МВР

НССП

 

Конференции

Международна конференция на тема "Добри практики при управление на конфликти в общностите"

За периода 06.06 – 07.06.2011 г. в гр. Будапеща, Унгария, се проведе Международна конференция на тема „Добри практики при управление на конфликти в общностите”. Сред обсъжданите въпроси бяха произход и развитие на медиационната методология; съседи, спорове и медиация; фигурата на медиатора, проект за медиация в жилищната зона, медиационен процес, комуникация и медиация в жилищната зона и др. Бяха изведени общите европейски тенденции по превенция на престъпността и по – широкото приложение на темите за медиация – решаване на конфликти – възстановяващо правосъдие по превенция на престъпността

На 08.06.2011 г. също в гр. Будапеща, Унгария, се проведе редовно заседание на Управителния съвет на Европейската мрежа по превенция на престъпността, на което беше обсъдено мястото и ролята на мрежата в европейските и национални политики по превенция на престъпността.

29 юни 2011

На 24ти - 25 Юни 2013 в Берлин ще бъде проведен семинар на тема:Електронна кохезионна система: от подготовката до изпълнението "Информационни системи за управление на европейските фондове"

На семинара ще участват експерти на най-високо ниво от Холандия, Дания, Гърция, Унгария.

Основните теми на семинара са:


● От теория към практика - план и изпълнение на ефективна Електронна кохезионна система


● Учете се от опита - спести време и пари, като се избягват
известни клопки


● Срещата на вашия проектнен цикъл на електронна система за обмен - практически семинар


● Вземете шансовете на добавена стойност - бързо се амортизират инвестициите в Електронната кохезионна истема


● Контролиране - методи, които поддържат системите да работят надеждно


● Одиторски гледни точки на електронната Кохезионна система-
какво можете да очаквате от един одит

За регистрация използвайте следния линк:

 http://www.euroacad.eu/index.php?id=115&tx_eurover_pi3%5bmeeting%5d=668

04 юни 2013

На 4-ти – 5-ти Март 2013 г. ще бъде проведена конференция на тема “Одиторската роля в разкриването на измамите и корупцията в публичния сектор” в Берлин, Германия

На 4-ти – 5-ти Март 2013 г. ще се проведе конференция на тема  „Одиторска роля в разкриването на измамите и корупцията в публичния сектор”  в Берлин, Германия.

Конференцията цели усвояване на методи за мониторинг и контрол, които ще помогнат да се намерят надеждни индикатори за измами и корупция, практически упражнения как да се създаде ефективни планове за разследване, как да се създадат устойчиви процеси за противодействие на измамите в организация и участниците да тестват уменията си по време на семинара, посветен на разкриването на измамите и корупцията в търгове за обществени поръчки.

Подробна информация за семинара на следния линк:

http://www.euroakad.eu/fileadmin/user_upload/dateien/seminars/Auditors_Role_in_Detecting_Fraud_and_Corruption_in_the_Public_Sector_DM.pdf

21 дек 2012

На 11-14 ноември 2012 г. ще бъде проведена Първата международна конференция в областта на правоприлагането и общественото здраве в Мелбърн, Австралия.

На 11-14 ноември 2012 г. ще бъде проведена Първата международна конференция в областта на правоприлагането и общественото здраве в Мелбърн, Австралия.

Конференцията цели установяване на партньорство между правоприлагащите органи и органите, отговарящи за общественото здраве, за решаване на сложни социални проблеми. Някои от темите, обхванати в програмата, включват: психичното здраве, злоупотребата с алкохол, здравеопазването и сигурността, домашно и друго насилие, употреба на наркотици, пътен травматизъм, опасни лекарства, местно здраве, заболяванията при маргинализирани групи от населението.

В програмата на конференцията ще се обсъждат иновативни междусекторни проекти, насочени към полицейски и здравни проблеми, както в Австралия, така и в чужбина.

Тези проекти се нуждаят от „място под слънцето”, за да се споделят идеи и да се провеждат интерактивни дискусии.

06 юли 2012