МВР

СДВР

 

Информация за налични номера в отдел "Пътна полиция" - СДВР


Номерата са изложени в списък, с който гражданите могат да се запознаят на място и да направят своя избор.

Днес 22.08.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ6001НХ до СВ6500НХ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 21.08.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ4026НХ до СВ4075НХ - тип 1 тип 2, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 20.08.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ5651НХ до СВ6000НХ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 19.08.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ5101НХ до СВ5650НХ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 16.08.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ4701НХ до СВ5100НХ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 15.08.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ4451НХ до СВ4700НХ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 14.08.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ3851НХ до СВ4000НХ и от СВ4101НХ до СВ4450НХ - тип 1 и от СВ4001НХ до СВ4025НХ - тип 1, тип 2, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 13.08.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ3351НХ до СВ3850НХ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 12.08.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ2851НХ до СВ3350НХ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 09.08.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ2551НХ до СВ2850НХ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 08.08.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ2051НХ до СВ2550НХ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 07.08.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ1801НХ до СВ2050НХ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР.

Днес 06.08.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ1301НХ до СВ1800НХ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР.

Днес 05.08.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ1001НХ до СВ1300НХ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР.

Днес 02.08.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ0551НХ до СВ1000НХ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР.


Днес 31.07.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ9801НТ до СВ9998НТ и от СВ0001НХ до СВ0550НХ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР.

Днес 30.07.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ9301НТ до СВ9800НТ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР.

Днес 29.07.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ8801НТ до СВ9300НТ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР.

Днес 26.07.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ8701НТ до СВ8800НТ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР.

Днес 25.07.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ8201НТ до СВ8700НТ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР.

Днес 24.07.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ4051НТ до СВ4100НТ тип 1, 2 и  от СВ7701НТ до СВ8200НТ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР.

Днес 23.07.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ7151НТ до СВ7700НТ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР.

Днес 22.07.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ6601НТ до СВ7150НТ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР.