МВР

ГД "Национална полиция"

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО "ДЕЛТА ГАРД" ООД, ЕИК 131506744 - ГР. СОФИЯ

27 окт 2021

На основание чл. 61 от Административно-процесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че Ви е изпратено съобщение № 328600-49663/19.10.2021 г. по описа на ГД "Национална полиция", за започнала процедура по отнемане на издадените Ви лицензи за извършване на частна охранителна дейност. Съобщението може да получите в ГД "Национална полиция", на адрес: гр. София-1715, бул. "Александър Малинов", № 1. 

 27 октомври 2021 | 12:19