МВР

Дирекция "НС 112"

 

Районен център 112 - Бургас

Адрес: гр. Бургас, Кметство на район “Славейков”, етаж 1.
Тел. 065/56-12-99 Е-mail: [email protected]

Началник – инж. Наталия Миткова

Наталия Атанасова Миткова
Родена 07.01.1961 г.

Образование:

• 1979 г. - 1983 г. - Одески институт по автоматична комутация и електроника, Степен Магистър.

Специализации и курсове:

• 2000 г. – 2002 г. - Университет за национално и световно стопанство – София, Професионална квалификация „Маркетинг, реклама и бизнес комуникации”.


Професионална кариера:

2010 – досега - Началник на „Районен център 112”- Бургас.
2008 г. – 2009 г. - Директор на „Районен център 112”- Бургас.
2005 г. – 2008 г. - БТК Контакт София – Бургас, Мениджър Национален център - Бургас.
2002 г. – 2005 г. - РУД „Далекосъобщения” - Бургас, Regional Head Office of Telecommunication – Bourgas.
1991 г. - 2002 г. - РУД  „Далекосъобщения” - Бургас,  Н-к„АТЦ-3” и  репартитор.
1986 г. - 1990 г. - РУД „Далекосъобщения” - Бургас, Н-к отдел „Научна организация на труда”.
1984 г. - 1986 г. - РУД „Далекосъобщения” - Бургас, Н-к „Вътрешно окръжна автоматизация”.
1983 г. - 1984 г. - РУД  „Далекосъобщения” - Бургас, Механик „АТЦ-2”.