МВР

ОД Перник

 

Полицейски и младши полицейски инспектори РУП Брезник

ПЪРВИ РАЙОН – СЕВЕР – отговорник: Николай Темелчов - полицейски инспектор
   
  
Граници на района – районът включва северната част от гр. Брезник и 20 села, както следва:
Видрица, Гърло, Муртинци, Билинци, Конска, Режанци, Извор, Садовик, Ребро, Кривонос, Гоз, Арзан, Бабица, Красава, Ярославци, Долни и Горни Романци, Завала, Озърновци и Брусник.
На територията на първи район се обособяват три микрорайона, както следва:

РАЙОН  СЕВЕР- градска част – обслужва се от Николай Темелчов - полицейски инспектор
          Микрорайонът е с граници:
Град Брезник, улиците “Д-р Йордан Стефанов” от кръстовището с ул.”Ангел Коцелянов” до кръстовището с ул.”Елена Георгиева” – източно от коритото на р.Турска; ул.”Крум Савов”; ул.”Владо Радославов” от кръстовището с ул.”Крум Савов” ; ул.”Мала река” от №6 и от №25 нагоре; ул.”Шипка” от №7 и от №22 надолу; ул.”Славей” само нечетните номера; ул. “Комсомолец”, като от кръстовището с ул. “Славей” до кръстовището с ул. “Андрей Михайлов”- само четните номера; ул. “Андрей Михайлов” от кръстовището с ул. “Комсомолец” в посока към гр. Перник – само нечетните номера; ул. “Ангел Коцелянов” от кръстовището с ул. “Д-р Йордан Стефанов” до кръстовището с ул. “Шипка”; ул. “Борис Антов” от кръстовището с ул. “Крум Савов” до кръстовището с ул. “Октомври”; ул. “Елена Георгиева” от кръстовището с ул. “Крум Савов” до кръстовището с ул. “Октомври”; улиците “Октомври”, ”Гледан”, ”Иван Вазов”, ”Димитър Хранов”, “Асен Алексов”, “Евстати Николов”, “Евтим Стоянов”, “Разцвет”, “Нов живот”, “Чайка”, “Шейново”, “Сливница”, “Ясна поляна”, “Гоздовска”, “Криви колник”, “Логатор”, “Петров камък”, както и  улиците “Г. Бунджулов от кръстовището с ул. “Ангел Коцелянов” в посока гр. Трън - само нечетните номера; ул. “Ангел Коцелянов” от кръстовището с ул. “Г. Бунджулов до кръстовището с ул. “Д-р Йорадан Стефанов”- само нечетните номера; ул. “Ал. Филипов” от кръстовището с ул. “Ангел Коцелянов” до пречиствателната станция за питейна вода; ул. “Нестор Петров” от кръстовището с ул. “Г. Бунджулов” до кръстовището с ул. “Ал. Филипов”, улиците “Яровец”, “Некрит Кузманов”, “Марин Асенов”, “І-ви май”, “Велин Ваклинов”, “Георги Стефанов”, “Макаренко”, “Иглика”, “Люляк”, “Неделко Савов”, “Строител”, “Гребен”, “Граово”, “Любаш”, “Видрица”, “Владо Захариев”, “Могилица”, “Изгрев”, “Стадион”, както и обектите западно от коритото на река Турска / от ул. “Ангел Коцелянов в посока към местността “Гребен”/- спортен стадион и зали, бетонов възел, ПСПВ, МТС, бензиностанция “Петрол”, кравекомплекс.
Приемни, дни и часове:
1.За гр. Брезник – четвъртък от 13:00ч. до 17:00ч. Приемът се извършва в канцеларията на “ТП” в сградата на РУ-Брезник.

2.За селата Кошарево и Гигинци – сряда от 10:30ч. до 12:00ч. Приемът се извършва в приемната в сградата на кметството на с.Кошарево.

3.За селата Д.Секирна,Г.Секирна и Душинци – сряда от 13:00ч. до 14:00ч. Приемът се извършва в сградата на кметството на с.Долна Секирна.

4.За селата Станьовци,Банище и Ръжавец – сряда от 14:30ч. до 15:30ч.
Приемът се извършва в сградата на кметството на с.Станьовци.

Образец на информационно писмо до гражданите на общ. Брезник

РУ-БРЕЗНИК при ОДМВР-ПЕРНИК
Рег.№249р-935/06.02.17г.
До ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
До представителите на етажната собственост/живущи на адреса, собствениците, обитателите и ползвателите на самостоятелни обекти
Служителят на МВР, отговарящ за района, в който живеете:
Николай Йорданов Темелчов
Длъжност: Полицейски инспектор
служебен телефон:07751/3848
В случай, че не можете да се свържете с него, моля свържете се с:
Дежурната част на Районно управление Брезник:07751/3847
служебен адрес:гр.Брезник, ул.Андрей Михайлов“ № 80
В случай, че имате бележки към реакцията на РУ-Брезник по подадените сигнали, моля да се свържете с:
Дежурната част на ОДМВР-Перник: 076/607313
служебен адрес: гр.Перник, ул.“Самоков“ № 1
В случай, че имате бележки към реакцията на ОДМВР-Перник по подадените сигнали, моля да се свържете с:
Дирекция „Инспекторат“-МВР(София)
служебен адрес: гр.София, ул.“6-ти септември“ № 29
имейл адрес: [email protected]
В случай на корупционни действия на служители от МВР, моля да се свържете с:
Дирекция „Вътрешна сигурност“-МВР(София)
Телефон за подаване на сигнали: 02/982 22 22
служебен адрес: гр.София, ул.“6-ти септември“ № 29
имейл адрес: www.nocorr.mvr.bg
       НАЧАЛНИК на РУ-БРЕЗНИК:


РАЙОН  СЕВЕРОИЗТОК – обслужва се от Кирил Иванов - младши полицейски инспектор

Микрорайонът е с граници:
селата Красава, Ярославци, Завала, Брусник, Озърновци, Горни и Долни Романци, Гоз, Арзан и Бабица.
Приемни, дни и часове:
1.гр.Брезник – понеделник от 08:00 до 16:00ч. – приема се извършва в канцеларията на “ТП” в сградата на РУ-Брезник

2.За селата Бабица, Гоз и Арзан – четвъртък от 09:00 до 11:00ч.

3.За селата Д. Романци, Г. Романци и Красава – четвъртък от 13:00 до 15:00ч.

4.За селата Брусник, Озърновци, Ярославци и Завала – четвъртък от 15:00 до 16:00ч.

Приема в селата се извършва в сградите на кметските наместничества.

Образец на информационно писмо до гражданите на общ. Брезник

РУ-БРЕЗНИК при ОДМВР-ПЕРНИК
Рег.№249р-936/06.02.17г.
До ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
До представителите на етажната собственост/живущи на адреса, собствениците, обитателите и ползвателите на самостоятелни обекти
Служителят на МВР, отговарящ за района, в който живеете:
Кирил Атанасов Иванов
Длъжност: Младши полицейски инспектор
служебен телефон:07751/3848
В случай, че не можете да се свържете с него, моля свържете се с:
Дежурната част на Районно управление Брезник:07751/3847
служебен адрес:гр.Брезник, ул.Андрей Михайлов“ № 80
В случай, че имате бележки към реакцията на РУ-Брезник по подадените сигнали, моля да се свържете с:
Дежурната част на ОДМВР-Перник: 076/607313
служебен адрес: гр.Перник, ул.“Самоков“ № 1
В случай, че имате бележки към реакцията на ОДМВР-Перник по подадените сигнали, моля да се свържете с:
Дирекция „Инспекторат“-МВР(София)
служебен адрес: гр.София, ул.“6-ти септември“ № 29
имейл адрес: [email protected]
В случай на корупционни действия на служители от МВР, моля да се свържете с:
Дирекция „Вътрешна сигурност“-МВР(София)
Телефон за подаване на сигнали: 02/982 22 22
служебен адрес: гр.София, ул.“6-ти септември“ № 29
имейл адрес: www.nocorr.mvr.bg
       НАЧАЛНИК на РУ-БРЕЗНИК:

 

 РАЙОН СЕВЕРОЗАПАД – обслужва се от Аспарух Асенов - младши полицейски нспектор
          
         
          Микрорайонът е с граници :
 ел. подстанция, декоративен разсадник,     х. Букова глава, а също и селата Режанци, Садовик, Извор, Ребро, Кривонос, Конска, Гърло, Муртинци, Билинци и Видрица.
Приемни, дни и часове:
1.  гр. Брезник – понеделник от 09.30ч. до 11.30ч. - канцеларията на “ТП” в сградата на РУМВР- гр.Брезник.

2.  гр. Брезник – вторник от 08.30ч. до 11.30ч.  - канцеларията на “ТП” в сградата на РУМВР- гр.Брезник.
    
3. гр. Брезник – сряда  от 14.00ч. до 16.00ч. -  канцеларията на “ТП” в сградата на РУМВР- гр.Брезник.

4. гр. Брезник – четвъртък  от 08.30ч. до 11.30ч. - канцеларията на “ТП” в сградата на РУМВР- гр.Брезник.

5.  гр. Брезник – петък от 08.30ч. до 11.30ч.  - канцеларията на “ТП” в сградата на РУМВР- гр.Брезник.

Образец на информационно писмо до гражданите на общ. Брезник

РУ-БРЕЗНИК при ОДМВР-ПЕРНИК
Рег.№249р-937/06.02.17г.
До ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
До представителите на етажната собственост/живущи на адреса, собствениците, обитателите и ползвателите на самостоятелни обекти
Служителят на МВР, отговарящ за района, в който живеете:
Аспарух Асенов
Длъжност: Младши полицейски инспектор
служебен телефон:07751/3848
В случай, че не можете да се свържете с него, моля свържете се с:
Дежурната част на Районно управление Брезник:07751/3847
служебен адрес:гр.Брезник, ул.Андрей Михайлов“ № 80
В случай, че имате бележки към реакцията на РУ-Брезник по подадените сигнали, моля да се свържете с:
Дежурната част на ОДМВР-Перник: 076/607313
служебен адрес: гр.Перник, ул.“Самоков“ № 1
В случай, че имате бележки към реакцията на ОДМВР-Перник по подадените сигнали, моля да се свържете с:
Дирекция „Инспекторат“-МВР(София)
служебен адрес: гр.София, ул.“6-ти септември“ № 29
имейл адрес: [email protected]
В случай на корупционни действия на служители от МВР, моля да се свържете с:
Дирекция „Вътрешна сигурност“-МВР(София)
Телефон за подаване на сигнали: 02/982 22 22
служебен адрес: гр.София, ул.“6-ти септември“ № 29
имейл адрес: www.nocorr.mvr.bg
       НАЧАЛНИК на РУ-БРЕЗНИК:

ВТОРИ РАЙОН – „ЮГ“ – отговорник: Росен Стоянов - полицейски инспектор

                       Приемни : гр. Брезник, ул.”Андрей Михайлов” № 80, сл. тел. 76186

Граници на района: районът включва южната част на гр. Брезник и 14 села, както следва: Кошарево, Гигинци, Станьовци, Горна и Долна Секирна, Банище, Ръждавец, Душинци, Слаковци, Сопица, Велковци, Ноевци,Бегуновци и Непразненци.

На територията на ІІ-ри район се обособяват и три микрорайона, както следва:

МИКРОРАЙОН „ЮГ“ – градска част- обслужва се от Росен Стоянов - полицейски инспектор

Приемна : гр. Брезник, ул. “Андрей Михайлов” № 80, сл. тел. 76186

          Микрорайонът е с граници:
Гр. Брезник улиците “Крум Савов”- само четните номера; ул. “Владо Радославов” от кръстовището с ул. “Крум Савов” до градския площад само нечетните номера и четните номера южно от блока на №10; ул. “Мала река” от № 5 и № 24 надолу; ул. “Шипка” от №-ра 8 и 23 нагоре; ул. “Славей” само четните номера; ул. “Комсомолец” от кръстовището с ул. “Славей” до кръстовището с ул. “Андрей Михайлов” само нечетните номера; ул. “Андрей Михайлов” – като след кръстовището с ул. “Комсомолец”, в посока гр. Перник – само четните номера; ул. “Д-р Йордан Стефанов” от кръстовището с ул. “Ангел Коцелянов” до кръстовището с ул. “Цв. Лумбарова” – само четните номера /източно от коритото на р. Турска/; ул. “Г. Бунджулов”- източно от кръстовището с ул. “Д-р Йордан Стефанов”- от № 56 и № 61 нагоре; ул. “Цв. Лумбарова”- източно от коритото на р. Турска от № 30 и № 31 нагоре; улиците “Елена Георгиева” и “Борис Антов” – южно от кръстовищата с ул. “Крум Савов”; улиците  “Славянска”, “Васил Левски”, “Зора”, “Чуряк”, “Чорни”, “Стоян Миленков”, “Войн”, “Бреза”, “Борова гора”, “Жданов”, “9-ти септември”, “Христо Ботев”, “Борис Калев”, “Александър Тинков”, “Железна вода”, бензиностанция “Азнатарица”, Държавно лесничейство, , улиците “Георги Бунджулов” – западно от кръстовището с ул. “Д-р Йордан Стефанов”- от № 56 и 61 надолу, като от кръстовището с ул. “Ангел Коцелянов” само четните номера; ул. “Ангел Коцелянов” – като от кръстовището с ул. “Георги Бунджулов” до кръстовището с ул. “Д-р Йорадан Стефанов” – само четните номера; ул. “Д-р Йорадн Стефанов” от кръстовището с ул. “Ангел Коцелянов” до кръстовището с ул. “Цв. Лумбарова” – само нечетните номера – западно от коритото на р. Турска; ул. “Цв. Лумбарова” – западно от коритото на р. Турска от № 30 и № 31 надолу; ул. “Александър Филипов” – от кръстовището с ул. “Г. Бунджулов” до кръстовището с ул. “Ангел Коцелянов”; ул. “Нестор Петров” – от кръстовището с ул. “Ангел Коцелянов” до кръстовището с ул. “Г. Бунджулов”, улиците “Енчо Николов”, “Лазар Лумбаров”, “Богдан Митов” , кв. “Варош”, както и гробищен парк, ДЗРЧ

 

МИКРОРАЙОН „ЮГОИЗТОК“  - обслужва се от Иван Иванов - младши полицейски инспектор

          Приемна: във всяко населено място

          Микрорайонът е с граници:
селата Слаковци, Сопица, Велковци, Ноевци,Бегуновци и Непразненци.

МИКРОРАЙОН „ЮГОЗАПАД“ – обслужва се от Иван Иванов - младши полицейски инспектор

       Приемна: във всяко населено място

          Микрорайонът е с граници:
селата Кошарево, Гигинци, Станьовци, Ръждавец, Банище, Горна и Долна Секирна и Душинци.