МВР

ОД Пазарджик

 

Полицейски и младши-полицейски инспектори в РУ Пазарджик

 

І-район

Приемната се намира на . ул. “ Г. Пенев”24 Тел 44 63 59

инспектор  Стилиян Спасов

1.1 микрорайон - мл.експ. Ангел Йорданов - мл.ПИ;

1.2 микрорайон - инсп. Стилиян Спасов - ПИ;

1.3 микрорайон - мл.експ. Димитър Попов - мл.ПИ;

1.4 микрорайон - мл.експ. Костадин Кобаков- мл. ПИ.

ІІ-Район Участък "Полиция"-кв. Изток

гр. Пазарджик ул.”Бузлуджа” №22, тел. 434413, 434980 до 434983.

инспектор Николай Николов

2.1 микрорайон - мл.експ. Емил Сергеев Дъбев -  мл.ПИ;

2.2 микрорайон - инсп. Николай Николов - ПИ;

2.3 микрорайон - мл.експ. Петко Чочков -  мл.ПИ; 

2.4 микрорайон - мл.експ. Ангел Дречев -  мл.ПИ;

2.5 микрорайон-  инспектор Николай Николов- ПИ.

 

ІІІ-район – ЖК “Марица”

Приемната се намира на ул. “ Кн.Мария Луиза” № тел. 44 44 50

инспектор Илия Власакиев

3.1 микрорайон - мл.експ. Иван Стоянов - мл.ПИ;

3.2 микрорайон - мл.експ. Диньо Динев - мл.ПИ;

3.3 микрорайон - инсп.Илия Власакиев- ПИ

3.4 микрорайон - мл.експ. Неделко Неделев мл.ПИ.

ІV- район–“Централна градска част и индустриална зона”

Приемната се намира на ул. “Виделина” № 2 , тел 44 35 15

инспектор Иван Шкодров 

4.1 микрорайон – мл. експ. Методи Куртев – мл. ПИ;

4.2 микрорайон - мл.експ. Благой Байдов - мл.ПИ;

4.3 микрорайон - инспектор Иван Шкодров- ПИ;

4.4 микрорайон - мл.експ. Ангел Спасов - мл.ПИ.

V-район – кв. “Запад”

Приемната се намира на ул “Хр. Ботев” до № 41 № тел 44 50 01

инспектор Николай Велинов

5.1 микрорайон - мл.експ. Георги Василев - мл.ПИ;

5.2 микрорайон - мл.експ. Тошко Стоилов - мл.ПИ;

5.3 микрорайон - мл.експ. Иван Смиленов - мл.ПИ;

5.4 микрорайон - инспектор Николай Велинов – ПИ.

–район жк“Ставропол”и жк “Устрем”

Приемната се намира на ул. “Осми Март” № 1 тел.44 18 35

инспектор Георги Къндев

6.1 микрорайон - мл. експ. Крум Некезов - мл.ПИ;

6.2 микрорайон - мл. експ. Пламен Панчев - мл.ПИ;

6.3 микрорайон - мл. експ. Валери Върбанов - мл.ПИ;

6.4 микрорайон- инспектор  Георги Къндев- ПИ.


 

Район “Черногорово”

Център на района е с.Черногорово/ тел.03514-2380 с обособена приемна на ПИ.

инспектор Иван Тончев

 

с. Черногорово - Инспектор Иван Тончев - ПИ;

с. Овчеполци – мл. експ. Мирослав Тошков- мл.ПИ;

с. Тополи дол- мл. експ. Мирослав Тошков- мл.ПИ;

с. Росен - мл. експ. Ноно Пашов - мл.ПИ;

с. Цар Асен- мл. експ. Ноно Пашов - мл.ПИ;

с. Пищигово- мл. експ. Иван Лазаров - мл.ПИ;

с. Крали Марко- мл. експ. Иван Лазаров - мл.ПИ.

 

 

Район "Ивайло"

Център на район е с.Ивайло с обособена приемна на ПИ.

инспектор Иван Дречев


с. Гелеменово- инспектор Иван Дречев - ПИ;

с. Ивайло - мл. експ. Емил Гелеменов - мл.ПИ;

с. Сбор– мл. експ. Димитър Лазаров - мл.ПИ;

с. Априлци – мл. експ. Димитър Лазаров - мл.ПИ;

с. Гелеменово – мл. експ. Димитър Лазаров - мл.ПИ;

с. Сарая - мл. експ. Христо Шопов - мл.ПИ;

с. Драгор – мл. експ. Тодор Кежев - мл.ПИ;

с. Юнаците-мл. експ. Кирил Гьошев - мл.ПИ;

с. Величково – мл. експ. Кирил Гьошев - мл.ПИ.

Район “Мало Конаре”

Център на района е с. Мало Конаре тел. 03513 2230 с обособена приемна на ПИ. 

инспектор Атанас Шиников 

с. Мало Конаре 01 микрорайон мл.експ. Стефан Дамянов - мл.ПИ

с. Мало Конаре 02 микрайон Стефан Георгиев - мл.ПИ;

с. Огняново - мл.експ. Трендафил Трифонов - мл.ПИ;

с. Говедаре  – мл.експ. Добрин Попов-мл.ПИ;

с. Синитово – мл.експ. Георги Иванов - мл.ПИ;

с. Мирянци-мл.Георги Стойнов - мл.ПИ;

с. Хаджиево-инспектор Атанас Шиников- ПИ.

 

Район “Црънча”

Център на района е с.Црънча с обособена приемна на ПИ

инспектор Николай Тончев

с. Дебращица- инспектор Николай Тончев – ПИ;

с. Ал.Константиново - мл.експ. Илиян Драганов – мл.ПИ;

с. Црънча- мл.експ. Стоян Тоданов- мл.ПИ;

с. Паталеница- мл.експ. Ангел Търпов - мл.ПИ;

с. Братаница- мл.експ. Илия Илиев - мл.ПИ;

с. Звъничево- мл.експ. Стоян Кочев – ВПД мл.ПИ;

с. Главиница- мл.експ. Георги Тенков - мл.ПИ;

с. Мокрище- мл.експ. Веселин Въжев - мл.ПИ;

с. Ляхово- мл.експ. Веселин Въжев - мл.ПИ.

Община Лесичово

Участък „Полиция” Лесичово
Център на района е с.Лесичово тел.434490/с обособена приемна на ПИ

инспектор Георги Банев

 

с. Боримечково- инспектор Георги Банев – ПИ;

с. Церово – мл.експ. Костадин Нонов - мл.ПИ;

с. Лесичово – мл.експ. Костадин Нонов - мл.ПИ;

с. Калугерово - мл.експ. Валентин Стоянов - мл.ПИ;

с. Динката – мл.експ. Георги Войников - мл.ПИ;

с. Щърково - мл.експ. Илиян Костадинов - мл.ПИ;

с. Памидово - мл.експ. Илиян Костадинов - мл.ПИ.