МВР

ОД Перник

 

Полицейски и младши полицейски инспектори РУП Радомир

ПЪРВИ РАЙОН
        Отговорник: Инспектор Георги Василев Христов, полицейски инспектор от ГОП на РУ - Радомир.
         Граници на района: Района обхваща градската част на гр. Радомир с граници: От изток -  Втори район на РУ - Радомир, от запад - Участък -  Ковачевци, от север - Първо РУ - Перник, от юг - Трети район на РУ - Радомир и селата Копаница, Радибош, Николаево и Борнарево.
         Приемна: кабинет № 12 в сградата на РУ - Радомир
        На територията на първи район се обособяват два микрорайона, както следва:

Образец на информационно писмо до гражданите на общ. Радомир


                    РУ - РАДОМИР ПРИ ОДМВР - ПЕРНИК.

Рег. № 328р-1638/06.02.2017 г.
До гр/с………………..…..ул. …….…………..……………………№…..,бл. ……вх……….

До представителите на етажната собственост/живущи на адреса,
собствениците, обитателите и ползвателите на самостоятелни обекти

Служителят на МВР, отговарящ за района, в който живеете:
Георги Василев Христов
длъжност: полицейски инспектор
служебен телефон 0777/82411, 0777/82412 в. 76018
служебен адрес: гр. Радомир ул. „Люлякова“ № 3

В случай, че не можете да се свържете с него, моля да се свържете с:
дежурната част на Районно управление - Радомир
отговарящо за района, в който живеете:
служебен телефон 0777/82411 или 0777/82412
служебен адрес: гр. Радомир ул. „Люлякова“ № 3
Имейл адрес - няма

В случай, че имате бележки към реакцията на РУ – Радомир по подадените сигнали,
 моля да се свържете с:
дежурната част на ОДМВР - Перник
служебен телефон 076/676370
служебен адрес: гр. Перник ул. „Самоков“ № 1
Имейл адрес: [email protected]

 В случай, че имате бележки към реакцията на ОДМВР – Перник по подадените сигнали, моля да се свържете с:
Дирекция „Инспекторат“ – МВР (София)
служебен адрес: гр. София ул. „6-ти септември“ № 29
имейл адрес [email protected]

В случай на корупционни действия на служители от МВР, моля свържете се с:
Дирекция „Вътрешна сигурност“ –МВР (София)
Телефон за подаване на сигнали: 02/9822222
служебен адрес: гр. София ул. „6-ти септември“ № 29
имейл адрес www.nocorr.mvr.bg
                                                                        

                                                                           Началник на РУ-Радомир: (п)

 

                                                                                                                  подпис, печат

1. МИКРОРАЙОН І-А
         Отговорник: Младши експерт Мартин Николаев Герасимов, младши полицейски инспектор от ГОП на РУ - Радомир.
               Граници на микрорайона: Обхваща градската част на гр. Радомир и селата Копаница и Радибош с граници: От изток - Втори район на РУ - Радомир, от юг -  ул. ”Христо Смирненски”. На запад граничи с Участък - Ковачевци, на север граничи с Първо РУ - Перник.
               Приемна: кабинет № 12 в сградата на РУ - Радомир

    Образец на информационно писмо до гражданите на общ.Радомир

               РУ - РАДОМИР ПРИ ОДМВР - ПЕРНИК

Рег. № 328р-1637/06.02.2017 г.
До гр/с………………..…..ул. …….…………..……………………№…..,бл. ……вх……….

До представителите на етажната собственост/живущи на адреса,
собствениците, обитателите и ползвателите на самостоятелни обекти

Служителят на МВР, отговарящ за района, в който живеете:
Мартин Николаев Герасимов
длъжност: мл. полицейски инспектор
служебен телефон 0777/82411, 0777/82412 в. 76018
служебен адрес: гр. Радомир ул. „Люлякова“ № 3

В случай, че не можете да се свържете с него, моля да се свържете с:
дежурната част на Районно управление - Радомир
отговарящо за района, в който живеете:
служебен телефон 0777/82411 или 0777/82412
служебен адрес: гр. Радомир ул. „Люлякова“ № 3
Имейл адрес - няма

В случай, че имате бележки към реакцията на РУ – Радомир по подадените сигнали,
 моля да се свържете с:
дежурната част на ОДМВР - Перник
служебен телефон 076/676370
служебен адрес: гр. Перник ул. „Самоков“ № 1
Имейл адрес: [email protected]

 В случай, че имате бележки към реакцията на ОДМВР – Перник по подадените сигнали, моля да се свържете с:
Дирекция „Инспекторат“ – МВР (София)
служебен адрес: гр. София ул. „6-ти септември“ № 29
имейл адрес [email protected]

В случай на корупционни действия на служители от МВР, моля свържете се с:
Дирекция „Вътрешна сигурност“ –МВР (София)
Телефон за подаване на сигнали: 02/9822222
служебен адрес: гр. София ул. „6-ти септември“ № 29
имейл адрес www.nocorr.mvr.bg
                                                                        
                                                                           Началник на РУ-Радомир: (п)

 

                                                                                                                  подпис, печат
2. МИКРОРАЙОН І-Б
                     Отговорник: Младши експерт Мартин Николаев Герасимов, младши полицейски инспектор от ГОП на РУ - Радомир.
              Граници на микрорайона:  Обхваща градската част на гр. Радомир и селата Николаево и Борнарево, с граници: От изток Втори район на РУ - Радомир, от север ул. ”Христо Смирненски”. На запад граничи с Участък – Ковачевци, на юг граничи с Трети район на РУ - Радомир.
              Приемна: кабинет № 12 в сградата на РУ – Радомир

ВТОРИ РАЙОН
        Отговорник: Инспектор Красимир Василев Георгиев, полицейски инспектор от ГОП на РУ - Радомир.
        Граници на района: Района обхваща градската част на гр. Радомир с граници: От изток  и от север Първо РУ - Перник, от запад  Първи район на РУ - Радомир, от юг  Четвърти район на РУ - Радомир.
        Приемна: кабинет № 11 в сградата на РУ - Радомир.
        На територията на втори район се обособяват два микрорайона, както следва:

Образец на информационно писмо до гражданите на общ.Радомир

РУ - РАДОМИР ПРИ ОДМВР - ПЕРНИК

Рег. № 328р-1639/06.02.2017 г.
До гр/с………………..…..ул. …….…………..……………………№…..,бл. ……вх……….

До представителите на етажната собственост/живущи на адреса,
собствениците, обитателите и ползвателите на самостоятелни обекти

Служителят на МВР, отговарящ за района, в който живеете:
Красимир Василев Георгиев
длъжност: полицейски инспектор
служебен телефон 0777/82411, 0777/82412 в. 76015
служебен адрес: гр. Радомир ул. „Люлякова“ № 3

В случай, че не можете да се свържете с него, моля да се свържете с:
дежурната част на Районно управление - Радомир
отговарящо за района, в който живеете:
служебен телефон 0777/82411 или 0777/82412
служебен адрес: гр. Радомир ул. „Люлякова“ № 3
Имейл адрес - няма

В случай, че имате бележки към реакцията на РУ – Радомир по подадените сигнали,
 моля да се свържете с:
дежурната част на ОДМВР - Перник
служебен телефон 076/676370
служебен адрес: гр. Перник ул. „Самоков“ № 1
Имейл адрес: [email protected]

 В случай, че имате бележки към реакцията на ОДМВР – Перник по подадените сигнали, моля да се свържете с:
Дирекция „Инспекторат“ – МВР (София)
служебен адрес: гр. София ул. „6-ти септември“ № 29
имейл адрес [email protected]

В случай на корупционни действия на служители от МВР, моля свържете се с:
Дирекция „Вътрешна сигурност“ –МВР (София)
Телефон за подаване на сигнали: 02/9822222
служебен адрес: гр. София ул. „6-ти септември“ № 29
имейл адрес www.nocorr.mvr.bg
                                                                        
                                                                           Началник на РУ-Радомир: (п)

 

                                                                                                                  подпис, печа
1. МИКРОРАЙОН ІІ-А
                   Отговорник: Младши експерт Димитър Стефанов Станоев, младши полицейски инспектор от ГОП на РУ - Радомир.
       Граници на микрорайона:  Обхваща градската част на гр. Радомир с граници: От запад - Първи район на РУ - Радомир, от юг – пл. ”Свобода”, ул. ”Черковна”, ул. „Софроний Врачански”. На изток и на север граничи с Първо РУ-   Перник.
       Приемна: кабинет № 9 в сградата на РУ - Радомир.

2. МИКРОРАЙОН   ІІ-Б
                  Отговорник: Младши експерт Димитър Стефанов Станоев, младши полицейски инспектор от ГОП на РУ - Радомир.
      Граници на микрорайона:  Обхваща градската част на гр. Радомир, с граници: От запад - Първи район на РУ - Радомир, от север – пл. ”Свобода”, ул. ”Черковна”, ул. „Софроний Врачански”. На изток с Първо РУ - Перник, на юг граничи с Трети район на РУ - Радомир.
      Приемна: кабинет № 9 в сградата на РУ - Радомир.

Образец на информационно писмо до гражданите на общ.Радомир


                    РУ - РАДОМИР ПРИ ОДМВР - ПЕРНИК

Рег. № 328р-1638/06.02.2017 г.
До гр/с………………..…..ул. …….…………..……………………№…..,бл. ……вх……….

До представителите на етажната собственост/живущи на адреса,
собствениците, обитателите и ползвателите на самостоятелни обекти

Служителят на МВР, отговарящ за района, в който живеете:
Георги Василев Христов
длъжност: полицейски инспектор
служебен телефон 0777/82411, 0777/82412 в. 76018
служебен адрес: гр. Радомир ул. „Люлякова“ № 3

В случай, че не можете да се свържете с него, моля да се свържете с:
дежурната част на Районно управление - Радомир
отговарящо за района, в който живеете:
служебен телефон 0777/82411 или 0777/82412
служебен адрес: гр. Радомир ул. „Люлякова“ № 3
Имейл адрес - няма

В случай, че имате бележки към реакцията на РУ – Радомир по подадените сигнали,
 моля да се свържете с:
дежурната част на ОДМВР - Перник
служебен телефон 076/676370
служебен адрес: гр. Перник ул. „Самоков“ № 1
Имейл адрес: [email protected]

 В случай, че имате бележки към реакцията на ОДМВР – Перник по подадените сигнали, моля да се свържете с:
Дирекция „Инспекторат“ – МВР (София)
служебен адрес: гр. София ул. „6-ти септември“ № 29
имейл адрес [email protected]

В случай на корупционни действия на служители от МВР, моля свържете се с:
Дирекция „Вътрешна сигурност“ –МВР (София)
Телефон за подаване на сигнали: 02/9822222
служебен адрес: гр. София ул. „6-ти септември“ № 29
имейл адрес www.nocorr.mvr.bg
                                                                        

                                                                           Началник на РУ-Радомир: (п)

 

                                                                                                                  подпис, печат

ТРЕТИ РАЙОН:
    Граници на района: Района обхваща кв. „Върба” на гр. Радомир и територията на селата Кленовик, Житуша, Негованци, Извор, Драгомирово, Байкалско, Углярци, Дебели лак, Прибой, Беланица, Кошарите, Бобораци и Поцърненци.
    Приемна: кабинет № 13 в сградата на РУ - Радомир
    На територията на втори район се обособяват два микрорайона,  както следва:

1. МИКРОРАЙОН ІІІ-А
               Отговорник: Младши експерт Стефан Радославов Йорданов, младши полицейски инспектор от ГОП на РУ - Радомир.
   Граници на микрорайона: Микрорайона обхваща кв. „Върба” на гр. Радомир и територията на селата Негованци, Прибой, Беланица, Кошарите, Бобораци и Поцърненци.
   Приемна: кабинет № 13 в сградата на РУ - Радомир.

Образец на информационно писмо до гражданите на общ.Радомир

                    РУ - РАДОМИР ПРИ ОДМВР - ПЕРНИК

Рег. № 328р-1635/06.02.2017 г.………………/………………..
До гр/с………………..…..ул. …….…………..……………………№…..,бл. ……вх……….

До представителите на етажната собственост/живущи на адреса,
собствениците, обитателите и ползвателите на самостоятелни обекти

Служителят на МВР, отговарящ за района, в който живеете:
Стефан Радославов Йорданов
длъжност: мл. полицейски инспектор
служебен телефон 0777/82411, 0777/82412 в. 76013
служебен адрес: гр. Радомир ул. „Люлякова“ № 3

В случай, че не можете да се свържете с него, моля да се свържете с:
дежурната част на Районно управление - Радомир
отговарящо за района, в който живеете:
служебен телефон 0777/82411 или 0777/82412
служебен адрес: гр. Радомир ул. „Люлякова“ № 3
Имейл адрес - няма

В случай, че имате бележки към реакцията на РУ – Радомир по подадените сигнали,
 моля да се свържете с:
дежурната част на ОДМВР - Перник
служебен телефон 076/676370
служебен адрес: гр. Перник ул. „Самоков“ № 1
Имейл адрес: [email protected]

 В случай, че имате бележки към реакцията на ОДМВР – Перник по подадените сигнали, моля да се свържете с:
Дирекция „Инспекторат“ – МВР (София)
служебен адрес: гр. София ул. „6-ти септември“ № 29
имейл адрес [email protected]

В случай на корупционни действия на служители от МВР, моля свържете се с:
Дирекция „Вътрешна сигурност“ –МВР (София)
Телефон за подаване на сигнали: 02/9822222
служебен адрес: гр. София ул. „6-ти септември“ № 29
имейл адрес www.nocorr.mvr.bg
                                                                        

                                                                           Началник на РУ-Радомир: (п)

 

                                                                                                                  подпис, печат

2. МИКРОРАЙОН ІІІ-Б
              Отговорник: Младши експерт Емил Николов Райков, младши полицейски инспектор от ГОП на РУ - Радомир.
Граници на микрорайона: Микрорайона обхваща територията на селата Кленовик, Житуша, Извор, Драгомирово, Байкалско, Углярци, Дебели лак.
Приемна: кабинет № 13 в сградата на РУ - Радомир и кметство с. Извор.

Образец на информационно писмо до гражданите на общ.Радомир

                    РУ - РАДОМИР ПРИ ОДМВР - ПЕРНИК

Рег. № 328р-1634/06.02.2017 г.
До гр/с………………..…..ул. …….…………..……………………№…..,бл. ……вх……….

До представителите на етажната собственост/живущи на адреса,
собствениците, обитателите и ползвателите на самостоятелни обекти

Служителят на МВР, отговарящ за района, в който живеете:
Емил Николов Райков
длъжност: мл. полицейски инспектор
служебен телефон 0777/82411, 0777/82412 в. 76013
служебен адрес: гр. Радомир ул. „Люлякова“ № 3

В случай, че не можете да се свържете с него, моля да се свържете с:
дежурната част на Районно управление - Радомир
отговарящо за района, в който живеете:
служебен телефон 0777/82411 или 0777/82412
служебен адрес: гр. Радомир ул. „Люлякова“ № 3
Имейл адрес - няма

В случай, че имате бележки към реакцията на РУ – Радомир по подадените сигнали,
 моля да се свържете с:
дежурната част на ОДМВР - Перник
служебен телефон 076/676370
служебен адрес: гр. Перник ул. „Самоков“ № 1
Имейл адрес: [email protected]

 В случай, че имате бележки към реакцията на ОДМВР – Перник по подадените сигнали, моля да се свържете с:
Дирекция „Инспекторат“ – МВР (София)
служебен адрес: гр. София ул. „6-ти септември“ № 29
имейл адрес [email protected]

В случай на корупционни действия на служители от МВР, моля свържете се с:
Дирекция „Вътрешна сигурност“ –МВР (София)
Телефон за подаване на сигнали: 02/9822222
служебен адрес: гр. София ул. „6-ти септември“ № 29
имейл адрес www.nocorr.mvr.bg
                                                                        

                                                                           Началник на РУ-Радомир: (п)

 

                                                                                                                  подпис, печат

ЧЕТВЪРТИ РАЙОН
Граници на района: Района обхваща територията на селата Дрен, Долна Диканя, Горна Диканя, Гълъбник, Чуковец, Владимир, Кондофрей, Касилак, Жедна, Долни Раковец, Стефаново, Друган, Старо село и Червена могила.
Приемна: кабинет № 9 и № 11 в сградата на РУ - Радомир  
      На територията на трети район се обособяват три микрорайона, както следва:

1. МИКРОРАЙОН ІV-А
            Отговорник: Младши инспектор Емил Викторов Милчев, младши полицейски инспектор от ГОП на РУ - Радомир.
Граници на района: Микрорайона обхваща територията на селата Дрен, Горна Диканя, Долна Диканя и с. Старо село.
Приемна: кабинет № 9 в сградата на РУ - Радомир и в сградите на кметствата на с. Дрен, с. Долна Диканя и с. Старо село.

Образец на информационно писмо до гражданите на общ.Радомир

                    РУ - РАДОМИР ПРИ ОДМВР - ПЕРНИК

Рег. № 328р-1629/06.02.2017 г.
До гр/с………………..…..ул. …….…………..……………………№…..,бл. ……вх……….

До представителите на етажната собственост/живущи на адреса,
собствениците, обитателите и ползвателите на самостоятелни обекти

Служителят на МВР, отговарящ за района, в който живеете:
Емил Викторов Милчев
длъжност: мл. полицейски инспектор
служебен телефон 0777/82411, 0777/82412 в. 76027
служебен адрес: гр. Радомир ул. „Люлякова“ № 3

В случай, че не можете да се свържете с него, моля да се свържете с:
дежурната част на Районно управление - Радомир
отговарящо за района, в който живеете:
служебен телефон 0777/82411 или 0777/82412
служебен адрес: гр. Радомир ул. „Люлякова“ № 3
Имейл адрес - няма

В случай, че имате бележки към реакцията на РУ – Радомир по подадените сигнали,
 моля да се свържете с:
дежурната част на ОДМВР - Перник
служебен телефон 076/676370
служебен адрес: гр. Перник ул. „Самоков“ № 1
Имейл адрес: [email protected]

 В случай, че имате бележки към реакцията на ОДМВР – Перник по подадените сигнали, моля да се свържете с:
Дирекция „Инспекторат“ – МВР (София)
служебен адрес: гр. София ул. „6-ти септември“ № 29
имейл адрес [email protected]

В случай на корупционни действия на служители от МВР, моля свържете се с:
Дирекция „Вътрешна сигурност“ –МВР (София)
Телефон за подаване на сигнали: 02/9822222
служебен адрес: гр. София ул. „6-ти септември“ № 29
имейл адрес www.nocorr.mvr.bg
                                                                        

                                                                           Началник на РУ-Радомир: (п)

 

                                                                                                                  подпис, печат

2. МИКРОРАЙОН ІV-Б
            Отговорник: Младши инспектор Живко Райков Живков, младши полицейски инспектор от ГОП на РУ - Радомир.
Граници на микрорайона: Микрорайона обхваща територията на селата Друган, Владимир, Долни Раковец, Стефаново и Червена могила.
Приемна: кабинет № 11 в сградата на РУ - Радомир и в сградите на кметство с. Долни Раковец и с. Друган.

Образец на информационно писмо до гражданите на общ.Радомир

                    РУ - РАДОМИР ПРИ ОДМВР - ПЕРНИК

Рег. № 328р-1628/06.02.2017 г.
До гр/с………………..…..ул. …….…………..……………………№…..,бл. ……вх……….

До представителите на етажната собственост/живущи на адреса,
собствениците, обитателите и ползвателите на самостоятелни обекти

Служителят на МВР, отговарящ за района, в който живеете:
Живко Райков Живков
длъжност: мл. полицейски инспектор
служебен телефон 0777/82411, 0777/82412 в. 76015
служебен адрес: гр. Радомир ул. „Люлякова“ № 3

В случай, че не можете да се свържете с него, моля да се свържете с:
дежурната част на Районно управление - Радомир
отговарящо за района, в който живеете:
служебен телефон 0777/82411 или 0777/82412
служебен адрес: гр. Радомир ул. „Люлякова“ № 3
Имейл адрес - няма

В случай, че имате бележки към реакцията на РУ – Радомир по подадените сигнали,
 моля да се свържете с:
дежурната част на ОДМВР - Перник
служебен телефон 076/676370
служебен адрес: гр. Перник ул. „Самоков“ № 1
Имейл адрес: [email protected]

 В случай, че имате бележки към реакцията на ОДМВР – Перник по подадените сигнали, моля да се свържете с:
Дирекция „Инспекторат“ – МВР (София)
служебен адрес: гр. София ул. „6-ти септември“ № 29
имейл адрес [email protected]

В случай на корупционни действия на служители от МВР, моля свържете се с:
Дирекция „Вътрешна сигурност“ –МВР (София)
Телефон за подаване на сигнали: 02/9822222
служебен адрес: гр. София ул. „6-ти септември“ № 29
имейл адрес www.nocorr.mvr.bg
                                                                        

                                                                           Началник на РУ-Радомир: (п)

 

                                                                                                                  подпис, печат

3. МИКРОРАЙОН ІV-В
            Отговорник: Младши инспектор Живко Райков Живков, младши полицейски инспектор от ГОП на РУ - Радомир.
Граници на района: Микрорайона обхваща територията на селата Гълъбник, Чуковец, Кондофрей, Касилаг и Жедна.
Приемна: стая № 11 в РУ - Радомир.

Образец на информационно писмо до гражданите на общ.Радомир

                    РУ - РАДОМИР ПРИ ОДМВР - ПЕРНИК

Рег. № 328р-1628/06.02.2017 г.
До гр/с………………..…..ул. …….…………..……………………№…..,бл. ……вх……….

До представителите на етажната собственост/живущи на адреса,
собствениците, обитателите и ползвателите на самостоятелни обекти

Служителят на МВР, отговарящ за района, в който живеете:
Живко Райков Живков
длъжност: мл. полицейски инспектор
служебен телефон 0777/82411, 0777/82412 в. 76015
служебен адрес: гр. Радомир ул. „Люлякова“ № 3

В случай, че не можете да се свържете с него, моля да се свържете с:
дежурната част на Районно управление - Радомир
отговарящо за района, в който живеете:
служебен телефон 0777/82411 или 0777/82412
служебен адрес: гр. Радомир ул. „Люлякова“ № 3
Имейл адрес - няма

В случай, че имате бележки към реакцията на РУ – Радомир по подадените сигнали,
 моля да се свържете с:
дежурната част на ОДМВР - Перник
служебен телефон 076/676370
служебен адрес: гр. Перник ул. „Самоков“ № 1
Имейл адрес: [email protected]

 В случай, че имате бележки към реакцията на ОДМВР – Перник по подадените сигнали, моля да се свържете с:
Дирекция „Инспекторат“ – МВР (София)
служебен адрес: гр. София ул. „6-ти септември“ № 29
имейл адрес [email protected]

В случай на корупционни действия на служители от МВР, моля свържете се с:
Дирекция „Вътрешна сигурност“ –МВР (София)
Телефон за подаване на сигнали: 02/9822222
служебен адрес: гр. София ул. „6-ти септември“ № 29
имейл адрес www.nocorr.mvr.bg
                                                                        

                                                                           Началник на РУ-Радомир: (п)

 

                                                                                                                  подпис, печат

ПЕТИ РАЙОН
Отговорник:
Младши експерт Павел Симчев Георгиев, Младши полицейски инспектор от Участък - Земен.
Граници на района: Района  обхваща гр. Земен и всички населени места в Община Земен, обслужвани от Участък - Земен.
Приемна: кабинет № 2 в сградата на Участък - Земен.  
      На територията на четвърти район се обособяват три микрорайона, както следва:

1. МИКРОРАЙОН V-А
      Отговорник: Младши експерт Павел Симчев Георгиев, Младши полицейски инспектор от Участък - Земен.
            Граници на района: Микрорайона обхваща територията на гр. Земен и селата Блатешница, Жабляно и Пещера.
            Приемна: кабинет № 2 в сградата на Участък - Земен.

Образец на информационно писмо до гражданите на общ. Земен

                    РУ - РАДОМИР ПРИ ОДМВР - ПЕРНИК

Рег. № 328р-1633/06.02.2017 г.
До гр/с………………..…..ул. …….…………..……………………№…..,бл. ……вх……….

До представителите на етажната собственост/живущи на адреса,
собствениците, обитателите и ползвателите на самостоятелни обекти

Служителят на МВР, отговарящ за района, в който живеете:
Павел Симчев Георгиев
длъжност: мл. полицейски инспектор
служебен телефон 077741/2461
служебен адрес: гр. Земен ул. „Земенски манастир“ № 11

В случай, че не можете да се свържете с него, моля да се свържете с:
дежурната част на Районно управление - Радомир
отговарящо за района, в който живеете:
служебен телефон 0777/82411 или 0777/82412
служебен адрес: гр. Радомир ул. „Люлякова“ № 3
Имейл адрес - няма

В случай, че имате бележки към реакцията на РУ – Радомир по подадените сигнали,
 моля да се свържете с:
дежурната част на ОДМВР - Перник
служебен телефон 076/676370
служебен адрес: гр. Перник ул. „Самоков“ № 1
Имейл адрес: [email protected]

 В случай, че имате бележки към реакцията на ОДМВР – Перник по подадените сигнали, моля да се свържете с:
Дирекция „Инспекторат“ – МВР (София)
служебен адрес: гр. София ул. „6-ти септември“ № 29
имейл адрес [email protected]

В случай на корупционни действия на служители от МВР, моля свържете се с:
Дирекция „Вътрешна сигурност“ –МВР (София)
Телефон за подаване на сигнали: 02/9822222
служебен адрес: гр. София ул. „6-ти септември“ № 29
имейл адрес www.nocorr.mvr.bg
                                                                        

                                                                           Началник на РУ-Радомир: (п)

 

                                                                                                                  подпис, печат

2. МИКРОРАЙОН V-Б
      Отговорник: Младши експерт Павел Симчев Георгиев, Младши полицейски инспектор от Участък - Земен.
            Граници на района: Микрорайона обхваща територията на селата Дивля, Горна Глоговица, Одраница, Смиров дол, Долна Врабча, Раянци, Калотинци и Враня стена.
           Приемна: кабинет № 2 в сградата на Участък - Земен и в сградата на кооперацията в с. Дивля.

3. МИКРОРАЙОН V-В
      Отговорник: Младши експерт Павел Симчев Георгиев, Младши полицейски инспектор от Участък  - Земен.
      Граници на района: Микрорайона обхваща територията на селата Беренде, Габров дол, Елов дол, Падине, Мурено и Горна Врабча.
           Приемна: кабинет № 2 в сградата на Участък - Земен и в сградата на кметство в с. Елов дол.

ШЕСТИ РАЙОН

Отговорник: Инспектор Христо Цеков Христов, полицейски инспектор от Участък - Ковачевци.
Граници на района: Района обхваща с. Ковачевци и всички населени места в община Ковачевци, обслужвани от Участък - Ковачевци.
Приемна: в сградата на Участък - Ковачевци.  
      На територията на шести район се обособяват шест микрорайона, както следва:

      Образец на информационно писмо до гражданите на общ. Ковачевци
         
     РУ - РАДОМИР ПРИ ОДМВР - ПЕРНИК

Рег. № 328р-1632/06.02.2017 г.………………/………………..
До с………………..…..ул. …….…………..……………………№…..,бл. ……вх……….

До представителите на етажната собственост/живущи на адреса,
собствениците, обитателите и ползвателите на самостоятелни обекти

Служителят на МВР, отговарящ за района, в който живеете:
Христо Цеков Христов
длъжност: полицейски инспектор
служебен телефон 07727/2261
служебен адрес: с. Ковачевци  

В случай, че не можете да се свържете с него, моля да се свържете с:
дежурната част на Районно управление - Радомир
отговарящо за района, в който живеете:
служебен телефон 0777/82411 или 0777/82412
служебен адрес: гр. Радомир ул. „Люлякова“ № 3
Имейл адрес - няма

В случай, че имате бележки към реакцията на РУ – Радомир по подадените сигнали,
 моля да се свържете с:
дежурната част на ОДМВР - Перник
служебен телефон 076/676370
служебен адрес: гр. Перник ул. „Самоков“ № 1
Имейл адрес: [email protected]

 В случай, че имате бележки към реакцията на ОДМВР – Перник по подадените сигнали, моля да се свържете с:
Дирекция „Инспекторат“ – МВР (София)
служебен адрес: гр. София ул. „6-ти септември“ № 29
имейл адрес [email protected]

В случай на корупционни действия на служители от МВР, моля свържете се с:
Дирекция „Вътрешна сигурност“ –МВР (София)
Телефон за подаване на сигнали: 02/9822222
служебен адрес: гр. София ул. „6-ти септември“ № 29
имейл адрес www.nocorr.mvr.bg
                                                                        

                                                                           Началник на РУ-Радомир:  (п)

 

                                                                                                                  подпис, печат

1. МИКРОРАЙОН  VІ-А
            Отговорник: Инспектор Христо Цеков Христов, полицейски инспектор от Участък - Ковачевци.
Граници на района: Микрорайона обхваща територията на с. Ковачевци.
      Приемна: в сградата на Участък - Ковачевци.

2. МИКРОРАЙОН VІ-Б

           Отговорник: Инспектор Христо Цеков Христов, полицейски инспектор от Участък - Ковачевци.
Граници на района: Микрорайона обхваща територията на с. Сирищник.
Приемна: в сградата на Участък - Ковачевци.

3. МИКРОРАЙОН VІ-В
            Отговорник: Инспектор Христо Цеков Христов , полицейски инспектор от Участък   - Ковачевци.
Граници на района: Микрорайона обхваща територията на селата Светля и Чепино.
Приемна: в сградата на Участък - Ковачевци.

4. МИКРОРАЙОН VІ-Г
            Отговорник: Младши експерт Лъчезар Василев Стойков, младши полицейски инспектор от Участък - Ковачевци.
Граници на района: Микрорайона обхваща територията на селата Косача и Слатино.
Приемна: в сградата на Участък - Ковачевци.

Образец на информационно писмо до гражданите на общ. Ковачевци

                    РУ - РАДОМИР ПРИ ОДМВР - ПЕРНИК

Рег. № 328р-1631/06.02.2017 г.
До с………………..…..ул. …….…………..……………………№…..,бл. ……вх……….

До представителите на етажната собственост/живущи на адреса,
собствениците, обитателите и ползвателите на самостоятелни обекти

Служителят на МВР, отговарящ за района, в който живеете:
Лъчезар Василев Стойков
длъжност: мл. полицейски инспектор
служебен телефон 07727/2261
служебен адрес: с. Ковачевци 

В случай, че не можете да се свържете с него, моля да се свържете с:
дежурната част на Районно управление - Радомир
отговарящо за района, в който живеете:
служебен телефон 0777/82411 или 0777/82412
служебен адрес: гр. Радомир ул. „Люлякова“ № 3
Имейл адрес - няма

В случай, че имате бележки към реакцията на РУ – Радомир по подадените сигнали,
 моля да се свържете с:
дежурната част на ОДМВР - Перник
служебен телефон 076/676370
служебен адрес: гр. Перник ул. „Самоков“ № 1
Имейл адрес: [email protected]

 В случай, че имате бележки към реакцията на ОДМВР – Перник по подадените сигнали, моля да се свържете с:
Дирекция „Инспекторат“ – МВР (София)
служебен адрес: гр. София ул. „6-ти септември“ № 29
имейл адрес [email protected]

В случай на корупционни действия на служители от МВР, моля свържете се с:
Дирекция „Вътрешна сигурност“ –МВР (София)
Телефон за подаване на сигнали: 02/9822222
служебен адрес: гр. София ул. „6-ти септември“ № 29
имейл адрес www.nocorr.mvr.bg
                                                                        

                                                                           Началник на РУ-Радомир: (п)

 

                                                                                                                  подпис, печат

5. МИКРОРАЙОН VІ-Д
      Отговорник: Младши експерт Лъчезар Василев Стойков, младши полицейски инспектор от Участък - Ковачевци
      Граници на района:  Микрорайона обхваща територията на селата Ракиловци и Лобош.
Приемна: в сградата на Участък - Ковачевци.

6. МИКРОРАЙОН  VІ-Е
      Отговорник: Младши експерт Емил Стефанов Николов, младши полицейски инспектор от Участък - Ковачевци
      Граници на района: Микрорайона обхваща територията на селата Калище и Егълница.
      Приемна: в сградата на Участък – Ковачевци и в сградата на кметство с. Калище.

Образец на информационно писмо до гражданите на общ. Ковачевци

РУ - РАДОМИР ПРИ ОДМВР - ПЕРНИК

Рег. № 328р-1630/06.02.2017 г.
До с………………..…..ул. …….…………..……………………№…..,бл. ……вх……….

До представителите на етажната собственост/живущи на адреса,
собствениците, обитателите и ползвателите на самостоятелни обекти

Служителят на МВР, отговарящ за района, в който живеете:
Емил Стефанов Николов
длъжност: мл. полицейски инспектор
служебен телефон 07727/2261
служебен адрес: с. Ковачевци  

В случай, че не можете да се свържете с него, моля да се свържете с:
дежурната част на Районно управление - Радомир
отговарящо за района, в който живеете:
служебен телефон 0777/82411 или 0777/82412
служебен адрес: гр. Радомир ул. „Люлякова“ № 3
Имейл адрес - няма

В случай, че имате бележки към реакцията на РУ – Радомир по подадените сигнали,
 моля да се свържете с:
дежурната част на ОДМВР - Перник
служебен телефон 076/676370
служебен адрес: гр. Перник ул. „Самоков“ № 1
Имейл адрес: [email protected]

 В случай, че имате бележки към реакцията на ОДМВР – Перник по подадените сигнали, моля да се свържете с:
Дирекция „Инспекторат“ – МВР (София)
служебен адрес: гр. София ул. „6-ти септември“ № 29
имейл адрес [email protected]

В случай на корупционни действия на служители от МВР, моля свържете се с:
Дирекция „Вътрешна сигурност“ –МВР (София)
Телефон за подаване на сигнали: 02/9822222
служебен адрес: гр. София ул. „6-ти септември“ № 29
имейл адрес www.nocorr.mvr.bg
                                                                        

                                                                           Началник на РУ-Радомир: (п)

 

                                                                                                                  подпис, печат