МВР

Синдикат на служителите в МВР

 

Новини и събития

На 23.10.2019 година на граничния контролно-пропускателен пункт Станке Лисичково се проведе поредната акция от кампанията на МВР срещу корупцията.

Дейността е част от проекта “Остани чист! Кажи НЕ на корупцията!“, изпълняван от Дирекция “Вътрешна сигурност“ на МВР в партньорство с партньорски служби от балканските страни.

В кампанията като партньор взема активно участие Синдикат на служителите в МВР.

Представители на синдикалната организация, както и представители Дирекция “Вътрешна сигурност“ на МВР през деня раздаваха информационни и рекламни материали преминаващите през граничния пункт. При провеждане на мероприятието присъства и министъра на вътрешните работи.

Целта на кампанията е предотвратяване и разкриване на корупционни практики. Посланието към обществото е, че то трябва да е нетърпимо към тези прояви. Гражданите трябва да са информирани за своите права и отговорности и да знаят, че и те носят наказателна отговорност.

Между Дирекция вътрешна сигурност  и Синдикат на служителите в МВР е подписано споразумение за партниране в рамките на проекта.

24 окт 2019

За периода 27.09.-29.09.2019 година в Учебен център на Синдикат на служителите в МВР се проведе НАЦИОНАЛНО СИНДИКАЛНО СЪБРАНИЕ за 2019 г.

Синдикат на служителите в Министерство на вътрешните работи (ССМВР) на основание  Раздел II, чл.43, ал.1 и 2, чл.44, ал.1 и 2 и във вр. Раздел I, чл.22, т.4, вр. чл.17 от устава на сдружението, организира и проведе Национално синдикално събрание за 2019 година , което се проведе от 27.09. до 29.09.2019 година в Учебен център на ССМВР “ОРЕЛ“ в село Рибарица, община Тетевен, област Ловеч.
Делегати и гости от синдикалните дружества в страната бяха запознати и утвърдиха :

т.1 Годишния отчет за дейността на  ССМВР през 2019 г. ;

т.2 Отчет за изпълнение на бюджета на ССМВР  за 2019 година ;

т.3 Бюджета на ССМВР за 2020 година ;

Присъства и представител на Дженерали Застраховане АД, който изнесе обстойна презентация за предлаганите от компанията застрахователни продукти. 

30 сеп 2019