МВР

ОД Пазарджик

 

Полицейски и младши-полицейски инспектори в РУ Велинград

 

 

Полицейски и младши-полицейски инспектори в РУ Велинград

1. Район “Лъджене”

Инспектор Али Булут, полицейски инспектор в група „Охранителна полиция” към Районно управление-Велинград, да отговаря за цялостната дейност по организацията и обслужването на първи район.

Младши експерт Илия Комсалов,младши полицейски инспектор в група „Охранителна полиция” към Районно управление-Велинград, да обслужва микрорайон 1.1 в първи район.

Младши експерт Георги Гагов, младши полицейски инспектор в група „Охранителна полиция” към Районно управление-Велинград, да обслужва микрорайон 1.2 в първи район.

Мл.експерт Здравко Пашов, полицейски инспектор в група „Охранителна полиция” към Районно управление-Велинград, да обслужва микрорайон 1.3 в първи район.

Младши експерт Албен Бошнаков, младши полицейски инспектор в група „Охранителна полиция” към Районно управление-Велинград, да обслужва микрорайон 1.4 в първи район.

 

Граници:

а/ Източна граница : Пътя Велинград – Пазарджик до КПП на КАТ” .

б/Западна граница: Принадлежащото землище до ПБ 4-ти км до м.Средно поле”.

в/Северна граница : Населените места от с. Св. Петка до с. Горно Бирково - по „Панорамен път”.

г/Южна граница - по ЖП линия Велинград – Добринище.

 

2. Район "Каменица"

Инспектор Йордан Чинков полицейски инспектор в група „Охранителна полиция” към Районно управление-Велинград, да отговаря за цялостната дейност по организацията и обслужването на втори район.

Младши експерт Кирил Захов, младши полицейски инспектор в група „Охранителна полиция” към Районно управление-Велинград, да обслужва микрорайон 2.1 във втори район.

Младши експерт Руси Кундьов, младши полицейски инспектор в група „Охранителна полиция” към Районно управление-Велинград, да обслужва микрорайон 2.3 във втори район.

 

Граници:

а/ Източна граница: граничи с район 04 .

б/Западна граница: граничи с УП гр. Белово.

в/Северна граница: граничи с РУП -Септември.

г/Южна граница: граничи с район 01 .

3. Район "Чепино "

Инспектор Чавдар Гълев, полицейски инспектор в група „Охранителна полиция“ към Районно управление-Велинград, да отговаря за цялостната дейност по организацията и обслужването на трети район.

Младши експерт Аспарух Семерджиев, младши полицейски инспектор в група „Охранителна полиция“ към Районно управление-Велинград, да обслужва микрорайон 3.1 в трети район.

Младши експерт Емил Диваков, младши полицейски инспектор в група „Охранителна полиция“ към Районно управление-Велинград, да обслужва микрорайон 3.2 в трети район.

 

 

 

Граници:

а/ Източна граница : граничи с УП - Ракитово .

б/Западна граница: граничи с район 01.

в/Северна границ: граничи с район 01.

г/Южна граница- граничи с район 04 .

4. Район "Сърница "

Инспектор Реджеп Цингарев, полицейски инспектор в група „Охранителна полиция“ към Районно управление-Велинград, да отговаря за цялостната дейност по организацията и обслужването на четвърти район.

Младши експерт Николай Младенов, младши полицейски инспектор в група „Охранителна полиция“ към Районно управление-Велинград,да обслужва микрорайон 4.2 в четвърти район и микрорайон 4.3 в четвърти район.

Граници:

а/ Източна граница : граничи с УП - Батак .

б/Западна граница: граничи с УП-Гърмен .

в:Северна границ: граничи с район 03.

г/Южна граница- граничи с УП Сатовча .

 

5. Район Ракитово

Инспектор Борис Боков, полицейски инспектор в Участък-Ракитово  към Районно управление-Велинград, да отговаря за цялостната дейност по организацията и обслужването на четвърти район.

Младши експерт Пано Кънев, младши полицейски инспектор в Участък-Ракитово към Районно управление-Велинград, да обслужва микрорайон 5.2 в пети район.

Младши експерт Славчо Тошев, младши полицейски инспектор в Участък-Ракитово към Районно управление-Велинград, да обслужва микрорайон 5.3 в пети район.

Младши експерт Христо Гончев, младши полицейски инспектор в Участък-Ракитово към Районно управление-Велинград, да обслужва микрорайон 5.4 в пети район.

Младши експерт Георги Кюркчиев, младши полицейски инспектор в Участък-Ракитово към Районно управление-Велинград, да обслужва микрорайон 5.5 в пети район.

 

Граници:

Района включва: гр. Ракитово, с. Дорково, гр. Костандово.

Прилежащите землища до контрастената и по западната част, до стената на яз. Батак”.

До разклона Цигов чарк”.

От дясно на пътя Велинград - Пазарджик от КПП-Велинград до гара Цепина”.

До м. Средно поле.

а/ Източна граница : граничи с УП» Батак» .

б/Западна граница: граничи с район 01 .

в/Северна граница :граничи с РУП -Септември

г/Южна граница- граничи с район 02 .