МВР

Дирекция "НС 112"

 

Районен център 112 - Русе

Адрес: гр. Русе, площад “Свобода” № 6
Тел. 082/ 211 227    Е-mail: [email protected]
Началник – инж. Полина Трендафилова

Полина Петрова Трендафилова
Родена 1968 г.

Образование:

•   1986 г. – 1991 г. - Технически университет – София, магистър „Електронна техника и микроелектроника”.
•   1981 г. - 1986 г. - Математическа гимназия “Гео Милев”- Плевен.

Специализации и курсове:

•   1995 г. – 1996 г. - Технически университет - Русе, България, специалност  „Телекомуникационна техника”

Професионална кариера:

2010 г. - досега  - Началник на „Районен център 112”- Русе.
2008 г. – 2009 г. – Директор на  „Районен център 112”- Русе.
2006 г. – 2008 г.  - БТК – ЕАД, Национален Център за обслужване на клиенти -Плевен, Супервайзор.
2005 г. – 2006 г. -  Регионален Мениджър Обслужване на клиенти – регион Русе, Разград, Силистра при БТК – ЕАД, ЦУ – София.
2003 г. – 2005 г. -  Началник служба Център за операторски услуги,.
2001 г.– 2003 г.   - БТК – Русе, Началник служба ВОА, БТК - Русе.
1992 г. – 2001 г.  - Техник ВОА, механик АТЦ, БТК – Русе.


Чужди езици: Английски и руски.