МВР

Дирекция "УССД"

 

19-07-2019-030-СПОР-8/18.04.2019 „Доставка на тонери и други консумативи за печат, за копирни и печатащи устройства”

19 юли 2019


„Доставка на тонери и други консумативи за печат, за копирни и печатащи устройства”, по обособена позиция № 5 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат, за копирни и печатащи устройства с различни марки“

   Покана
Декларация по чл. 54 ал. 1 - Приложение № 1
Техническо предложение - Приложение № 2
Проект на договор - Образец № 3

Протокол № 1
Доклад от работата на комисията
Решение за избор на изпълнител

Обявление за възложена поръчка по обособ. поз. № 5
Договор по обособ. поз. № 5


Прикачени документи Обявление за приключване на договор   (pdf - 2,81MB) - 20 яну 2021 15:57

 20 януари 2021 | 15:58