МВР

Синдикат на служителите в МВР

 

Управителен съвет

Председател - Иван Борисов Павлов
Главен секретар - Десислава Иванова Банкова
Членове :
Соня Михайлова Стоянова
Иво Живов Тодоров
Юри Павлов Александров