МВР

ОД Перник

 

Полицейски и младши полицейски инспектори РУП Трън


Микрорайон І-А
С център гр. Трън, да бъде приет за обслужване и изпълнение на служебните задължения от Мирослав Александров Захариев-мл. ПИ “ТП” при РУ Трън, Румен Рнгелов Димитров – мл. ПИ “ТП” при РУ Трън, Асен Михайлов Асенов – мл. ПИ “ТП” при  РУ Трън и Милко Богданов Асенов мл. ПИ “ТП” при РУ Трън.

Служебен телефон - 077313044
Служебен адрес: гр. Трън, ул. "Х. Стоянов" № 1

Микрорайонът се състои от гр. Трън, с. Ломница и махала Богоина. Приемната се намира на втория етаж, стая №5 в сградата на РУ Трън на ул. “Х. Стоянов” №1. Границите на района са следните: на изток граничи с микрорайона І – Б, с център с. Филиповци, на юг микрорайона граничи с микрорайона І-В с център с. Главановци и мкрорайон І-Г с център с. Вукан, на север и на запад микрорайонът граничи с Р. Сърбия. През микрорайона преминава път ІІ-63, водещ към ГКПП с. Стрезимировци, с непрекъснат режим на работа. В микрорайона има голям брой ромско население, концентрирано в гр. Трън. Населението в селата е предимно възрастно, занимаващо се с дребно земеделие и животновъдство. В гр. Трън функционират следните промишлени предприятия – СД “Тони- Трън”, малки дърфодобивни фирми и работилници. Има множество малки магазини и питейни заведения. В гр. Трън се намират СОУ “Гео Милев” и ОДЗ “Ален мак”.
В гр.Трън функционират следните промишлени предприятия- , СД “ТОНИ”-Трън, малки дърводелски работилници,  и други. Има множество малки магазини и питейни заведения. В гр.Трън се намират следните учебни заведения: СУ “Гео Милев”, , ДГ “Ален мак”. В града се намират още и общ.Трън, РС, РП, Дом за лежащо болни възрастни хора, ДЛ, ДСК, РПС, РПК, две бензиностанции, социална служба, както и РСПБЗН-Трън и ГПУ-Трън.
Приемното време на ПИ, в приемната в сградата на РУ е както следва:

Понеделник- 10.00 до 12.00ч.гр.Трън
Сряда-           14.00 до 16.00ч.гр.Трън
Петък –         10.00 до 12.00 ч.гр.Трън

Образец на информационно писмо до гражданите на общ. Трън


РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ – ТРЪН при ОД МВР ПЕРНИК

Рег. №361р-802/06.02.2017 г.

До гр/с………………………...ул………………………………№……….бл……вх…..

До представителите на етажната собственост/живущи на адреса, собствениците, обитателите и ползвателите на самостоятелни обекти.

Служителят на МВР, отговарящ за района, в който живеете:

Имена:Румен Рнгелов Димитров, Асен Михайлов Асенов, Милко Богданов Асенов,  
Мирослав Александров Захариев
Длъжност: младши полицейски инспектор
Служебен телефон: 077313044
Служебен адрес: гр. Трън, ул. „Х. Стоянов” №1

В случай, че не можете да се свържете с него, моля да се свържете с:

Дежурната част на Районно управление Трън, отговарящо за района, в който живеете:
Служебен телефон: 077313044/3039
Служебен адрес: гр. Трън, ул. „Х. Стоянов” №1

В случай, че имате бележки към реакцията на РУ Трън по подадените сигнали, моля да се свържете с:

Дежурната част на ОД МВР Перник
Служебен телефон: 076/676376
Служебен адрес: гр. Перник, ул. „Самоков” №1
Имейл адрес: [email protected]

В случай, че имате бележки към реакцията на ОД МВР Перник по подадените сигнали, моля да се свържете с:

Дирекция „Инспекторат” – МВР София
Служебен адрес: гр. София, ул. „6-ти септември” №29
Имейл адрес: [email protected]

В случай на корупционни действия на служители от МВР, моля да се свържете с:


Дирекция „Вътрешна сигурност” – МВР София
Телефон за подаване на сигнали: 02/982 22 22
Служебен адрес: гр. София, ул. „6-ти септември” №29
Имейл адрес: www.nocorr.mvr.bg

 

Микрорайон І-Б

Да бъде приет за обслужване и изпълнение на служебните задължения от Румен Рангелов Димитров – мл. ПИ “ТП” при РУ Трън.

Служебен телефон - 077313044
Служебен адрес: гр. Трън, ул. "Х. Стоянов" № 1

Приемната се намира в с.Филиповци, на първия етаж в сградата на кметството. Микрорайонът включва 7 села, както следва: село Филиповци, с.Банкя,  с.Врабча, с.Проданча,  с.Мракетинци, с.Бутроинци, с.Неделково. Границите на микрорайона са: на изток общ.Брезник, на север общ.Драгоман Р.Сърбия, на запад микрорайон І-А с център гр.Трън и на юг микрорайон І-Е с център с.Велиново.

Микрорайонът е населен предимно с възрастни хора, занимаващи се с дребно селско стопанство. Има множество магазини и малки питейни заведения. В с. Банкя се намира плувен басейн, посещаван в топлите месеци от туристи и младежи,както и фабрика за бутилиране на минерална вода. Край същото село се намира екопътека, посещавана от туристи. В с. Врабча се намира подучастък на гранична полиция.
Приемната се намира в с. Филиповци в сградата на кметството, с приемно време както следва
Понеделник- 10.00 - 12.00ч.- Филиповци
Сряда-           14.00 - 16.00ч.- с.Филиповци
Петък -          10.00 - 12.00 ч.-с.Филиповци    

    Образец на информационно писмо до гражданите на общ. Трън


РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ – ТРЪН при ОД МВР ПЕРНИК

Рег. №361р-802/06.02.2017 г.

До гр/с………………………...ул………………………………№……….бл……вх…..

До представителите на етажната собственост/живущи на адреса, собствениците, обитателите и ползвателите на самостоятелни обекти.

Служителят на МВР, отговарящ за района, в който живеете:

Имена: Румен Рангелов Димитров Длъжност: младши полицейски инспектор
Служебен телефон: 077313044
Служебен адрес: гр. Трън, ул. „Х. Стоянов” №1

В случай, че не можете да се свържете с него, моля да се свържете с:

Дежурната част на Районно управление Трън, отговарящо за района, в който живеете:
Служебен телефон: 077313044/3039
Служебен адрес: гр. Трън, ул. „Х. Стоянов” №1

В случай, че имате бележки към реакцията на РУ Трън по подадените сигнали, моля да се свържете с:

Дежурната част на ОД МВР Перник
Служебен телефон: 076/676376
Служебен адрес: гр. Перник, ул. „Самоков” №1
Имейл адрес: [email protected]

В случай, че имате бележки към реакцията на ОД МВР Перник по подадените сигнали, моля да се свържете с:

Дирекция „Инспекторат” – МВР София
Служебен адрес: гр. София, ул. „6-ти септември” №29
Имейл адрес: [email protected]

В случай на корупционни действия на служители от МВР, моля да се свържете с:


Дирекция „Вътрешна сигурност” – МВР София
Телефон за подаване на сигнали: 02/982 22 22
Служебен адрес: гр. София, ул. „6-ти септември” №29
Имейл адрес: www.nocorr.mvr.bg

                                            
Микрорайон І-В

Отговорник: гл.пол.Мирослав Александров Захариев – мл.ПИ-РУ-Трън.

Служебен телефон - 077313044
Служебен адрес: гр. Трън, ул. "Х. Стоянов" № 1

Приемната се намира в с.Главановци, в сградата на кметството.
Микрорайонът включва 16 села, както следва: с. Главановци, с. Туроковци, с. Забел, с. Бераинци,с. Ярловци,с. Лешниковци, с. Зелени град, с. Милославци, с. Насалевци, с. Рани луг, с. Цегриловци, с. Слишовци, с. Реяновци, с. Бохова, с. Джинчовци и с. Стрезимировци.
Границите на микрорайона са: на изток микрорайон І-Г с център с.Вукан, на север микрорайон І-А с център гр.Трън и на юг и на запад с Р.Сърбия. През микрорайона преминава главен път ІІ-63, ГКПП Стрезимировци, както и подучастък на гранична полиция в с.Стрезимировци. В микрорайона е застъпен дърводобивът както и растениевъдството. В с. Ярловци се намира язовир за развъждане на риба, посещаван от туристи. Населението е предимно от възрастни хора, занимаващи се с дребно земеделско стопанство.Също така има множество магазини и малки питейти заведения.
Приемната се намира в с.Главановци. Приемно време на служителя е както следва:

Понеделник - 10.00 до 12.00ч.с.Главановци
Сряда -         - 10.00 до 12.00ч.-с.Главановци
Петък -           13.00 до 15.00ч.- с.Главановци 
Образец на информационно писмо до гражданите на общ. Трън

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ – ТРЪН при ОД МВР ПЕРНИК

Рег. №361р-799/06.02.2017 г.

До гр/с………………..………..ул………………………………№……….бл……вх…..

До представителите на етажната собственост/живущи на адреса, собствениците, обитателите и ползвателите на самостоятелни обекти.

Служителят на МВР, отговарящ за района, в който живеете:
Имена: Мирослав Александров Захариев
Длъжност: младши полицейски инспектор
Служебен телефон: 077313044
Служебен адрес: гр. Трън, ул. „Х. Стоянов” №1

В случай, че не можете да се свържете с него, моля да се свържете с:

Дежурната част на Районно управление Трън, отговарящо за района, в който живеете:
Служебен телефон: 077313044/3039
Служебен адрес: гр. Трън, ул. „Х. Стоянов” №1

В случай, че имате бележки към реакцията на РУ Трън по подадените сигнали, моля да се свържете с:

Дежурната част на ОД МВР Перник
Служебен телефон: 076/676376
Служебен адрес: гр. Перник, ул. „Самоков” №1
Имейл адрес: [email protected]

В случай, че имате бележки към реакцията на ОД МВР Перник по подадените сигнали, моля да се свържете с:

Дирекция „Инспекторат” – МВР София
Служебен адрес: гр. София, ул. „6-ти септември” №29
Имейл адрес: [email protected]

В случай на корупционни действия на служители от МВР, моля да се свържете с:


Дирекция „Вътрешна сигурност” – МВР София
Телефон за подаване на сигнали: 02/982 22 22
Служебен адрес: гр. София, ул. „6-ти септември” №29
Имейл адрес: www.nocorr.mvr.bg

Микрорайон І-Г

Отговорник:гл.пол.Милко Богданов Асенов – мл.ПИ от “ТП” при РУ-Трън

Служебен телефон - 077313044
Служебен адрес: гр. Трън, ул. "Х. Стоянов" № 1

Приемната се намира в с.Вукан в сградата на кметството.
Микрорайонът включва 10 села, както следва: , с. Радово, с. Ст.Извор, с. Костуринци, с. Еловица, с. Стайчовци, с. Горна Мелна, с. Долна Мелна, с. Къшле, с. Шипковица, с.Дълга Лука.
Границите на микрорайона са : на изток микрорайон І-Д с център с.Лева река, на юг с общ.Трекляно, на запад Р. Сърбия  и микрорайон І-Г, на север микрорайон І-А с център гр.Трън.
Микрорайонът е планински със силно застъпен дърводобив и дребно селско стопанство. Населението се състои от предимно възрастни хора, като има и отделни семейства от ромски произход. Има множество смесени магазини и малки питейни заведения.
Приемната се намира в кметството на с.Вукан. Приемните дни на служителя са както следва:

Понеделник- 13.00 - 15.00ч.-с.Вукан
Сряда  -         13.00 - 15.00ч.-с.Вукан
Петък -          13.00 - 15.00ч. – с.Вукан

Образец на информационно писмо до гражданите на общ. Трън

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ – ТРЪН при ОД МВР ПЕРНИК

Рег. №361р-799/06.02.2017 г.

До гр/с………………..………..ул………………………………№……….бл……вх…..

До представителите на етажната собственост/живущи на адреса, собствениците, обитателите и ползвателите на самостоятелни обекти.

Служителят на МВР, отговарящ за района, в който живеете:
Имена: Милко Богданов Асенов
Длъжност: младши полицейски инспектор
Служебен телефон: 077313044
Служебен адрес: гр. Трън, ул. „Х. Стоянов” №1

В случай, че не можете да се свържете с него, моля да се свържете с:

Дежурната част на Районно управление Трън, отговарящо за района, в който живеете:
Служебен телефон: 077313044/3039
Служебен адрес: гр. Трън, ул. „Х. Стоянов” №1

В случай, че имате бележки към реакцията на РУ Трън по подадените сигнали, моля да се свържете с:

Дежурната част на ОД МВР Перник
Служебен телефон: 076/676376
Служебен адрес: гр. Перник, ул. „Самоков” №1
Имейл адрес: [email protected]

В случай, че имате бележки към реакцията на ОД МВР Перник по подадените сигнали, моля да се свържете с:

Дирекция „Инспекторат” – МВР София
Служебен адрес: гр. София, ул. „6-ти септември” №29
Имейл адрес: [email protected]

В случай на корупционни действия на служители от МВР, моля да се свържете с:


Дирекция „Вътрешна сигурност” – МВР София
Телефон за подаване на сигнали: 02/982 22 22
Служебен адрес: гр. София, ул. „6-ти септември” №29
Имейл адрес: www.nocorr.mvr.bg

Микрорайон І-Д

Отговорник: гл.пол.Асен Михайлов Асенов – мл.ПИ от “ТП” при РУ-Трън.

Служебен телефон - 077313044
Служебен адрес: гр. Трън, ул. "Х. Стоянов" № 1

Приемната се намира в кметството на с.Вукан.
Микрорайонът включва 10 села както следва:с. Бусинци, с. Вукан,  с. Мрамор, с. Кожинци, с. Горочевци, с. Видрар, с. Лева река, с. Декьовци и с. Пенкьовци.
Границите на микрорайона са: на изток и на юг с общ.Брезник и общ.Земен, на запад и на север граничи с микрорайон І-Г.
Микрорайонът е планински, със силно застъпен дърводобив и дребно селско стопанство. И множество смесени магазини и малки питейти заведения. Населението се състои предимно от възрастни хора, както и от отделни ромски семейства.
Поради липсата на подходящо помещение, се ползва приемната в с.Вукан. Приемните дни на служителя са както следва:

Понеделник- 13.00 до 15.00ч.-с.Вукан
Сряда-           13.00 до 15.00ч.-с.Вукан
Петък-           13.00 до 15.00ч. – с.Вукан

Образец на информационно писмо до гражданите на общ. Трън

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ – ТРЪН при ОД МВР ПЕРНИК

Рег. №361р- 800/06.02.2017 г.

До гр/с…………………….…..ул………………………………№……….бл……вх…

До представителите на етажната собственост/живущи на адреса, собствениците, обитателите и ползвателите на самостоятелни обекти.

Служителят на МВР, отговарящ за района, в който живеете:
Имена: Асен Михайлов Асенов
Длъжност: младши полицейски инспектор
Служебен телефон: 077313044
Служебен адрес: гр. Трън, ул. „Х. Стоянов” №1

В случай, че не можете да се свържете с него, моля да се свържете с:

Дежурната част на Районно управление Трън, отговарящо за района, в който живеете:
Служебен телефон: 077313044/3039
Служебен адрес: гр. Трън, ул. „Х. Стоянов” №1

В случай, че имате бележки към реакцията на РУ Трън по подадените сигнали, моля да се свържете с:

Дежурната част на ОД МВР Перник
Служебен телефон: 076/676376
Служебен адрес: гр. Перник, ул. „Самоков” №1
Имейл адрес: [email protected]

В случай, че имате бележки към реакцията на ОД МВР Перник по подадените сигнали, моля да се свържете с:

Дирекция „Инспекторат” – МВР София
Служебен адрес: гр. София, ул. „6-ти септември” №29
Имейл адрес: [email protected]

В случай на корупционни действия на служители от МВР, моля да се свържете с:


Дирекция „Вътрешна сигурност” – МВР София
Телефон за подаване на сигнали: 02/982 22 22
Служебен адрес: гр. София, ул. „6-ти септември” №29
Имейл адрес: www.nocorr.mvr.bg

Микрорайон І-Е

Отговорник гл.пол. Румен Рангелов Димитров-мл.ПИ “ТП” при РУ-Трън.

Служебен телефон - 077313044
Служебен адрес: гр. Трън, ул. "Х. Стоянов" № 1

Приемната се ползва съвместно с микроайон І-Б в с.Филиповци в сградата на кметството.
Микрорайонът включва 7 /седем/ бр. села както следва: С. Глоговица, с. Велиново,с. Милкьовци,с. Ерул,с. Ездимирци,с. Лялинци, с. Парамун.
Границите на микрорайона са на изток и на юг общ.Брезник,на север микрорайон І-Б и на запад микрорайон І-А и І-Д. Микрорайонът е планински със застъпен дърводобив и дребно селско стопанство. Има отделни смесени магазини. Населението се състои предимно от възрастни хора.
Поради липсата на подходящо помещение се ползва приемната в с.Филиповци . Приемните  дни на служителя са ,както следва:

                       Понеделник – 10.00.ч. -12.00.ч.- с.Филиповци
                       Сряда           -  14.00.ч. -16.00.ч - с.Филиповци
                       Петък           -  10.00.ч. - 12.00.ч.- с.Филиповци

Образец на информационно писмо до гражданите на общ. Трън

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ – ТРЪН при ОД МВР ПЕРНИК

Рег. №361р- 800/06.02.2017 г.

До гр/с…………………….…..ул………………………………№……….бл……вх…

До представителите на етажната собственост/живущи на адреса, собствениците, обитателите и ползвателите на самостоятелни обекти.

Служителят на МВР, отговарящ за района, в който живеете:
Имена:Румен Рангелов Димитров, Длъжност: младши полицейски инспектор
Служебен телефон: 077313044
Служебен адрес: гр. Трън, ул. „Х. Стоянов” №1

В случай, че не можете да се свържете с него, моля да се свържете с:

Дежурната част на Районно управление Трън, отговарящо за района, в който живеете:
Служебен телефон: 077313044/3039
Служебен адрес: гр. Трън, ул. „Х. Стоянов” №1

В случай, че имате бележки към реакцията на РУ Трън по подадените сигнали, моля да се свържете с:

Дежурната част на ОД МВР Перник
Служебен телефон: 076/676376
Служебен адрес: гр. Перник, ул. „Самоков” №1
Имейл адрес: [email protected]

В случай, че имате бележки към реакцията на ОД МВР Перник по подадените сигнали, моля да се свържете с:

Дирекция „Инспекторат” – МВР София
Служебен адрес: гр. София, ул. „6-ти септември” №29
Имейл адрес: [email protected]

В случай на корупционни действия на служители от МВР, моля да се свържете с:


Дирекция „Вътрешна сигурност” – МВР София
Телефон за подаване на сигнали: 02/982 22 22
Служебен адрес: гр. София, ул. „6-ти септември” №29
Имейл адрес: www.nocorr.mvr.bg