika – Oracle 8: Arcitecture & Administration
2002 г. – БТК АД - ИС Маркетинг
2007 г. – ITCE enterprise IT architects  – Managing Microsoft Systems Management Server 2003
2014 г. - Институт по психология – МВР - Лидерство и мотивация

Професионална кариера

2017 г. – досега – Началник отдел „Районен център 112” – Монтана
2016 г. – 2017 г. - Началник сектор „Координация и системно администриране” в РЦ 112 – Монтана
2009 г. – 2016 г. – Началник група „Системна поддръжка” в РЦ 112 – Монтана
2008 г. – 2009 г. – Началник отдел „Системна поддръжка” в РЦ 112 – Монтана
2007 г. – 2008 г. – Специалист ИТ поддръжка в АР Север – БТК АД
2005 г. – 2007 г – Специалист приложен софтуер в МРУД Дунав – БТК АД
2003 г. – 2005 г. – Ръководител група ИСОМ СТМ в РУД Враца – БТК АД
1999 г. – 2003 г. – Администратор База данни в РУД Враца – БТК АД