МВР

Дирекция "УССД"

 

09-06-2020-005-ПП „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционен проект, упражняване на строителен надзор и изпълнение на функциите на координатор по безопасност и здраве на обект:

09 юни 2020

„Основен ремонт на покрив, отоплителна и водопроводна инсталация, газификация и довършителен ремонт на съществуващите помещения на БО „Къпина“ – к.к. Боровец““


Покана
 Приложения към поканата №№ 1.1,2,3,4,6
Задание - Приложение № 5
 Чертежи към задание
 ЕЕДОП

Протокол от работата на комисията
Прикачени документи Договор   (pdf - 1,67MB) - 22 яну 2021 12:00

 22 януари 2021 | 12:00