МВР

МВР ИП

 

ПУБЛИКАЦИИ В СФЕРАТА НА КОНСУЛТАТИВНАТА ПСИХОЛОГИЯ

ПСИХОЛОГИЧЕСКО ПОДПОМАГАНЕ СЛЕД ПРЕЖИВЯВАНЕ НА ОСТЪР ТРАВМАТИЧЕН СТРЕС
Габриела Шопова, сектор”Консултативна психология”, Институт по психология - МВР

НАГЛАСИ НА ИНСПЕКТОРИТЕ ОТ ДПС И ПОМАГАЩИТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ В КОНТЕКСТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ИМ КОНТАКТИ. СИСТЕМЕН АНАЛИЗ
н.с. Мариана Зарова, сектор “Консултативна психология”, Институт по психология - МВР

ЛИДЕРСТВО И СПЕЦИФИКИТЕ МУ В СИСТЕМАТА НА МВР
Мария Михайлова – Коцева, сектор “Консултативна психология”,  Институт по психология - МВР