МВР

НССП

 

Медии

Европейската мрежа за превенция на престъпността (EUCPN)

01 Юли 2010 г.

Европейската мрежа за превенция на престъпността е създадена през 2001 г. Нейна основна цел е оказване на съдействие за развитието на различни аспекти на превенция на престъпността на равнището на Европейския съюз, както и подкрепа за дейностите по превенция на престъпността на национално и местно равнище.