МВР

Дирекция "НС 112"

 

Районен център 112 - Кърджали

Адрес: гр. Кърджали, ул. “Беласица” № 3, Битов комбинат, ет. 2.
Тел. 0361/ 68 100  Е-mail: [email protected]
Началник – инж. Елена Паскалева

Елена Митева Паскалева
Родена  1962 г.

Образование:

• Висш машинно-електротехнически институт - София, Магистър Изчислителна техника.
• УНСС – Институт за следдипломна квалификация, Магистър.  Маркетинг, реклама и бизнес комуникации.

Професионална кариера:

2010 г. – досега - Началник на „Районен център 112”- Кърджали.
2008 г. – 2009 г. - Директор на „Районен център 112”- Кърджали.
2006 г. – 2008 г. - „Български пощи” ЕАД – Кърджали, зам.-директор „Пощенски услуги”.  
2006 г. –  СД „УНИТЕХ” - Кърджали, технически секретар.
2005 г. – 2006 г. - БТК АД – ЦУ - София, главен специалист „Технически данни и информация”.
1992 г. – 2004 г. - БТК ЕАД – Кърджали, Началник отдел „Информационни технологии”. 
1990 г. - 1992 г. - БТК ЕАД – Кърджали, Системорганизатор.
1985 г. – 1990 г. - Предприятие за сервиз на изчислителна техника – София, Механик инженер техническа поддръжка на централни и периферни устройства на големи и мини електронно изчислителни машини.


Чужди езици: Английски и руски.