МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

08.10.2009

Информационен ден 08 октомври 2009 г.

Във връзка с подготовката на Годишна програма за 2010 г., на 08 октомври 2009 г. в Министерство на вътрешните работи бе проведена среща с представители на институции и организации като заинтересовани страни (партньори), в т.ч. и потенциални бенефициери на средства по фонда.

В хода на разработването на многогодишната- и годишните програми Отговорният орган по Фонд Връщане от Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци”– дирекция “Международни проекти”-МВР стриктно спазва принципа за партньорство по смисъла на чл. 12 на РЕПС 574/2007/ЕО.

В срещата взеха участие представители на Посолство на Великобритания, Министерство на външните работи, Държавна агенция по бежанците, Международната организация по миграция, ВКБООН, АСЕТ Център, Каритас България, Български червн кръст, МЦРМП и Европейски институт София и др.

Направени бяха допълнителни разяснения и дадени конкретни указания към заинтересованите органи и организации на потенциалните бенефициери и партньорите за оптимизиране на техния принос в подготовката на проекто-програмата.