МВР

Дирекция "УССД"

 

10-07-2019-023-СПОР-4/18.04.2019 Обособена позиция №1 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг”

10 юли 2019   Покана по обособ. поз. № 1
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП - Приложение № 2
Банкова гаранция - Приложение № 4

  Протокол по обособ. поз. № 1
  Доклад по обособ. поз. № 1
  Решение за класиране по обособ. поз. № 1

 Обявление за възложена поръчка по обособ. поз. № 1
 Договор по обособ. поз. № 1

 30 септември 2019 | 16:47