МВР

Дирекция "УССД"

 

30-07-2019-040-СПОР-7/18.04.2019 „Доставка на тонери и други консумативи за печат, за копирни и печатащи устройства”

30 юли 2019


„Доставка на тонери и други консумативи за печат, за копирни и печатащи устройства”, по обособена позиция № 4 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат, за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс)“


   Покана
Декларация по чл. 54 ал. 1 - Приложение № 1
Техническо предложение по обособ. поз. № 4 - Приложение № 2
Проект на договор по обособ. поз. № 4 - Приложение № 3

   Протокол № 1

   Съобщение за отваряне на ценови предложения по обособ. поз. № 4

   Протокол № 2 по обособ. поз. № 4
   Протокол № 3 по обособ. поз. № 4
   Доклад по обособ. поз. № 4
   Решение за класиране по обособ. поз. № 4

  Обявление за възложена поръчка по обособ. поз. № 4
  Договор по обсоб. поз. № 4

  Обявление за приключване на договор по обособ. поз. № 4  Линк АОП

 18 декември 2019 | 10:15