МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Годишна програма 2009

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ РАЗРАБОТЕНИ ОТ ПОЛУЧАТЕЛИ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ В РАМКИТЕ НА ГП 2009 ПО ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ВРЪЩАНЕ

 • Плакат разработен от Мисия на Международната организация по миграция в България в рамките на договор № ДЕС-31/30.12.2010 г. сключен между Дирекция "Международни проекти" - МВР и Мисия на Международната организация по миграция в България  по дейност 3 от ГП 2009 по Европейски фонд за връщане

  -
  Български език (pdf - 4364k)
  - Английски език (pdf - 4363k)

  - Френски език (pdf - 4365k)
  - Арабски език
  (pdf - 4784k)
 • Информационна  брошура разработена от Мисия на Международната организация по миграция в България в рамките на договор № ДЕС-31/30.12.2010 г. сключен между Дирекция "Международни проекти" - МВР и Мисия на Международната организация по миграция в България  по дейност 3 от ГП 2009 по Европейски фонд за връщане

  - Български език (pdf - 6798k)
  - Английски език (pdf - 6810k)
  - Френски език (pdf - 6818k)
  - Арабски език (pdf - 7088k)
 • Плакат разработен от Мисия на Международната организация по миграция в България в рамките на договор № ДЕС-11/24.02.2011 г. сключен между Дирекция "Международни проекти" - МВР и Мисия на Международната организация по миграция в България  по дейност 3 от ГП 2009 по Европейски фонд за връщане

  - Български език 
  - Английски език 

  - Френски език
  - Арабски език (pdf - 5928k)
  - Персийски език
  (pdf - 5738k)
 • Информационна  брошура разработена от Мисия на Международната организация по миграция в България в рамките на договор № ДЕС-11/24.02.2011 г. сключен между Дирекция "Международни проекти" - МВР и Мисия на Международната организация по миграция в България  по дейност 3 от ГП 2009 по Европейски фонд за връщане

  - Български език (pdf - 4271k)
  - Английски език (pdf - 4200k)
  - Френски език (pdf - 4186k)
  - Арабски език (pdf - 2581k)

  - Персийски език (pdf - 2526k)