МВР

ОД Пазарджик

 

Полицейски и младши полицейски инспектори в РУ Панагюрище

 

01. РАЙОН

инспектор Павлин Караколев - ПИ

Микрорайон 1.1 – мл. експерт Деян Парушев - Мл.ПИ

В граници: състоящ се от кварталите: “Павел Бобеков”, “Драгулин” и „Дринча” с граници – на север от ул.”Републиканска” и западна граница – ул.Кръстьо Гешанов“.

Микрорайон 1.2 – мл. експерт Александър Савлеков - Мл.ПИ

В граници: състоящ се от квартал “Долна махала” с граници: на юг от  ул.”Републиканска” и на запад от ул.“Георги Бенковски“.

Микрорайон 1.3 – инспектор Павлин Караколев - ПИ

В граници: изток - ул. “Георги Бенковски“ до кръстовището с ул. “Георги Момеков“, ул. “Кръстьо Гешанов“, пл. “20 април“, запад – поречието на река „Луда“Яна“.

02. РАЙОН

инспектор Кръстьо Ченчев - ПИ

Района включва кварталите „Възраждане“ и „Мареш“, намиращи се в западната част на град Панагюрище и село Панагюрски колони.

Микрорайон 2.1 – мл. експерт Тодор Веселинов - Мл.ПИ

В граници: ул. „Оборище“, ул. „Ген. Гурко“, ул. „Димчо Дебелянов“, ул. „Ген. Дендевил“, вилна зона „Фетинци“ и село Панагюрски колонии.

Микрорайон 2.2 – инспектор Кръстьо Ченчев - ПИ

В граници: ул. „Оборище“ - на запад, ул. „Ген. Гурко“ - на север; река „Луда Яна“ - на изток; „Ген. Георги Момеков“ - на юг /околовръстен път/.

03. РАЙОН

инспектор Добрин Иванов – ПИ

Района включва квартал „Петровден“ в град Панагюрище и селата Оборище и Поибрене.

Микрорайон 3.1 – инспектор Добрин Иванов - ПИ

В граници: с Поибрене и Ж.К. ”Оптикоелектрон – ІІ” в град Панагюрище с граница по бул. ”Пятигорск” и ул. „Стоян Трендафилов”.

Микрорайон 3.2 – мл. експерт Кръстьо Михлюзов - Мл.ПИ   

В граници: състоящ се от с Оборище и Ж.К. ”Оптикоелектрон – І ” в град Панагюрище с граница по бул. ”Пятигорск” и ул. „Стоян Трендафилов”.


05 РАЙОН
 

инспектор Асен Бозев – ПИ

Района обхваща селата Баня, Бъта, Попинци, Левски и Елшица.

Микрорайон 5.1 –  инспектор Асен Бозев - ПИ

В граници: село Баня

Микрорайон 5.3 –   мл. експерт Костадин Вранчев - Мл.ПИ

В граници: село Попинци

Микрорайон 5.4 – мл. експерт Петър Кесов - Мл.ПИ

В граници: село Левски и село Елшица

 

 

общ. СТРЕЛЧА

Участък „ПОЛИЦИЯ”

04 РАЙОН

инспектор Стойко Площаков - ПИ

Територията обслужвана от Участък Стрелча са землищата на следните населени места (микрорайони):

Микрорайон 4.1 – инспектор Стойко Площаков - ПИ

В граници: град Стрелча с кварталите “Гергьовден”, “Ромска махала” и почивни бази на изток от река “Луда Яна“ в град Стрелча (район изток)

Микрорайон 4.2 -  мл. експерт Стоянка Даскалова - Мл.ПИ

В граници: град Стрелча, включващ кварталите “Крушака”, “Господа”, “Сърбенец” и централната част на град Стрелча, западно от река “Луда Яна”. (район запад)

Микрорайон 4.3 – мл. експерт Петко Баремов - Мл.ПИ

В граници: землище на селата Смилец и Блатница.

Микрорайон 4.4 – мл. експерт Геро Иванов  -Мл.ПИ  

В граници: землище на селата Дюлево и Свобода.