МВР

Дирекция "УССД"

 

30-08-2017-041-МП-27 „Доставка на тест касети за анализатор “Drаeger Drug Test 5000” за проверка на употребата на наркотични вещества от водачите на МПС“

29 авг 2017

Решение за откриване на процедура - 30.08.2017
Обявление за поръчка - 30.08.2017

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 29.08.2017 г.

Документация  - 30.08.2017

Съобщение за отваряне на ценови предложения - 26.10.2017


Протокол №1 - 10.11.2017
Протокол №2 - 10.11.2017
Протокол №3 - 10.11.2017
Доклад - 10.11.2017
Решение за класиране - 10.11.2017


Обявление за възложена поръчка - 22.12.2017
Договор - 22.12.2017

Обявление за приключване на договор - 28.06.2018



 28 юни 2018 | 16:14