МВР

Дирекция "УССД"

 

26-03-2020-004-ПП „Абонаментна поддръжка на пътнически и товарни асансьори, монтирани в сгради на структури на МВР”

26 мар 2020


 Срокът за получаване на офертите е:
 Дата: 14.04.2020 г.     Час: 17.30 ч.

 Дата и час на отваряне на офертите: 
 Дата: 15.04.2020 г.    Час: 10.00 ч.

 Телефон за контакт: + 359 29820943


Обява с приложения
ЕЕДОП

 Срокът за получаване на офертите се удължава до:
 Дата: 21.04.2020 г.     Час: 17.30 ч.

 Дата и час на отваряне на офертите: 
 Дата: 22.04.2020 г.    Час: 10.00 ч.


Протокол

Договор

 05 май 2020 | 10:41