МВР

ОД Пазарджик

 

Полицейски и младши полицейски инспектори в РУ Пещера

 

1-ви РАЙОН

Инспектор Ангел Пехливанов, полицейски инспектор в група „Охранителна полиция” към Районно управление-Пещера, да отговаря за цялостната дейност по организацията и обслужването на първи район.

Младши експерт Сотир Вранчев, младши полицейски инспектор в група „Охранителна полиция” към Районно управление-Пещера, да обслужва микрорайон 1.1 в първи район.

Младши експерт Христо Узунов, младши полицейски инспектор в група „Охранителна полиция” към Районно управление-Пещера, да обслужва микрорайон 1.2 в първи район.

Граници:

а/ Източна граница: граничи с УП – Брацигово съгласно административната граница на общ. Пещера.

б/ Западна граница: граничи с УП – Батак съгласно административна граница на общ. Пещера, включително територията на курорт „Св. Константин”

в/ Северна граница: граничи с район № 2 по коритото на р. „Стара река”

г/ Южна граница: граничи с УП – Батак и УП – Брацигово съгласно административна граница на общ. Пещера.

Приемни в сградата на РУП – Пещера и в кв.”Луковица”, ул.”Свобода” №68

 

2-ри РАЙОН

Инспектор Иво Шуманов, полицейски инспектор в група „Охранителна полиция” към Районно управление-Пещера, да отговаря за цялостната дейност по организацията и обслужването на втори район.

Младши експерт Николай Ненков, младши полицейски инспектор в група „Охранителна полиция” към Районно управление-Пещера, да обслужва микрорайон 2.2 във втори район.

Младши експерт Иван Христев, младши полицейски инспектор в група „Охранителна полиция” към Районно управление-Пещера, да обслужва микрорайон 2.3 във втори район и микрорайон 2.4 във втори район.

Граници:

а/ Източна граница: граничи с ПУ – Брацигово съгласно административната граница на общ. Пещера.

б/ Западна граница: граничи с ПУ – Батак съгласно административна граница на общ. Пещера, включително територията на курорт „Св. Константин”.

в/Северна граница: граничи с РУП – Пазарджик съгласно административна граница на с. Радилово и с. Капитан Димитриево.

г/Южна граница: граничи с район № 1 по коритото на р. „Стара река”.

 

 

Община Брацигово

Участък "Полиция" - Брацигово

3-ти РАЙОН

Инспектор Живко Кръстинов, полицейски инспектор в Участък-Брацигово към Районно управление-Пещера, да отговаря за цялостната дейност по организацията и обслужването на трети район.

Младши експерт Тодор Гачев, младши полицейски инспектор в Участък-Брацигово към Районно управление-Пещера, да обслужва микрорайон 3.2 в трети район.

Младши експерт Иван Златарев, младши полицейски инспектор в Участък-Брацигово към Районно управление-Пещера, да обслужва микрорайон 3.5 в трети район.

Младши експерт Христо Тупчев, младши полицейски инспектор в Участък-Брацигово към Районно управление-Пещера, да обслужва микрорайон 3.7 в трети район.

Граници:

а/ Източна граница: граничи с РУП – Стамболийски съгласно административната граница на общ. Брацигово.

б/ Западна граница: граничи с 1 и 2 район, съгласно административната граница на общ. Брацигово

в/Северна граница: граничи с 2-ри район и РУП – Пазарджик съгласно административна граница на общ. Брацигово.

г/Южна граница: граничи с 4-ти район, РУП - Стамболийски и РУП – Девин съгласно административната граница на общ. Брацигово.

 

 Община-Батак

Участък "Полиция" – Батак

4-ти РАЙОН

Инспектор Венцислав Домусчиев, полицейски инспектор в Участък-Батак към Районно управление-Пещера, да отговаря за цялостната дейност по организацията и обслужването на четвърти район.

Младши експерт Ангел Бъбаров, младши полицейски инспектор в Участък-Батак към Районно управление-Пещера, да обслужва микрорайон 4.1 в четвърти район и микрорайон 4.2 в четвърти район.

Младши експерт Иван Чаушев, младши полицейски инспектор в Участък-Батак към Районно управление-Пещера, да обслужва микрорайон 4.3 в четвърти район.

Младши експерт Георги Сивков, младши полицейски инспектор в Участък-Батак към Районно управление-Пещера, да обслужва микрорайон 4.4 в четвърти район и микрорайон 4.5 в четвърти район.

 

Граници:

а/ Източна граница: граничи с 1-ви район на РУП – Пещера, съгласно административната граница на общ. Батак.

б/ Западна граница: граничи с РУП - Девин и РУП - Велинград съгласно административна граница на общ. Батак

в/Северна граница: граничи с 1-ви район на РУП – Пещера и РУП - Велинград съгласно административна граница на общ. Батак.

г/Южна граница: граничи с РУП – Девин и 3-ти район съгласно административната граница на общ. Батак.