МВР

Синдикат на служителите в МВР

 

За контакт:

гр.София-1000, р-н Средец,
общ.Столична, обл.София-град
улица"6-ти Септември" № 29
 

гр.телефон ( факс ) - 029883721
тел.МВР - 23128
факс МВР - 24177

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ :

 

ИВАН БОРИСОВ ПАВЛОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, МОБ.ТЕЛЕФОН +359885392024 ;

ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА БАНКОВА - ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, МОБ.ТЕЛЕФОН +359887467765 ;

СОНЯ МИХАЙЛОВА СТОЯНОВА - ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, ОТГОВОРНИК ЗА СОФИЯ ГРАД, МОБ.ТЕЛЕФОН +359886924500 ;

ИВО ЖИВОВ ТОДОРОВ - ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, ОТГОВОРНИК ЗА ЮЖНА БЪЛГАРИЯ И ЗА ОФЕТА С МОБИЛНИЯ ОПЕРАТОР А1, МОБ.ТЕЛЕФОН +359889202224 ;

ЮРИ ПАВЛОВ АЛЕКСАНДРОВ - ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, ОТГОВОРНИК ЗА СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ, МОБЛ ТЕЛЕФОН +359887527776 ;

НАЦИОНАЛНА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ :

НАСКО ЙОРДАНОВ ЛАМБЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НКК, ОТГОВОРНИК ЗА ОФЕРТАТА С ТЕХНОПОЛИС-ПРАКТИКЕР, МОБ.ТЕЛЕФОН +359888521494;

ТИХОМИР ИВАНОВ ЦВЕТКОВ - ЧЛЕН НА НКК, МОБ.ТЕЛЕФОН +359887423922 ;

СИЙКА НИКОЛОВА ЗАБИЛЕВА - ЧЛЕН НА НКК, МОБ.ТЕЛЕФОН +359889502497.