МВР

Пресцентър

 

Актуално

ВНИМАНИЕ! Служебно се прекратява регистрацията на ППС, което не е регистрирано от новия му собственик

От отдел „Пътна полиция“ в ГДНП напомнят, че в края на 2017 г. влезе в сила разпоредбата на чл. 143, ал. 15 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) за служебно прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство на собственик, който в двумесечен срок от придобиването не изпълни задължението си да го регистрира на свое име.

Изпълнението на разпоредбата изискваше технологично време за разработване на изтеглен файлсофтуер за автоматично следене на сроковете и автоматично прекратяване на регистрацията, който вече е готов и работи. След направено развитие на програмното осигуряване, от 12.06.2018 г. е добавена нова функционалност в АИС „КАТ Регистрация на ППС и собствениците им“ - служебно прекратяване на регистрацията на превозно средство, което се извършва автоматично за договори, въведени в Регистъра на ПС след 27.12.2017 г. Така, ако нов собственик не изпълни задължението си по закон, превозното му средство ще бъде дерегистрирано служебно.

Също така от 06.03.2018 г. е изградена връзка между информационните системи на МВР и Нотариалната камара, с която се осигурява получаване на информация за договора за прехвърляне собствеността на ППС веднага след неговото сключване. Процедурата е лесна и можете да я видите как да я изпълните тук.

Важно е да се знае, че управлението на превозни средства с прекратена регистрация е престъпление по смисъла на чл. 345, ал. 2 от Наказателния кодекс.

Напомняме на гражданите, че от края на 2017 г. е в сила и разпоредбата на чл. 145, ал. 2 от ЗДвП, където е предвидено, че приобретателят на регистрирано пътно превозно средство е длъжен в срок до един месец да регистрира придобитото превозно средство в службата за регистрация на пътни превозни средства по постоянния адрес или адрес на регистрация на собственика.

При неизпълнение на задължението по чл. 145, ал. 2 от ЗДвП се налага глоба или имуществена санкция в размер 200 лв.

 

 

20 юни 2018

Министър Валентин Радев участва в среща на министрите на вътрешните работи на страните от Западните Балкани

Срещата се провежда в Брюксел и е организирана от  Европейската комисия. В нея участват министрите на вътрешните работи на страните от Западните Балкани и министърът на вътрешните работи на бъдещото Австрийско председателство.  В дневния ред са включени преглед на актуалната миграционна ситуация в региона, изпълнението на Плана за действие на Стратегията на Западните Балкани. Ще бъдат отчетени и ангажиментите в областта на визовата либерализация. Една от целите на срещата е подготовка на срещата на министрите на вътрешните работи  ЕС – Западни Балкани  през октомври 2018 г.

Българското председателство ще ползва формата като добра възможност за дискусия на конкретни действия за засилване на сътрудничеството със Западните Балкани в областта на вътрешната сигурност в процеса на европейската им интеграция.

19 юни 2018