МВР

Пресцентър

 

Актуално

Министърът на вътрешните работи Валентин Радев се срещна с Абдуллах Абдулкарим Ал Иса, помощник – председател на държавната сигурност на Саудитска Арабия

По време на разговорите министър Радев отбеляза важната роля на Саудитска Арабия в регионите на Близкия и Средния изток. Той подчерта голямото значение на съгласуването на усилията на международната общност в борбата срещу тероризма и трафика на наркотици.

Гостите бяха запознати с дейността на службите за сигурност и беше подчертано  значението  на  сътрудничеството между двете страни в обмена на информация  и в борбата с нелегалния трафик на наркотици.

По време на срещата   помощник – председателят на  Саудитската държавна сигурност Абдуллах Абдулкарим  Ал Иса заяви интереса на своята страна за задълбочаване на сътрудничеството в сферата на сигурността.

Делегациите се обединиха около мнението, че задълбочаването на сътрудничеството  в противодействие на тероризма ще е от полза и за двете държави.

В срещата участваха  представители на политическото и професионално ръководство на министерството.

21 фев 2018

Трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове на 22.02.2018 г. към 06:00 ч.

На българо-сръбската граница на ГКПП Калотина трафикът е интензивен на вход за товарни автомобили.
На българо-македонската граница трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. 
На българо-гръцката граница на ГКПП Кулата трафикът е интензивен на вход за товарни автомобили.
На българо-турската граница трафикът е интензивен на ГКПП Капитан Андреево и на ГКПП Лесово на изход за товарни автомобили.
На българо-румънската граница  трафикът е интензивен на ГКПП Дунав мост Русе на изход за товарни автомобили.At 02/22/2018 at 06:00 a.m. the traffic at the Bulgarian border crossing points (BCPs) is as follows:

On the border with Serbia at BCP Kalotina the traffic is intensive on entry for trucks. 
 On the border with Macedonia the traffic is normal at all border crossing points.
On the border with Greece at BCP Kulata the traffic is intensive on entry for trucks. 
 On the border with Turkey the traffic is intensive at BCP Kapitan Andreevo and at BCP Lesovo  on exit for trucks. 
On the border with Romania the traffic is intensive at BCP Dunabe bridge Ruse on exit for trucks. 


22 фев 2018

Министър Радев представи вижданията на Българското председателство на Съвета на ЕС за бъдещето на Шенгенското пространство

Вътрешният министър направи изявление в Комисията по Граждански свободи правосъдие и вътрешни работи (LIBE) на Европейския парламент в Брюксел

Шенгенското пространство е едно от най-големите достижения на европейското обединение, чрез което се осъществяват свободите на европейските граждани, а европейският пазар се развива и просперира. Предизвикателствата за сигурността, свързани с миграционния натиск и терористичните заплахи, поставиха това достижение пред сериозно изпитание.  Днес е повече от необходимо своевременно възстановяване на нормалното функциониране на Шенгенското пространство, без което ни е толкова трудно да си представим обединена Европа, заяви министър Валентин Радев. Той подчерта, че това изисква широк комплекс от мерки, немалка част от които вече са осъществени, други са на път да бъдат приети или приложени.

По отношение на инициативите, които са в процес на обсъждане,  министър Радев заяви, че Българското председателство ще вложи цялата си енергия и ресурси за намиране на необходимите решения, така че Шенген да функционира и да се развива, както в нормални условия, така и във времена на криза. По думите му, важна част от разглежданите мерки са измененията в Кодекса за шенгенските граници, чрез които да бъдат осигурени ясни и в същото време гъвкави правила за възстановяване контрола по вътрешните граници. Другата важна дискусия е за реформата на правната рамка на Шенгенската информационна система (ШИС), доказала се във времето като най-ефективен инструмент  за сътрудничество в областта на правоприлагането.

Вътрешният министър изрази убеденост, че само със съвместни усилия ще успеем да гарантираме ефективно функциониращо Шенгенско пространство, укрепване на взаимното доверие между държавите-членки и сигурността на гражданите на Европейския съюз.  Той благодари на Европейския парламент, на Комисията и държавите – членки за изразената подкрепа и последователни усилия за присъединяването на България и Румъния към Шенгенското пространство. 

В рамките на участието си във формата, министър Валентин Радев проведе работни срещи с  Йероен Ленарс и Карлос Коельо, членове на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на ЕП и докладчици по пакета ШИС. Обсъдени бяха законодателни предложения за промени на ШИС. Постигането на бърз напредък в преговорите по тези  предложения е приоритет на българското председателство. Ще работим конструктивно за намиране на реалистичен и работещ компромис. Сигурността на гражданите на ЕС  е наш основен приоритет и ние ще допринесем за изпълнението му в максимална степен, заяви министър Радев. С измененията ще се разширят възможностите за използване на ШИС при граничните проверки и полицейското сътрудничество.

20 фев 2018

Заместник-министър Стефан Балабанов проведе работна среща с представители на електроразпределителните дружества

По покана на зам.-министър Стефан Балабанов днес се състоя работна среща с представители на електроразпределителните дружества. Целта на разговора бе обсъждане на възможност за сътрудничество в превантивните усилия на МВР срещу телефонните измами. Зам.-министър Балабанов постави темата за дискусия -  идеята е на фактурите, които потребителите получават за ежемесечното си потребление, да бъди изписан кратък текст, който отново да напомня и предупреждава за този вид престъпления.

Всяко усилие да предпазим хората от измами, си заслужава – бе единодушното становище на представителите на електроразпределителните дружества. Те допълниха идеята с различни варианти, които биха могли да бъдат мултиплицирани в една такава кампания. Заедно приеха и текста, който може да бъде вписан „МВР предупреждава: Искат Ви пари по телефона. Спри, не се доверявай! Това е измама.“ Обсъдиха и възможността този проект да продължи шест месеца, след което да се анализира резултатът от него с оглед на бъдещи съвместни инициативи.

 

20 фев 2018